2023-KPSS ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgi Testi) Tarih Öğretmenliği Konuları?

KPSS 'ye girip Kamu Kurumlarında Öğretmen Kadrolarına yerleşmek isteyen bütün adayların katılması gereken KPSS Genel Kültür- Genel Yetenek Testine ek olarak Eğitim Bilimleri ve bazı bölümler için ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgi Testi)'ye de katılmak zorunluluğu getirilmiştir. Önceki yıllarda sadece KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek testine ek olarak Eğitim Bilimlerine girmeleri yeterli iken ilk kez 2013 yılında ÖABT sınavının gerekli olduğu uygun görülmüş ve belli bölümler de adaylar sınava girmiştir. 

2023 yılında toplam 18 farklı branşta ÖABT uygulanacaktır. Konular ve soru dağılımları güncel ÖSYM müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. Soru dağılımları yüzdelik olarak, konu dağılımlarına uygun olarak oluşturulmuştur. Aşağıda Tarih Öğretmenliği bölüm mezunları için ÖABT konu başlıkları ve çıkacak soru dağılımları % olarak verilmiştir.

 

2023 KPSS ÖABT Tarih Öğretmenliği Konuları ve Soru Dağılımları

  • Tarih Metodu (%7)
  • Osmanlı Türkçesi (%5)
  • Eski Çağ Tarihi (%4)
  • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi (%9)
  • Orta Çağ İslam Tarihi (%11)
  • Osmanlı Tarihi (%13)
  • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (%12)
  • Ortaçağ'dan 20. Yüzyıl'a Dünya Tarihi (%11)
  • 20. Yüzyıl Türk ve Dünya Tarihi (%8) 
  • Alan Eğitimi Testi %20

 

ÖABT sınavında adaylar eğitim süresi boyunca gördükleri derslerden sorumlu olacaklardır. Alan Bilgisi %80 Alan Eğitimi %20 olacak şekilde sorular hazırlanmaktadır. Sorular her bölümün kendi alanı ile ilgili olup farklı alanlardan sorumlu olmayacaklardır. Sınavda toplam 75 soru çıkmakta olup sözel alanlar için 120 dakika sayısal alanlar için 150 dakika verilmektedir.

 

Yukarıda verilen yüzdelik dilimler bilgilendirme amaçlı olup sınava girecek bütün adaylara başarılar dileriz.
Yorumlar   
Yorum Formu