Yeni Arayüze Geçiş Yap

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Üniversite Adı
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Özel

  • İşletme Fakültesi
  • Mühendislik Fakültesi
  • İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
  • Hukuk Fakültesi
  • İletişim Fakültesi
  • Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

  • Yabancı Diller Yüksekokulu

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hakkında Güncel Bilgiler

  • Üniversite Türü: Vakıf Üniversitesi
  • Akademik Personel Sayısı: 288
  • Öğrenci Sayısı: 9246 (798'i uluslararası öğrenci)

İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Ticaret Odası Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı tarafından 2001 yılında kurulan bir vakıf üniversitesidir.Üniversitenin hedefi Türkiye ekonomisine, ticaret ve sanayi yaşamına katkı verecek nitelikli insan sermayesini yetiştirmek; bu kaynağı kullanarak teknolojik gelişmeleri izlemek, ürettiği bilgileri değişen dünyaya ve yaşadığı topluma aktarmak olarak belirlenmiştir

İstanbul’da 2 kampüste eğitim ve öğretim yapan İstanbul Ticaret Üniversitesi, İTO’nun yoğun desteğine sahiptir. 6 Fakülte 24 bölüm, 4 Enstitü 65 Lisansüstü programı ile İstanbul’un en merkezi noktalarında konumlanmış bir şehir üniversitesidir.

Neden İstanbul Ticaret Üniversitesi? 

İstanbul Ticaret Üniversitesi mezun olduktan sonra istihdam sorunu yaşamak istemeyen öğrenci adayları için doğru bir tercih olacaktır. Üniversite öğrencilerin mesleki donanıma sahip, teoriyi ve pratiği hayatın gerçeklerinden kopmadan bütünleştiren evrensel bir eğitim almasında büyük rol oynamaktadır. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin farkı, girişimci öğrenci yetiştirme kapasitesidir. Bu sürecin her aşamasını, Üniversitenin kurucusu dünyanın ikinci büyük odası olan İstanbul Ticaret Odası’nın katkı ve destekleriyle planlıyor ve uyguluyor

İstihdam olanakları

Bununla birlikte Tükiye’nin en eski vakıf üniversitelerinden biri olan İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin pek çok büyük kurum ve kuruluşla iş birliği anlaşması da bulunuyor. Yüksek lisans ya da doktora programından mezun olan kişiler, bu iş birliği anlaşmaları sayesinde çok daha iyi iş fırsatları elde edebilmekteler

Türkiye’nin İnovasyon Merkezi: Üniversite Teknopark İstanbul’un Ortağıdır. Teknopark İstanbul, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın hemen yanında, yerli ve yabancı girişimcilerin Türkiye’nin teknoloji geliştirme kapasitesine katkıda bulunabilmesi amacı ile Savunma Müsteşarlığı ve İstanbul Ticaret Odası ana ortaklığında kurulmuş bir teknoloji geliştirme bölgesidir. Başta Mühendislik Fakültesi öğrencileri olmak üzere, öğrencileri, ortağı olduğu Teknopark İstanbul’da staj görmekteler gösterdikleri başarıya göre part-time istihdam edilme imkanına henüz öğrenci iken sahip olmaktalar.

İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencilerini hayata hazırlarken Kariyer danışmanlığı vermektedir. Kurulan kaiyer danışmanlığı merkezinde uzman eğitimciler tarafından eğitim programları düzenlenmekte, teknik geziler düzenlenmekte, öğrencileri ve mezunları kariyer hedefleri doğrultusunda çalışmak istedikleri firmaların insan kaynakları yetkilileri ile bir araya getirmektedir.

Eğitim olanakları

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin Erasmus+ Yurtdışı Programları,Avrupa’da herhangi bir yükseköğretim kurumunda belirli bir dönem eğitim alma amacı ile düzenlenmiş bir programdır. Erasmus + programı çerçevesinde öğrenci değişimi anlaşması yapmış olduğu 23 Avrupa ülkesinden 82 üniversite bulunmaktadır. Yurtiçindeki üniversiteler için FARABİ, dünyanın diğer bölgelerindeki üniversiteler için MEVLANA değişim programları uygulanmaktadır.

Uluslararasılaşma sürecinde İngilizce eğitim yapıları bölüm sayısı sürekli artan Üniversitede, öğrencilerin küresel deneyim kazanacakları bir eğitim modeli uygulamaya konulmuştur. Başarının ödüllendirildiği öğrenci odaklı bir şehir üniversitesi olarak öğrencilerin sosyal hayattan kopmadan öğrenim görmeleri ve üniversiteden aldıkları güçle gurur duyulacak sosyal sorumluluk projelerine imza atmaları başlıca zenginliklerden birisi olmuştur.

Tam burslu, indirimli veya ücretli olmasına bakılmaksızın genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.25 olan öğrenciler ücretsiz olarak Çift Anadal veya Yan Dal yapabilmekteler. Üniversiteye ÖSYM burslusu olarak yerleşen öğrenciler Çift Anadal Programına mevcut bursları ile kayıt yaptırabilirler.

Kütüphane Olanakları: İstanbul Ticaret Üniversitesi Kütüphanesi, 86.769 basılı kitap, 264.907 elektronik kitap, 960 süreli yayın, 49.780 süreli yayın sayısı, 4726 kitap dışı materyal (DVD Film, CD-ROM, Video-Kaset, Audio-Kaset, Disket) ile öğrenci, öğretim üyeleri ve dışarıdan gelen akademisyenlerin kullanımına açık olan bir bilgi merkezidir. Kütüphanede bulunan yayınlar ağırlıklı olarak Türkçe ve İngilizce dillerinde olup, kapsamları üniversitenin eğitim, politika ve bilimsel araştırmalarını destekleyici niteliktedir. Bu hizmetler dışında birçok uluslararası veri tabanına abone olunarak öğrencilerin dünyanın her yerindeki bilgiye doğrudan ulaşmaları sağlanmaktadır. Üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı 8,42'dir.

Burs Olanakları

Üniversiteye Giriş Başarı Bursu: ÖSYM merkezi yerleştirme kılavuzunda %100, %50, %25 burslu giriş kontenjanlarında eğitim-öğretim ücretinin tamamına ilişkin olup, lisansta normal öğretim süresi (sekiz yarıyıl) ve Zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı normal süresi için (2 yarıyıl) verilir. Zorunlu hazırlık sınıfını 1 yarıyılda tamamlayan öğrencinin bursu normal öğrenim süresi sonunda 1 yarıyıl daha devam eder. 
 Not ortalaması ve sınıf-ders geçme gibi konulardan tamamıyla bağımsızdır.Burs yönergesinin bursların sona ermesine ilişkin ilgili madde hükmü saklıdır.    
Tercih Bursu: Üniversite Lisans bölüm/programlarına ilk iki tercihi içinde yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilere normal öğretim süresince her yıl Ekim ayında başlayıp Haziran ayında sona ermek üzere 9 ay boyunca aylık olarak, her eğitim-öğretim yılı başında Mütevelli Heyeti tarafından belirlenecek burs tutarı nakden ödenir. Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı normal süresi için de geçerlidir. 

Şehitlerin üniversitede okuyan çocuklarına % 100 oranında indirim sağlanmaktadır. Süresizdir.100%
Gazi ve Gazi Çocuğu İndirimi: Gazilere ve gazilerin üniversitede okuyan çocuklarına %75 oranında indirim sağlanmaktadır. Süresizdir.

Yıllık Üstün Başarı Bursu, bölüm bazında aynı sınıfta okuyan öğrenciler arasında yapılacak sıralamada ilk üçe giren öğrencilerden; 
 Akademik yıl ortalaması (3.80 – 4.00) arasındaki öğrencilere, bir sonraki öğrenim yılı ücretinin % 100’ü, 
 Akademik yıl ortalaması (3.60 – 3.79) arasındaki öğrencilere, bir sonraki öğrenim yılı ücretinin % 50’si, 
 Akademik yıl ortalaması (3.50 – 3.59) arasındaki öğrencilere, bir sonraki öğrenim yılı ücretinin % 25’i oranında burs verilir. 
 Üstün başarı bursu, İngilizce Hazırlık Okulu süresi içinde verilmez.

Üniversite bölümlerini tercih eden ve yerleştiği puan türünde ilk 10.000’de (on bin) yer alan İstanbul dışında ikamet eden öğrencilere yurt desteği verilmektedir.

İstanbul Ticaret Üniversitesi & Kampüs''te Yaşam

İstanbul Ticaret Üniversitesi ik ana yerleşkede Sütlüce ve Küçükyalı'da faaliyetlerine devam etmektedir

Sütlüce Yerleşkesi Beyoğlu/İstanbul da Ticaret Üniversitesinin  Rektörlük Eğtim Birimleri, Sanal Mahkeme, Sanal Banka, İletişim Fakültesi Stüdyoları ( dekor odası,montaj, radyo, reji vb.), Canlandırma Atölyesi, Mac Laboratuvarları, PC Laboratuvarları, Konferans Salonu, Kütüphane, Sınıf ve Amfileri ile hizmet vermektedir

Sütlüce kampüsünde eğitim verilen fakülteler;

 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
 Hukuk Fakültesi
 İşletme Fakültesi
 İletişim Fakültesi

Küçükyalı kampüsü: E5 Kavşağı İnönü Cad. Küçükyalı/İstanbul' da  bulunmaktadır.Bilgisayar Mühendisliği Donanım ve Yazılım Laboratuvarları, Endüstri
Mühendisliği Ergonomi ve CİM Laboratuvarları, Mekatronik Laboratuvarları, Elektrik Elektronik Laboratuvarları, Moda ve Tekstil Tasarım Atölyeleri, Konferans Salonu bulunmaktadır 

Küçükyalı kampüsünde eğitim verilen fakülteler;
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Mühendislik Fakültesi

Kültür müdürlüğü bünyesinde; kültürden sanata, düşünceden edebiyata, çevre ve sosyal sorumlulukları, ar-ge ve inovasyona, ekonomiden eğitime, pek çok alanda faaliyet gösteren 45 öğrenci yopluluğu bulunmaktadır. Öğrencilerin sanatsal yeteneklerini geliştirmek amacı ile münazara, dans, tiyatro, fotoğraf, AutoCAD atölye ve kursları hizmet vermektedir.

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde eğitim öğretim ve bilimsel araştırmaların yanısıra kültürel ve sosyal etkinliklere de gerekli önem verilmektedir. Kültür müdürlüğü bünyesinde; kültürden sanata, düşünceden edebiyata, çevre ve sosyal sorumlulukları, ar-ge ve inovasyona, ekonomiden eğitime, pek çok alanda faaliyet gösteren 45 öğrenci yopluluğu bulunmaktadır. Öğrenciler sanatsal yeteneklerini geliştirmek amacı ile münazara, dans, tiyatro, fotoğraf, AutoCAD atölye ve kursları hizmet vermektedir.

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Üniversitenin vizyonuna uygun seminer, panel, sempozyumlar ve bilimsel tartışmaların yanısıra çeşitli sergi ve konserler, tiyatro, dans gösterileri gibi etkinlikler gerçekleştirilmektedir. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde öğrenciler, hazırladıkları sempozyum, konferans ve söyleşiler de aktif görev alarak kendilerini ifade etme şansı bulmaktadır.

Kurucu Vakfı’ın Kandilli Cemile Sultan Korusu Sosyal Tesisleri ‘nde, öğrencilerin günlük yaşamlarına renk katacak tenis kortları, basketbol sahaları ve yüzme havuzları mevcuttur. Öğrenciler, tesislerin mevcut geniş kapasiteli kafeterya ve restoranlarından hizmet alabilmektedirler. Üniversite bünyesinde yapılan şenlikler dışında, spor ve kültür kulüpleri üniversiteler arası şenliklere de katılmaktadır.

Barınma Olanakları 

İstanbul Ticaret Üniversitesi il dışından gelen öğrencileri için analaşmalı olduğu yurtlarla karşılamaktadır. Üniversiteye kayıt sürecinde öğrencilere barınma ile ilgili gerekli rehberlik hizmeti verilmektedir.

İzleme Raporuna Ulaşmak İçin Tıklayınız

Prof. Dr. Ömer Torlak

Sütlüce, İmrahor Cd. No:90, 34445 Beyoğlu/İstanbul
PaylaşYorumlar Yorumlar   
Yorum Formu