Yeni Arayüze Geçiş Yap

Kocaeli Üniversitesi

Üniversite Adı
Kocaeli Üniversitesi
Devlet

 • Mühendislik Fakültesi
 • Diş Hekimliği Fakültesi
 • Eğitim Fakültesi
 • Tıp Fakültesi
 • Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
 • Hukuk Fakültesi
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Güzel Sanatlar Fakültesi
 • İletişim Fakültesi
 • Teknoloji Fakültesi
 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • İlahiyat Fakültesi
 • Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
 • Denizcilik Fakültesi
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi
 • Spor Bilimleri Fakültesi
 • Turizm Fakültesi
 • Ziraat  Fakültesi

 • Yabancı Diller Yüksekokulu
 • Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
 • Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

 • Adalet Meslek Yüksekokulu
 • Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu
 • Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu
 • Ford Otosan İhsaniye Meslek Yüksekokulu
 • Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu
 • Gölcük Meslek Yüksekokulu
 • Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
 • Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
 • İzmit Meslek Yüksekokulu
 • Kandıra Meslek Yüksekokulu
 • Karamürsel Meslek Yüksekokulu
 • Kartepe Atçılık Meslek Yüksekokulu
 • Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu
 • Kocaeli Meslek Yüksekokulu
 • Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 • Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu

Kocaeli Üniversitesi Hakkında güncel Bilgiler

 • Üniversite Türü: Devlet Üniversitesi
 • Akademik Personel Sayısı: 2.000
 • Öğrenci Sayısı: 81.000 (1781 uluslararası öğrenci)
 • Öğrenim Dilleri : Türkçe & İngilizce

Kocaeli Üniversitesi 1992 yılında Kocaeli'nde kurulmuş bir Devlet Üniversitesi'dir. Eğitim verdiği alanlarla birlikte diğer bilim ve sanat dallarında da insanlığa katkı sağlayan araştırmalar yaparak bilgi ve teknoloji üretmeyi, ürettiği bilgi ve teknolojinin aktarımı ile kullanımını yaygınlaştırmayı,Faaliyette bulunduğu bölgede, paydaşlarıyla birlikte hareket ederek kentin ve ülkenin sorunlarına çözüm geliştirmeyi ve kalkınmaya katkıda bulunmayı görev edinmiştir.

18 Fakülte, 2 Yüksekokul, 16 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü, 1 Devlet Konservatuvarı,15 Araştırma ve Uygulama Merkezi, 28 Araştırma ve Uygulama Birimi ile ülkemizin araştırma-geliştirme (AR-GE) Faaliyetleri araştırma ve uygulama hastanesi, modern eğitim kurumları ve sosyal alanları ile hizmet veren dev bir eğitim kurumudur.

Neden Kocaeli Üniversitesi ?

Bölgesinin ve ülkemizin en önemli sanayii merkezleriyle aynı coğrafyayı paylaşmakla beraber, doğayla iç içe Umuttepe Yerleşkesi başta olmak üzere 16 farklı yerleşkede hizmet vermektedir. Farklı düşünme yolları geliştiren, alternatif bakış açıları üreten, okuyan, araştıran ve entelektüel sermayesini her gün arttırarak milleti için kullanan nesiller yetiştirmektedir 

Üniversite, sanayi kenti Kocaeli ile kucaklaşmış, halkla iç içe, öğrencisi ile bütünleşmiş, akademinin kurumsal kimlik kazandığı önemli bir merkez konumundadır ve ortak akıl-duygu birliği üzerine inşa edilmiş bir kurumdur.

Eğitim Kalitesi

Bölgenin en önemli sağlık kuruluşu olan Üniversite Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (UTEAK) tarafından akredite edildi. 2018-2024 yıllarını kapsayan akreditasyon belgesi ile Tıp Eğitimi konusunda KOÜ’nün uluslararası hekim yetiştirdiği belgelenmiştir.

21 Ocak 2009 tarihinden itibaren akredite edeceği mühendislik eğitimi programlarına EUR-ACE Label vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiş ve 15 Haziran 2011 tarihinden itibaren IEA (International Engineering Alliance) Washington Accord'a tam üye (Full Signatory) olarak kabul edilmiştir.

Eğitimde Uluslararası Akreditasyon Süreci’ni tamamlayarak Avrupa Kredi Toplama ve Transfer Sistemi (AKTS) Etiketini almış olması, üniversitenin diplomalarının Avrupa’da tanınıyor olması, mezunlarına uluslararsı iş  başvurularında avantaj sağlamakta  ve Avrupa ülkelerinde lisansüstü eğitime devam etmek isteyen öğrencilere kabul görme imkanı tanımaktadır. 

Eğitim Olanakları

Kocaeli Üniversitesi Çift Ana Dal imkanı var. Bu programın amacı üniversite ön lisans ve lisans programlarına yerleşerek gerekli başarı kriterini sağlamış öğrencilere, mevcut programlarının yanı sıra ikinci bir diploma programından mezun olabilme hakkı tanımaktır. Genel hatları ile öğrencinin başarısız dersinin bulunmaması, 4 üzerinden en az 3,00 ortalamasının olması, ÇAP yapmak istediği bölümler arasında imzalanmış bir protokol olması vb. gibi şartlar bulunmaktadır.

İletişim Fakültesi Bölümlerin organizasyonu altında öğrencilerin uygulamalı bir eğitim yapabilecekleri (Televizyon Uygulama Stüdyosu, Radyo Uygulama Stüdyosu, Halka İlişkiler Uygulama Atölyesi, Reklamcılık Uygulama Atölyesi, Görsel İletişim Tasarımı Uygulama Atölyesi, Haber Ajansı, Uygulama Gazetesi, Fotoğraf Atölyesi) atölyeler ve araştırma merkezleri yer almaktadır.

Kocaeli Üniversitesi öğrencileri sanayi kenti Kocaeli’nde yer alması sebebiyle iş olanakları ile erken tanışma fırsatı bulmaktadır.

Kocaeli Üniversitesi Uluslararası öğrenci değişim programlarının yoğun ve sistemli olarak gerçekleştirildiği bir kurumdur. Erasmus Programı: 24 ülkeden 168 üniversite ile 66 bölümde 280 anlaşma yapılmıştır. Mevlana Programı: Yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. Bu program kapsamında şu ana kadar 5 üniversite ile anlaşma imzalanmış olup, çalışmaları devam etmektedir. Farabi programı ulusal sınırlar içinde yer alan yüksek öğretim kurumları arasındaki değişim uygulanmakta olup yüzlerce öğrenci bu program sayesinde önde gelen kurumlarda bir dönem veya iki dönem eğitim alam imkanına ulaşmaktadır. 

Kütüphane olanakları: Kocaeli Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 500 kişi oturma kapasitesine sahip Umuttepe Merkez Kütüphanesi ve 4 adet birim kütüphanesi ile (Tıp Fakültesi Kütüphanesi, Hukuk Fakültesi Kütüphanesi, Anıtpark Kütüphanesi ve Arslanbey Kütüphanesi) önümüzdeki yıllarda da değişen ve gelişen teknolojiye ayak uydurarak hizmet vermeye devam edecektir. Kütüphanede birimler dahil 119.105+ adedi basılı, 437.855+ adedi elektronik olmak üzere toplam 556.960+ kitap bulunmaktadır. 105 adet veri tabanından toplam 115.089 özete, 49.103 tam metin elektronik dergiye ve 159.032 elektronik kitaba 2.349.629 adet özetçe e-Tez’de 954.286 adet tam metin e-Tez’e erişim sağlanmaktadır.

Burs olanakları

Ekonomik durumu iyi olmayan 2000 öğrenciye yemek bursu sağlanmaktadır.

Kocaeli Üniversitesindeki tüm birimlerde 500 kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılmaktadır.

Ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere Kocaeli Üniversitesi Vakfı tarafından burs sağlanmaktadır.

Kocaeli Üniversitesi & Kampüs'te Yaşam

Umuttepe Kampüsü Kocaeli ilinin merkez ilçesi olan İzmit ilçesi sınırları içerisinde olan Kabaoğlu mahallesinde bulunmaktadır Türkiyenin ilk projelendirilmiş yerleşkesi olan Umuttepe Yerleşkesi Türkiye’nin ve dünyanın sayılı kampüslerindendir. Doğanın merkezinde, şehrin gürültüsünden uzak, ferah havası ile özel bir konumu olan yerleşkemiz 6500 dönümlük alanda; spor tesisleri, araştırma ve uygulama hastanesi, modern eğitim kurumları ve sosyal alanları ile gurur verici bir tesis kimliğindedir. 

Umuttepe Yerleşkesi, Mühendislik Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ,Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Adalet Meslek Yüksekokulu'na ev sahipliği yapmaktadır.

Anıtpark Yerleşkesi İzmit/ Kocaeli' de yer almaktadır. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi'ne ev sahipliğ yapmaktadır.

Kullar Yerleşkesi, Başiskele ilçesinde yer almaktadır. Kocaeli Meslek Yüksekokulu, Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve  Diş Hekimliği Fakültesi'ne  ev sahipliğ yapmaktadır.

Arslanbey Yerleşkesi Kartepe/Kocaeli'nde yer almaktadır. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İzmit Meslek Yüksekokulu'na ev sahipliği yapmaktadır.

Kocaeli Üniversitesi’nde ulusal, uluslararası, her türlü kongre, sempozyum vb. çalışmaların gerçekleştirildiği ve öğrencilerin kullanımına açık 1200 kişilik kültür ve kongre merkezi bulunmaktadır. Yine buna paralel 450, 350, 250 ve 50 kişilik çalıştay odaları hizmet vermektedir.

Öğrencilerin ders dışı zamanlarını en iyi biçimde değerlendirmelerini, öğretim dönemi içinde kültürel etkinliklerde bulunmalarını sağlamak amacı ile halk oyunları, müzik, tiyatro, fotoğrafçılık, dağcılık, sualtı gibi çeşitli konularda çalışmalarını sürdüren yaklaşık 118 kulübü bulunmakta ve her yıl bu kulüpler tarafından gezi, seminer, konferans, sempozyum, sosyal sorumluluk projesi vb kapsamında etkinlikler düzenlenmektedir. Üniversitede mimari özellikleri ve teknik alt yapısı ile ulusal ve uluslararası kültürel, bilimsel ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapacak şekilde inşa edilmiş kültür ve kongre merkezi bulunmaktadır.

Kocaeli Üniversitesi Spor Olanakları

Spor Tesisleri: Üniversite Gazanfer Bilge Spor salonu; 10300 m2 kapalı alana sahip, içinde 2000 seyirci kapasiteli Arena, 3 adet uygulama salonu, 2 adet kondisyon salonu, 2 adet dans ve atölye salonları bunmaktadır. Ayrıca 1 adet Futbol ve atletizm pistine sahip, 3 adet Basketbol, 4 adet Voleybol ve 4 adet Tenis kortu bulunan 6700 m2 üzerine kurulu açık spor tesislerine sahiptir. Ayrıca kapalı yarı olimpik yüzme havuzu bulunmaktadır ve öğrencilere hizmet vermektedir.

Üniversite içi tüm okullar arası Rektörlük Futbol Turnuvası, Satranç Turnuvası, Tenis Turnuvası düzenlenmekte, spor ile ilgisi olan öğrencilerin de bu tür etkinliklerde yer alması sağlanmaktadır. 

Beslenme Olanakları

Tüm akademik ve idari personeli ile öğrencilerin sağlıklı, doğru beslenmelerine katkıda bulunmak üzere uzman personel tarafından mevsimine göre, kalori ve besin değerleri hesaplanarak öğlen ve akşam öğünlerinde yemek hizmeti verilmektedir. Merkez yerleşke ve diğer birimlerin tümünde öğrencilerin ihtiyacını giderebilecek denetim komisyonu tarafından periyodik olarak denetlenen kantin ve kafeteryalar hizmet vermektedir.

Barınma Olanakları

Kocaeli Üniversitesi il dışından gelen öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını Gençlk Spor İl Müdürlüğümüze bağlı devlet yurtları ve şehirde bulunan özel yurtlarla karşılamaktadır. Şehirdee iyi bir eğitim almak için gelen gençler, ildeki konforu ve güvenliği bir arada sunan yurtlar sayisinde kendilerini evlerinde gibi huzurlu hissediyor. Yurtta kalmak istemeyen gençler de ilde her bütçeye uygun konutlarda kalmaları mümkün. Kocaeli, misafirperliği ve sunduğu sosyal imkanlar sayesinde gençelerin eğitim süresince güzel vakitler geçirmelerine olanak sağlıyor.

İzleme Raporuna Ulaşmak İçin Tıklayınız

Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk

Kabaoğlu, Baki Komsuoğlu bulvarı No:515, Umuttepe, 41001 İzmit/Kocaeli
PaylaşYorumlar Yorumlar   
Yorum Formu