Yeni Arayüze Geçiş Yap

Kapadokya Üniversitesi

Üniversite Adı
Kapadokya Üniversitesi
Özel

  • Beşeri Bilimler Fakültesi
  • Diş Hekimliği Fakültesi
  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

  • Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
  • Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

  • Kapadokya Meslek Yüksekokulu

Kapadokya Üniversitesi Hakkında Güncel Bilgiler

  • Üniversite Türü: Vakıf Üniversitesi
  • Akademik Personel Sayısı: 300
  • Öğrenci Sayısı: 4.400
  • Öğrenim Dili: Türkçe

Kapadokya Üniversitesi, 16 Eylül 2005 tarihinde Ürgüp/ Nevşehir'de İlke Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından kurulmuş bir Vakıf Üniversitesi'dir. Kapadokya Üniversitesi, temelini Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarından 13 yıllık birikimiyle Kapadokya Meslek Yüksekokulu oluşturmaktadır.

Kapadokya Üniversitesi’nin akademik, finansal ve yönetsel deneyiminin temelini teşkil eden Kapadokya Meslek Yüksekokulu, 2005–2006 akademik yılında, bölge kalkınma hedefleri paralelinde belirlenmiş olan beş programla eğitime başlamış ve 2017-2018 akademik yıl itibariyle Kapadokya ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yer alan iki yerleşkesinde toplam 26 önlisans programı ile eğitim faaliyetlerini sürdürmüştür.

Kapadokya Üniversitesi günümüzde 3 Fakülte, 2 Yüksekokul, 1 Meslek Yüksekokul, 1 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 9 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Neden Kapadokya Üniversitesi ?

UNESCO Kültür Mirası olarak korunan, büyüleyici coğrafyası ve benzersiz tarihi eserleriyle dünyanın gözbebeği Kapadokya’da seçkin bir yerleşkede Tarihi binalarda modern eğitim görme olanağı iş dünyasının ihtiyaç duyduğu meslekleri öğrenme, işsiz kalma korkusu olmadan mezun olma
fırsatına erişmek, işverenlerin desteğiyle, iş hayatının gerektirdiği biçimde hazırlanmış çağdaş müfredatlar, sektör profesyonellerinden ve yetkin akademisyenlerden oluşan dinamik eğitim kadrosu ile Türkiye’yi 21. yüzyılda söz sahibi yapacak bireyler yetiştirmektedir.

Kapadokya Üniversitesi Mesleki Eğitim alan öğrencilerin ne işveren tarafından yeni baştan eğitilmelerine gerektirmeyecek nitelikte yetiştirmektedir üniversitenin 784 farklı kurum ve kuruluş ile uygulama eğitimi veya istihdam Protokolü bulunmaktadır işletme, fabrika, tesis, kurum ve kuruluşlarda uygulama imkânları, özel uygulama alanları ile okul içinde de pratik yapma fırsatı sunmaktadır.

Kapadokya Üniversitesi'nin öğrenim dili türkçedir derslerin yüzde otuzu İngilizce olan programlarda zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı bulunmaktadır. Zorunlu hazırlık programı olan programlar; Diyaliz (%30 İngilizce), Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%30 İngilizce), Uçak Teknolojisi (%30 İngilizce) ve Uçuş Harekât Yöneticiliği (%30 İngilizce) bölümleridir.

Kapadokya Üniversitesi mesleki eğitim programları ise Selçuklu dönemindeki Ahi Osmanlı dönemindeki lonca teşkilatlarının da uygulanan usta-çırak ilişkisine anımsatan uygulama ağırlıklı yöntemlerle yürütülmekte günümüzün Pedagoji anlayışı ile desteklenmektedir. Bu kapsamda eğitim programları sektör talepleri veya gelişmeler paralelinde sürekli güncellenmekte teorik eğitim uygulama ile pekiştirmektedir

Kapadokya Üniversitesi'nin kayıtlı oldukları önlisans veya lisans programını başarı ile yürüten öğrenciler ilgi duydukları başka bir programdan da eşzamanlı dersler alarak ikinci Bir Dalda önlisans veya lisans programı alabilmektedir

Yandal programı için lisans öğrencilerinin başarı ile yürüten öğrenciler kendi alanları dışında ilgi duydukları ikinci bir alan derslerini de alarak bu alanda yandal sertifikası alabilmektedirler

Kapadokya Üniversitesi: Yurt Dışında Öğrenim Hareketliliği ve Staj Hareketliliği kapsamında Avrupa Birliği Ülkeleriyle Erasmus Programı Diğer Dünya Ülkeleriyle Mevlana Değişim Programı, Ülkemiz içindeki saygın Üniversitelerle Farabi Değişim Programını başarılı bir şekilde yürütmektedir. Bu programlara başvuru için genel not ortalamalarının ön lisans, lisans öğrencileri için en az 2.20/4.00, lisansüstü öğrenciler için en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. Ayrıca yabancı dil yeterlilik sınavını geçmeleri gerekmektedir.

Kütüphane Olanakları: Üniversite bünyesinde; Merkez Kütüphanesi, Sosyal Bilimler Kütüphanesi ve Fen Bilimleri Kütüphanesi olmak üzere üç farklı mekanda yapılandırılmış kütüphane bulunmaktadır. Kütüphanelerdeki koleksiyonlar, yerleşkelerde faaliyet gösteren eğitim-öğretim programlarına göre oluşturulmuştur. Kapadokya Üniversitesi kütüphanelerindeki tüm yayınlar Yordam kütüphane otomasyon programına aktarılmaktadır.

Kapadokya Üniversitesi, kütüphanesini sürekli zenginleştirmekte, koleksiyonunda yer alan süreli yayınları ve referans kaynaklarını zenginleştirmektedir. Elektronik kaynaklara kolay erişimi sağlayacak bilgisayarlar araştırmacıların hizmetine sunulmuştur.

Bunların dışında, Kapadokya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde Sanat Tarihi; Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde ise Uçak Teknolojisi özel kitaplıkları bulunmaktadır.

Merkez kütüphane, Mustafapaşa Yerleşkesinde bulunmaktadır. Açık raf sistemi ile aynı anda 40 kişilik oturma kapasitesine sahiptir.Kütüphanenin koleksiyonu ağırlıklı olarak felsefe, tarih, genel hukuk, havacılık, teknoloji ve mimarlık konularında yayınlardan oluşmaktadır.

Burs Olanakları

Doğum yeri veya ikameti Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illeri olan öğrencilere Nevşehir’de eğitim veren örgün öğretim programlarını tercih etmeleri durumunda %15 bölge bursu verilmektedir. Bölge bursu işlemlerinde ÖSYM’ye verilen ikamet bilgisi geçerli sayılacaktır. İlk sırada Üniversitenin burssuz örgün öğretim programlarından birini tercih eden öğrencilere %15 tercih bursu verilmektedir.

Üniversiteye giriş bursları öğrenim ücretiyle sınırlı olup zorunlu İngilizce hazırlık sınıfında geçirilecek dönemi de (bir yıl) kapsar; ancak barınma, beslenme, ulaşım, kitap, donanım ve benzeri konuları kapsamaz. Söz konusu burslar karşılıksızdır. İndirim ve/veya bursların en yüksek oranda olanı geçerli sayılır. Eğitim ücretleri takip eden yıllarda günün ekonomik koşullarına uygun olarak mütevelli heyeti tarafından yeniden belirlenir ve akademik yıl başlamadan ilan edilir.

Ayrıca üniversite “Burs ve Sosyal Yardım Yönergesi” uyarınca mesleki eğilim bursu, kısmi çalışma bursu, akademik başarı bursu, kardeş bursu, şehit ve gazi çocukları bursu gibi burslar da verilmektedir. Bursluluk koşulları söz konusu yönerge hükümlerince belirlenir.  Burslar ne kadar süre ile devam eder? Burslar normal öğrenim süresince geçerlidir.

Akademik Başarı Bursu: Öğrenciler öğrenim gördükleri yılın sonunda  program birincileri, yeni akademik dönemde akademik başarı bursundan faydalanabilmekteler.

Kapadokya Üniversitesi & Kampüs'te Yaşam

Kapadokya Üniversitesi'nin  biri Ürgüp'e 5 kilometre uzaklıkta olan Mustafapaşa (Sinasos) beldesinde, diğeri ise İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda olmak üzere iki yerleşkesi bulunmaktadır.

Kapadokya Yerleşkesi: UNESCO Kültür Mirası olarak korunan, büyüleyici coğrafyası ve benzersiz tarihi eserleriyle dünyanın gözbebeği Kapadokya’da tarihi binaların restore edilmesiyle oluşturulan yerleşkede öğrencilerine sakin, güvenli ve güzel bir bölgede konaklama ve eğitimlerine yoğunlaşma; sosyal etkinlikler ile keyifli bir öğrencilik yaşama fırsatları sunulmaktadır.

 Kapadokya Yerleşkesinde öğrenim gören öğrencileri turistik alanlarda yabancı dil becerilerini geliştirme imkânı da bulmaktadırlar.

Mustafapaşa Yerleşkesi: Kapadokya Üniversitesi, Mustafapaşa yerleşkesinin de mecbur kalınmadıkça yeni bina yapılmadan, mevcut yapıların kullanılması sureti ile geliştirilmesini hedeflemiştir. Mustafapaşa yerleşkesi, bu hedef doğrultusunda “yaygın kampüs” olarak yapılandırılmaktadır.

Beşeri Bilimler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Mustafapaşa yerleşkesinde yer almaktadır.

Ürgüp Yerleşkesi: Kapadokya Üniversitesi, Kapadokya Meslek Yüksekokulu Sağlık Programları ve Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, 2018 - 2019 akademik yılında Kapadokya Üniversitesi Ürgüp Yerleşkesinde eğitim – öğretim hizmeti vermeye başlamıştır. 18 uygulama laboratuvarı, 11 derslik, bir konferans salonu, 20 bin metrekare civarındaki oturumu, mimarisi ve bölgeye özgün taş işçiliği ile, Kapadokya Üniversitesi Ürgüp Yerleşkesi, bölgenin önemli mimari yapıları arasında bulunmaktadır.

Ürgüp ilçesinde, Kapadokya Üniversitesi kullanımında, tarihi tescilli Güzelgöz Konağı, öğretim elemanı lojmanları ve 60 öğrenci kapasiteli bir öğrenci evi de bulunmaktadır.

Ürgüp ilçe merkezinde yer alan ve irtifak hakkı 49 yıllığına Kapadokya Universitesine verilmiş bulunan Güzelgöz Konağı, restore edilerek Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezine dönüştürülecek; halihazırda yapının bahçesi olarak kullanılan arsaya ise Fizik Tedavi ve Sağlıklı Yaşam Merkezi yapılacaktır.

Uçhisar Sanat Yerleşkesi: 2018 - 2019 akademik yılından itibaren, Kapadokya Üniversitesi aşçılık ve gastronomi programlarının uygulama eğitimleri, Uçhisar Belediyesi tarafından tahsis edilen binada oluşturulan yeni uygulama mutfağında yürütülmektedir.

Uçhisar, çok sayıda butik otelleri ve restoranları ile Kapadokya’nın en önemli yeme - içme merkezidir. Uçhisar Sanat Yerleşkesi, bu eşsiz lokasyonda, turizm tesislerine yakın konumu ile öğrencilerine sektörü yakından tanıma imkanı sunmaktadır.

Uçhisar Sanat Yerleşkesinde, geleceğin aşçılarının yanısıra bölge halkına ve turistlere de eğitim verilmesi ve bu yolla butik işletmelerin hizmet kalitesinin yükseltilmesi planlanmaktadır. Yerleşkede, üç eğitim mutfağı, bir pastacılık mutfağı ve bir servis uygulama alanı bulunmakta; her öğrenciye bireysel çalışma tezgahında pratik yapma olanağı sunulmaktadır.

Sabiha Gökçen Yerleşkesi: Kapadokya Üniversitesi Sabiha Gökçen Yerleşkesi, Türkiye’de bir havalimanı içerisinde yer alan ilk ve tek yerleşkedir ve "sanayi-okul-devlet" iş birliğinin en iyi örneklerinden biridir.

2011 yılında Nevşehir'de verilen sivil havacılık eğitimlerinin havacılığın kalbi Istanbul'un bilgi birikimi, alt yapısı ve teknik olanakları ile desteklenmesine duyulan ihtiyaç nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'nın uygun bir konumda olduğu değerlendirilerek, Yüksek Öğretim Kurulunun izni ve Savunma Sanayii Başkanlığı desteği ile İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı içerisinde küçük ölçekli bir yerleşke oluşturulmuştur.

Bu yerleşkenin sunduğu eşsiz konum sayesinde sivil havacılık sektörü ile Kapadokya Meslek Yüksekokulunun iş birliğinin geliştirilmesi ve pekiştirilmesi sağlanmış ve havacılık alanında “sanayi-okul-devlet” iş birliğinin en iyi örneklerinden biri doğmuştur. Bu yerleşkede okuyan öğrenciler okurken sektörde yarı zamanlı çalışma imkânına, eğitimde teori ve uygulamayı birleştirme imkânına sahiptirler. Kapadokya Üniversitesi Nevşehir yerleşkelerinde, eğitim görmekte olan öğrencilerin de istekleri doğrultusunda İstanbul'da uygulama yapma imkânı bulunmaktadır

Kapadokya Üniversitesi mezuniyet şartı olarak öğrencilerin akademik başarı yanında dolu dolu bir Yükseköğretim hayata geçirdiklerini topladıkları etkinlik puanı ile ilgili ile belgelemeleri beklenmektedir Üniversitesine bağlı her akademik bölüm eğitim programını zenginleştirmek öğrencilerin hikayesini hazırlamak Yolları kariyer hedeflerini netleştirmek için bilim insanları sektör temsilcileri siyasetçiler yöneticiler işadamı ve Uzmanlar ile Seminerler toplantılar paneller düzenlemektedir 

Bölgesinin sosyal yaşamına sanatsal ve kültürel aktivitelerle de katkıda bulunmak Kapadokya Üniversitesi'nin temel hedefleri arasındadır. Yıl boyu düzenlenen sergiler müzik dinletileri fotoğraf ve eğitimleri gibi faaliyetler her akademik yıl başlangıcında ve bitişinde düzenlenen konserler hem öğrencilere hem de bölge halkına açıktır.

Üniversite bünyesinde çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 27 öğrenci topluluğu bulunmaktadır topluluklar kültürel ve sportif aktivitelerin yanı sıra sosyal sorumluk anlayışı ile yürüttükleri topluma hizmet projeleri ile üniversite ve toplum arasındaki bağları güçlendirilmektedir.

Spor Olanakları

Kapadokya Üniversitesi her yarıyılda öğrenciler arasında turnuvalar düzenlenmektedir bunlardan badminton halı saha ve ödüllü oryantrik yarışması üniversitedeki bir gelenek haline gelmiştir öğrenciler Ayrıca bisiklet pilates zumba basketbol voleybol at biniciliği başta olmak üzere birçok spor dalında faaliyetlerine katılma olanağı bulmaktadır

Barınma Olanakları

Üniversite Nevşehir yerleşkelerinde öğrenim gören kız ve erkek öğrencilerine barınma ve yemek imkanları sunan öğrencievleri mevcuttur. Mustafapaşa'da bulunan öğrencievleri, öğrencilerin başka hiçbir şeyle uğraşmalarına gerek olmadan tümüyle eğitimlerine odaklanmalarını sağlayacak şekilde planlanmıştır ve tecrübeli eğitimciler tarafından idare edilmektedir.

Mustafapaşa'da kız ve erkek öğrencilere hizmet sunan öğrencievleri, 120 kişi kapasitelidir. Üniversite yerleşkesi içerisinde, dersliklere yürüme mesafesinde bulunmaktadır; odalar 2'şer kişiliktir.

 

İzleme Raporuna Ulaşmak İçin Tıklayınız

Prof. Dr. HASAN ALİ KARASAR

Kapadokya Yerleşkesi, Yeni, 50420 Ürgüp/Nevşehir
PaylaşYorumlar Yorumlar   
Yorum Formu