tpuan.combeta

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Üniversite Türü
Özel
Üniversite Fakülteleri

 • Tıp Fakültesi
 • Eczacılık Fakültesi
 • Diş Hekimliği Fakültesi
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Mühendislik Mimarlık Fakültesi
 • Fen Edebiyat Fakültesi
 • İletişim Fakültesi
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi
 • Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Hukuk Fakültesi

Üniversite Yüksekokulları

Üniversite MYO

 • Meslek Yüksekokulu
 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Üniversite Genel Bilgiler

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hakkında Güncel Bilgiler

Üniversite Türü: Vakıf Üniversitesi

Akademik Personel Sayısı: 718

Öğrenci Sayısı: 10642 (451' uluslararası öğrenci)

Öğrenim Dili: İngilzce & Türkçe

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, “Vatan Sağlık ve Eğitim Vakfı” (VASEV) tarafından 2009 tarihinde İstanbul’da kurulan bir vakıf üniversitesidir.

Üniversite, Dünyadaki gelişmeleri gözeterek, akademik ve teknolojik olarak ülkemizde çağdaş uygarlık düzeyini aşacak, araştırma ve çalışmalara katkıda bulunmaya yönelik önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitimli işgücünün yetiştirilmesinde kendisini görevli görmektedir. 

Neden İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ?

2010-2011 eğitim-öğretim döneminde öğrenci alımına başlamıştır.Üniversite bünyesinde 10 Fakülte, biri sağlık alanında olmak üzere 2 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü bulunmakta olup, 27 lisans programı, 6 sı ikinci öğretim olmak üze 25 ön lisans ve 32 lisnansüstü program ile faaliyetlerine devam etmektedir. Alanında uzman, deneyimli akademik kadrosuyla devlet kurumları, özel sektör ve sivil toplum kurum ve kuruluşları gibi paydaşlarla işbirliği içinde farklı disiplinlerde evrensel düzeyde eğitim vermektedir.

Gaziosmanpaşa Hastanesi 59.827 m2 alanda 117 poliklinik, 12 ameliyathane, 254 hasta odası ve 336 toplam yatak sayısı ile öğrencilerin uygulamalı eğitimine hizmet vermektedir. Ayrıca öğrencileri ve akademisyenlerin yararlandığı kitap ve online hizmetlerinin bulunduğu 180 m2 alanda kurulu kütüphanesi vardır. Hastane, 2017 yılında “Joint Commission International” tarafından akredite edilmiştir.

Diş Fakültesi'nin başarıları: Modern eğitim ve öğrenci odaklı Fakülte YÖK tarafından ilan edilen başarı sıralamasında 2019 DUS sınavı sonuçlarına göre Vakıf Üniversiteleri arasında 1. sırada ve 2018, 2019, 2020 ÖSYM sıralamasında (ücretli eğitim) İstanbul'da 1. sırada Türkiye'de 2 sırada yer almıştır.

Üniversite'nin eğitim dili : Fen Edebiyat Fakültesi’nin ‘’İngiliz Dili ve Edebiyatı’’ ve ‘’İngilizce Mütercim Tercümanlık’’ bölümleri ile Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin “Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün eğitim dili İngilizce olup, diğer programların eğitim dili Türkçe’dir. Öğrencilerine isteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık Programında eğitim alma imkanı da sunulmaktadır.

Araştırma ve geliştirme laboratuvarları da, deneyimli akademisyenlerin eşliğinde öğrencilerin ulusal ve uluslararası projelerini ve kişisel gelişimlerini destelemek öncelikleri arasında yer almaktadır.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğrencileri Çift anadal ve Yan Dal Programını ücretsiz yapabilmekteler. Öğrenciler gerekli koşulları yerine getirerek kendi eğitim gördüğü bölüm ya da fakülte dışında bir fakültede ve bölümde isterlerse Çift Anadal (ÇAP) programlarına katılarak çift diploma alma olanağına sahip olabilirler. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılından itibaren aynı olanak, Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri için de uygulanmaktadır.

ÇAP programına başvurabilmek için öğrencinin genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 olması ve Anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralamasında ilk %20’sinde bulunan öğrenciler ikinci Anadal diploma programına başvurabilirler. Yandal programlarına başvuru için genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.5 olması gerekmektedir

Öğrencileri, isterlerse ve gerekli koşulları yerine getirerek bir başka bölümde ya da programda uzmanlık kazandıran “Yandal” Programına da katılarak ikinci bir alanda uzmanlık sertifikası alabilmekteler

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde çift ana dal programına kayıt olan öğrencilerden ana dalında geçirdiği Lisans eğitimi (4 yıllık) için 10 yarıyıl Önlisans eğitimi için 6 yarıyıl süresince (kayıt dondurulan süre hariç) ikinci ana dalından ücret alınmaz. Bu süreyi aşan öğrenciler o yıl için belirlenmiş olan kredi ücretini ödeyeceklerdir.

Üniversite, kuruluşunun ilk yılında Erasmus Charter’ı almıştır. Dolayısıyla, öğrencileri lisans eğitimi sırasında Erasmus Programı çerçevesinde Avrupa’nın 46 ülkesinde bir ya da iki dönem eğitim görme olanağına sahiptirler. Aynı şekilde akademisyenler ve idari personeli de bu programdan yararlanarak uluslararası düzeyde Üniversiteyi ve ülkemizi yurt dışında temsil etme, ders verme ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunabilmekteler.

Kütüphane Olanakları Topkapı yerleşkesindeki Merkez kütüphanesi 170m2 olup otomasyona kayıtlı kitap sayısı 10.000 Tıp Fakültesi Gaziosmanapaşa Hastanesi kütüphanesi ise 188 m2 olup otomasyona kayıtlı kitap sayısı 1452, Tıp Dergisi 56, Tıbbi Terimler Sözlüğü 11 adet olup, Elektronik kitap sayısı 48598’dir. Kitap dışı proje sayısı 385 adettir.E-dergi yayınlarıyla internet erişimine açık toplam 250 dergi bulunmaktadır.

Burs Olanakları

Üniversitemiz Ön lisans ve Lisans programlarına ÖSYM yoluyla öğrenci almaktadır. Her yıl ÖSYM tarafından tercih yapan öğrenciler %100 %50,%25 burslu olarak üniversiteye yerleştirilip kesin kayıtları yapılır bu oranlarda alınan indirimler sadace eğitim ücretlerini kapsar öğrencinin diğer ihtiyaçlarını (yemek barınma materyal vb) kamsamamaktadır.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin belirli Bölüm ve Programlarını ilk 5 tercihe yazan aday öğrencilere + %10 ,%20 ,%30 oranında tercih bursu verilmektedir.

İlk Tercih Bursları 2018-2019 Eğitim- Öğretim Ücreti üzerinden hesaplanmaktadır.Örnek: İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü(%50 Burslu) Bölüm Ücreti:15.012TL
Bölümün İlk 5 tercihte tercih edilmesi durumunda mevcut burs oranı üzerine + %30 Burs Eklenecektir.

Ek Tercih Bursu ile Bölüm Ücreti: 10,508 TL olacaktır.

Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı ve Sahne Sanatları Bölümlerinin sınavlarına giren ve başarılı olan öğrenciler, başarı oranlarına göre tam burslu ve %50 burslu olarak kabul edilirler.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi & Kampüs'te Yaşam

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ana yerleşkesi, İstanbul Avrupa Yakası Topkapı’da bulunan ‘Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi’dir. Eğitim ve öğretimin önemli bir kısmı burada yapılmakta olup yönetim ofisleri de bu yerleşkede bulunmaktadır. Topkapı Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi, ana bina ve ek bina olmak üzere iki ayrı binadan oluşmaktadır. Ana bina 7 katlı olup 37 bin 457 m2’lik bir alana, ek bina ise 10 katlı olup 20 bin m2’lik alana sahiptir, Yönetim ofisleri, öğretim elemanları odaları, derslikler, eğitimdeki ihtiyaçlara göre yapılan ve sayıları giderek artan sağlık, fen ve bilgisayar laboratuvarları, atölyeler, TV, radyo ve fotoğraf stüdyoları, kütüphane, konferans salonu, dans salonu, yemekhane, kafeler bulunmaktadır.

Kültürlerin buluşma noktası olmasının yanı sıra tarihi ile birçok medeniyete de ev sahipliği yapmış olan metropol şehir İstan-bul’da 4 kampüsü aşağıdaki gibidir.

Zeytinburnu Topkapı’da Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi, Üniversitenin Cevizlibağ’da yer alan Topkapı Dr. Azmi OFLUOĞLU Merkez Kampüsünde birçok olanak bir arada sunul-maktadır.Tüm fakültelerin kullanımında olan temel eğitim laboratuvarları, konferans salonu, kütüphane, yemekhane, kafeteryalar, oyun salonu, revir ve mescit bulunmaktadır. 
Beyoğlu Halıcıoğlu’nda Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi, Üniversite Diş Hekimliği Fakültesi ise “Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesi” olarak İstanbul’da Avrupa Yakasında Sütlüce - Halıcıoğlu’nda eğitim-öğretim ve diş sağlığı konusunda hizmet vermektedir Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine eğitim-öğretim vermekte, uygulama olanağı sağlamakta, diş sağlığıyla ilgili halka açık hizmet vermektedir.
Gaziosmanpaşa’da Gaziosmanpaşa Hastanesi bulunmaktadır.
Şirinevler’de YENİSEM (Sürekli Eğitim Merkezi) Yerleşkesi bulunmaktadır

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğrencileri okudukları bölüm ile ilgili beceri ve uygulamalarını geliştirmek, hobileri ilgi alanlarına göre yeni kulüpler kurabilir ya da var olan kulüplere üye olabilirler. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde 2019-2020 Eğitim-Öğretim döneminde sosyal kültürel kulüpler sayısı 4 Spor kulübü ve 49 öğrenci kulübü bulunmaktadır

Büyük bir sahnesi olan, 350 kişilik konferans salonu kültürel, sanatsal her türlü etkinlikte kullanılmaktadır. Binanın -1 katında yaklaşık 200 m2 büyüklüğünde, dans, müzik her türlü toplantı vb. aktivitelerde kullanılan dans salonu bulunmaktadır. öğrenciler her alanda yıl boyu etkinlikler ile kampüs hayatını canlandırıp renklendirmektedir.

Beslenme

Beş yerleşkesi aktif kullanımda olan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Topkapı – Cevizlibağ Dr. Azmi Ofluoğlu binasında öğrencilere tahsisli bir yemekhane, iki kantin ve bir kafeterya mevcuttur. Ayrıca bahçedeki kafeterya, etrafındaki açık alan ile bahçedeki çadırlarda öğrenciler tarafından kullanılmaktadır. Bu alanların kullanımında öğrenci memnuniyeti çok iyi olarak değerlendirilmektedir. Gaziosmanpaşa Hastanesi ve Halıcıoğlu Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinin her birinde birer yemekhane ve kantinler mevcuttur.

Spor Olanakları

Üniversitenin teras katında sportif faaliyetlerde (tenis, basketbol, voleybol ve futbol ) öğrencilerin kullanabileceği bir açık alan spor sahası mevcuttur. Üniversiteler arası müsabakalara İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi olarak katılım gösterilmektedir.

Barınma Olanakları

Yeni Yüzyıl Üniversitesinin kendi bünyesinde yurt bulunmamaktadır ancak il dışından gelen öğrencileri için üniversitenin anlaşmalı olduğu iki kız öğrenci yurdu bulunmaktadır. Peşin ödemelerde %10 indirim uygulanmaktadır.

Ulaşım olanakları

İstanbul’un en merkezi yerinde tarihi şehir ve yerleşim alanları ile iç içe olan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, erişilebilirlik anlamında önemli bir yere sahiptir. Toplu taşıma; metrobüs, tramvay ve metroya yürüme mesafesinde olan kampüsleri öğrencilerin bilim, tarih, sanat, kültür ve eğlence alanlarına kısa sürede ulaşım sağlayabilmektedirler.

Anadolu yakasından da Üniversite ana kampüsüne yine toplu taşıma araçları olan metrobüs, marmaray, deniz ulaşım araçları ve metro hattı üzerinden veya TEM, E5 otoyollarından hızlı bir şekilde ulaşılabilmektedir.

Üniversite YÖK İzleme Raporu
İzleme Raporuna Ulaşmak İçin Tıklayınız
Üniversite Rektörü

Prof. Dr. İLHAN YAŞAR HACISALİHOĞLU

Üniversite Adresi
Maltepe, Caddesi, Yılanlı Ayazma Yolu No:26, 34010 Zeytinburnu/İstanbul
Üniversite Konumu

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Kullanılan çerez türleri: Zorunlu Çerezler ve Pazarlama Çerezleri. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.