MEB
Bursluluk Sınavı İOKBS 2022 Başvuruları Başladı

2022/ İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) başvuruları başladı

Millî Eğitim Bakanlığınca her yıl gerçekleştirilen ve bu yıl 4 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları başladı. Adaylar sınav başvurularını, 21 Nisan-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirecek.

Bursluluk Sınavına Kimler Başvurabilir?

Başvuru şartlar;
1.    Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2.    Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
3.    Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,
4.    İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,
5.    Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160 (onsekizbinyüzaltmış) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

Mali durum belgeleri nasıl hazırlanır?

Bursluluk sınavına başvuru sırasında doldurulan formda, yıllık gelir bilgisinin belirtilmesi yeterli olmayacak bu nedenle aşağıda durumunuza göre hazırlanması gereken mali durum belgeleri de okula verilmesi gerekmektedir.

Kamu Çalışanı iseniz; Bağlı bulunduğunuz Kamu dairesinde veya E-Devlet üzerinden onaylı 2021 yılına ait bir yıllık gelirinizi gösteren Maaş Bordrosu hazırlanmalıdır

Özel Sektör Çalışanı İseniz; Çalıştığınız işyerinin muhasebesinden 2021 yılına aitbir yıllık kazancınızı gösteren belge hazırlanmalıdır

Emekli İseniz; S.G.K'dan 2021 yılına ait bir yıllık kazancınızı gösteren belge hazırlanmalıdır

Serbest Meslek Sahibi İseniz; 2021 yılına ait bir yıllık kazancınızı gösteren onaylı işletme Hesap Özeti belgesi veya Vergi Levhası aslı ve fotokopisi hazırlanmalıdır

Hiç Geliri Olmayan (Çalışmıyorsanız); Herhangi bir kazancınız olmadığına dair okuldan alacağınız Ek-1 belgesinde yer alan Velinin Gelir Bölümünün vergi dairesinden onaylanıp mühürlenmesi gerekmektedir

Bursluluk Sınav Başvurusu Nasıl Yapılır?

Adayların Bursluluk sınav başvurusu için öncelikle yukardaki şartları taşıması gerekmektedir. Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir. 
Öğrenci velisi, “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname” ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır. Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı/ yetersizlik durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilmelidir.
Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacaktır.

Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı ile, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 4 Eylül 2022 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca merkezi olarak organize edilecek.

Bursluluk Sınav 4 Eylül 2022 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak.

Bursluluk sınavı kitapçığında yer alacak dersler ve derslere ait soru dağılımları nasıl olacak?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ders dağılımları ve soru sayılarında geçen yıla göre herhangi bir farklılık olmayacak. Sınavda tüm sınıf seviyelerine dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak. 

5, 6 ve 7’nci Sınıflar için soru sayıları 

 • Türkçe 25
 • Matematik 25
 •  Fen Bilimleri 25
 • Sosyal Bilgiler 25 

8. Sınıf ve Hazırlık Sınıfı (8. sınıf müfredat programından hazırlanacaktır.)

 • Türkçe 25
 •  Matematik 25  
 • Fen Bilimleri 25
 • Sosyal Bilimler (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)   25 

9, 10 ve 11’inci Sınıflar

 • Türk Dili ve Edebiyatı 25
 • Matematik 25
 • Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve Biyoloji) 25
 •  Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)   25 

Sınav sonuçları, 23 Eylül 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI BURSLULUK SINAVI  (İOKBS)   Başvuru ve Uygulama Kılavuzu  2022 için Tıklayınız

Kaynak:







Paylaş



Yorumlar   
Yorum Formu
Güncel
Yükseköğretim
YÖK'ün “Özel Öğrenci” Statüsü Düzenlemesi Yürürlüğe Girdi

YÖK'den Yeni Düzenleme

YÖK tarafından, "özel ö…

Sınavlar
DİB-MBSTS Başvurular Başladı mı, Kimler Başvurabilir?

DİB-MBSTS Başvuruları Başladı, DİB-MBSTS Kimler Başvurabilir?

Diyanet İşleri Başkanl…