2023-KPSS ÖABT ( Öğretmenlik Alan Bilgi Testi) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Konuları

KPSS 'ye girip Kamu Kurumlarında Öğretmen Kadrolarına yerleşmek isteyen bütün adayların katılması gereken KPSS Genel Kültür - Genel Yetenek Testine ek olarak Eğitim Bilimleri ve bazı bölümler için ÖABT ( Öğretmenlik Alan Bilgi Testi) ye katılma zorunluluğu getirilmiştir.Önceki yıllarda sadece KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek testine ek olarak Eğitim Bilimlerine girmeleri yeterli iken ilk kez 2013 yılında ÖABT sınavının gerekli olduğu uygun görülmüş ve belli bölümler de adaylar sınava girmiştir.  

2023 yılında toplam 18 farklı branşta ÖABT uygulanacaktır. Konular ve soru dağılımları güncel ÖSYM müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. Soru dağılımları yüzdelik olarak, konu dağılımlarına uygun olarak oluşturulmuştur. Aşağıda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölüm mezunları için ÖABT konu başlıkları ve çıkacak soru dağılımları % olarak verilmiştir.

2023 KPSS ÖABT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Konuları ve Soru Dağılımları

 • Alan Bilgisi Testi %80
 • Hz. Muhammed’in Hayatı ve Sünneti (%12)
 • Kur’an-ı Kerimin Muhtevasını Anlama (%12)
 • Temel Dini Bilgiler (İslâm, İman Esasları ve İbadetler (%16)
 • İslam Ahlakı, Estetiği ve Felsefesi (%12)
 • Günümüz Türkiye’sindeki İslam Mezhep ve Yorumları (%4)
 • Din Bilimleri (Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Dinler Tarihi, Din Eğitimi, Din Felsefes (%24)
 • Alan Eğitimi Testi %20

Aşağıda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölüm mezunları için ÖABT konu başlıkları ve çıkacak soru dağılımları soru sayısı olarak verilmiştir.

 • İslam Tarihi Dersi: 7 soru
 • Fıkıh Dersi: 7 soru
 • Kelam Dersi: 6 soru
 • Hadis Dersi: 5 soru
 • Tefsir Dersi: 5 soru
 • İslam Kültür ve Medeniyeti Dersi: 4 ilâ 5 soru
 • Kur’an-ı Kerim ve Tecvid Dersi: 3 ilâ 4 soru
 • İslam Mezhepleri ve Akımları Dersi: 3 ilâ 4 soru
 • Dinler Tarihi Dersi: 3 soru
 • Din Felsefesi Dersi: 3 soru
 • İslam Felsefesi Dersi: 3 soru
 • Din Eğitimi Dersi: 3 soru
 • Din Psikolojisi Dersi: 3 soru
 • Din Sosyolojisi Dersi: 3 soru

ÖABT sınavında adaylar eğitim süresi boyunca gördükleri derslerden sorumlu olacaklardır. Alan Bilgisi %80 Alan Eğitimi %20 olacak şekilde sorular hazırlanmaktadır. Sorular her bölümün kendi alanı ile ilgili olup farklı alanlardan sorumlu olmayacaklardır. Sınavda toplam 75 soru çıkmakta olup sözel alanlar için 120 dakika sayısal alanlar için 150 dakika verilmektedir.

Yukarıda verilen yüzdelik dilimler bilgilendirme amaçlı olup sınava girecek bütün adaylara başarılar dileriz.
Yorumlar   
Yorum Formu