tpuan.combeta

Mersin Üniversitesi

Mersin Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Üniversite Türü
Devlet
Üniversite Fakülteleri

 • Denizcilik Fakültesi
 • Diş Hekimliği Fakültesi
 • Eczacılık Fakültesi
 • Eğitim Fakültesi
 • Fen - Edebiyat Fakültesi
 • Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Hemşirelik Fakültesi
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • İletişim Fakültesi
 • İslami İlimler Fakültesi
 • Mimarlık Fakültesi
 • Mühendislik Fakültesi
 • Spor Bilimleri Fakültesi
 • Su Ürünleri Fakültesi
 • Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi
 • Tıp Fakültesi
 • Turizm Fakültesi

Üniversite Yüksekokulları

 • Anamur Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu
 • Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
 • Devlet Konservatuvarı
 • Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu
 • İçel Sağlık Yüksekokulu
 • Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu
 • Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu
 • Yabancı Diller Yüksekokulu

Üniversite MYO

 • Anamur Meslek Yüksekokulu
 • Aydıncık Meslek Yüksekokulu
 • Denizcilik Meslek Yüksekokulu
 • Erdemli Meslek Yüksekokulu
 • Gülnar Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu
 • Mersin Meslek Yüksekokulu
 • Mut Meslek Yüksekokulu
 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 • Silifke Meslek Yüksekokulu
 • Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
 • Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Üniversite Genel Bilgiler

Mersin Üniversitesi Hakkında Güncel Bilgiler

 • Üniversite Türü: Devlet Üniversitesi 
 • Akademik Personel Sayısı:1802
 • Öğrenci Sayısı: 40909  (2858 uluslararası öğrenci)
 • Öğrenim Dili: Türkçe & İngilizce 

Mersin Üniversitesi, ya da kısaca MEÜ 1992 tarihinde Mersinde kurulmuş bir devlet üniversitesidir. Mersin Üniversitesi, Atatürk'ün ilke ve devrimleri ile Cumhuriyetimizin kuruluş değerlerine bağlı, ulusal ve uluslararası düzeyde bir eğitim anlayışını, akademik ve idari personelinin çabalarıyla her zaman ileriye taşımayı hedeflemektedir. Üniversite bu çerçevede öğrencilerini, edindiği kuramsal bilgiyi pratiğe dönüştürebilme yeterliliğine sahip, topluma faydalı, katılımcı, üretken bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Mersin Üniversitesi bünyesinde 17 Fakülte, 7 Yüksekokul, 1 Devlet Konservatuvarı, 11 Meslek Yüksekokulu, 38 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile eğitim-öğretim ve bilimsel uygulama faaliyetlerini uzman akademik kadrosu ve öğrencleri ile birlikte sürdürmektedir.

Neden Mersin Üniversitesi?

Mersin Üniversitesi eğitimde kaliteyi hedeflemektedir. Halihazırda Fen Edebiyat Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Tıp Fakültesi kendi alanları ile ilgili akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiş, böylece eğitim programı ve kaliteleri Avrupa'daki eğitim programlarıyla eş değer hale getirilmiştir. Ayrıca  ECTS, DS ve ECTS etiketlerini almaya hak kazanan üniversite uluslararası ğeçerliliğe sahip diploma ile öğrencilerini mezun etmektedir 

Mersin Üniversitesi Fiziki Olanakları

Üniversitenin Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2014 tarihinden itibaren Çiftlikköy Kampüsünde hizmet vermektedir. Sağlık ile ilgili Fakülte ve Meslek Yüksek Okullarında eğitim gören öğrenciler için uygulama ve staj alanı oluşturmaktadır. 

İletişim Fakültesi stüdyolarından, 24 saat kesintisiz yayın yapan Mersin Üniversitesi Radyosu, Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü tarafından yürütülen yayınlar, öğrencilere uygulama olanağı yaratarak onların yaratıcılıklarını geliştirmelerine de destek olmaktadır. 

Fakülte ve yüksekokullarda, başta bilgisayar laboratuvarı olmak üzere eğitim ve araştırma faaliyetlerinde kullanılan laboratuvarlar mevcuttur. Laboratuvarlar, ileri düzey teknoloji ile donatılmıştır; gerek mekan gerek teknik donanım bakımından sürekli geliştirilmektedir. Üniversite bünyesinde kurulan Teknoloji Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi, ileri teknolojik cihazların yer aldığı ortak bir laboratuvar özelliği taşımaktadır. Merkez, sadece üniversitedeki araştırmacıların değil bölge üniversiteleri ile kamu kurumlarındaki ve özel sektördeki araştırmacıların Ar-Ge çalışmaları için de işlev görmektedir.

Mersin Ünversitesi Eğitim Dilleri Hakkında :Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına bağlı pek çok bölüm ve programda ‘bir yıl süreli zorunlu’ yabancı dil hazırlık programı ya da kontenjan dâhilinde ‘bir yıl süreli isteğe bağlı’ yabancı dil hazırlık programı uygulanmaktadır Mimarlık Fakültesi’ne bağlı Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde ise yüzde yüz İngilizce eğitim verilmektedir. Ayrıca bazı bölüm ve programlarda ikinci yabancı dil olarak İngilizce, Almanca veya Fransızca okutulmaktadır.

Mersin Üniversitesi Yurtdışı Olanakları bulunmaktadır. Üniversite, Avrupa Birliği Yükseköğretim sözleşmesi olan ‘Erasmus Beyannamesi’ni 2004 yılında imzalamış ve öğrencilerine ‘Avrupalı’ kimliği kazandırmıştır. Öğrenciler, Erasmus eğitim programı ile çok kültürlü değişim programına yurt dışında katılabilmektedir. Ayrıca Üniversite AB Ülkeleri dışındakı diğer ülkelerle Mevlana Değişim Programını ulusal olarak da Farabi Değişim programını başarılı bir şekilde yürütmektedir.

Mersin Üniversitesi lisans programlarını başarıyla yürüten öğrenciler, ilgi duydukları başka bir dalda öğrenim görme imkanına (Yandal Programı) ya da ikinci bir dalda lisans diploması alma imkanına (Çift Anadal Programı) sahiptirler. Yandal ve Çift Anadal programları, ilgili bölümün ve Fakülte/Yüksekokul kurulunun önerisi ve Üniversite Senatosu'nun onayı ile açılır. Yandal programı en az 18, çift anadal programı ise en az 36 krediden oluşur. Her iki program da, ilgili anadal (bölüm/program) programının tüm derslerini kapsar.

Kütüphane Olanakları: Çiftlikköy Kütüphanesi, Yenişehir Kütüphanesi ve Bilgi Erişim Salonları olmak üzere, toplam 860 kişi oturum kapasitesiyle hizmet vermektedir. Kütüphane hizmetlerine internet üzerinden de ulaşılabilmektedir. Kütüphane koleksiyonunda; Türkçe ve yabancı dilde olmak üzere pek çok kitap, veritabanı abonelikleri, basılı dergi, yüksek lisans ve doktora tezi, broşür, sesli kitap, e-kitap ve CD bulunmaktadır. Üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen e-yayın sayısı 106,68 öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı 2,48 dir.

Mersin Üniversitesi Burs Olanakları

Üniversitede ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim sürecini kolaylaştırmak amacıyla Öğrenci Sosyal Yardımlaşma Projesi yürütülmektedir. Mersin Üniversitesi Mezunlar Derneği (MERMED) tarafından yürütülen proje ile üniversitenin akademik ve idari personeli ile mezunlarının her ay gönüllü olarak sağladığı maddi destek sonucunda öğrencilere karşılıksız burs sağlanmaktadır. Ayrıca üniversitede öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere, Kahvaltı Bursu verilmektedir. Toplam 1500 öğrenciye verilen kahvaltı, hafta içi her gün merkez ve ilçelerdeki okullarında dağıtılmaktadır. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ortaklaşa gerçekleştirilen bir çalışmayla da, kimi öğrencilere belediye otobüslerinden ücretsiz yararlanabilmesi için paso temin edilmektedir. Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile Başbakanlık tarafından, her yıl isteyen üniversite öğrencilerine verilen kredi ve burslar için işlemler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülmektedir.

Çok sayıda öğrenciye de, üniversitenin çeşitli birimlerinde çalışma imkanı sağlanarak hizmet karşılığında maddi destek verilmektedir.

Mersin Üniversitesi & Kampüs'te Yaşam

Mersin Üniversitesi Kent merkezinde ve ilçelerinde öğrencilerin ilgi ve gereksinimlerini dikkate alan ve tercihleri doğrultusunda uzmanlaşmalarına olanak sağlayan her türlü akademik sosyal kültürel sportif olanakları sağlayan öğrenci merkezli bir üniversitedir. 

 Kent merkezine 14 kilometre uzaklıktaki Çiftlikköy Merkez Kampüsü, yaklaşık 4 milyon metrekare alan üzerine kurulmuştur. Kent merkezine 14 kilometre uzaklıktaki Çiftlikköy Merkez Kampüsü, yaklaşık 4 milyon metrekare alan üzerine kurulmuştur. Fakültelerin çoğu bu kampüste yer almaktadır. Özgün mimari tasarım ve çağdaş düzenlemeler, büyük ve göz alıcı binalar, yeşil ve ormanlık alanlar, sosyal, kültürel ve sportif amaçlı pek çok tesis Çiftlikköy Kampüsü’nü ayrıcalıklı kılan önemli unsurlardır. Çiftlikköy Kampüsü’nde bulunan çarşı kompleksinde; restoran ve kafeteryalar, oyun salonları, banka, market, sinema gibi sosyal mekanlar öğrencilere hizmet vermektedir.

Bu kampüste; Diş Hekimliği Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Turizm Fakültesi, Devlet Konservatuvarı, Sağlık Yüksekokulu, Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü yer almaktadır. 

Yenişehir Kampüsü: Kent merkezinin Batı yönünde bulunan Yenişehir Kampüsü, toplam 34 bin metrekare alan üzerine kurulu olup 19 bin metrekare kapalı alana sahip dört bloktan oluşmaktadır. Denize olan yakın mesafesi ile dikkat çeken Yenişehir Kampüsü, sakin ve huzurlu ortamıyla dikkat çekmektedir. Eczacılık Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Mersin Meslek Yüksekokulu yer almaktadır. Bu kampüste, öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik sosyal mekanlarda bulunmaktadır.

Tece Kampüsü: Mersin-Antalya yolu sahil bandında yer alan Tece Kampüsü, deniz kenarında ve palmiyeler arasındaki konumu ile cazibe yaratmaktadır. Denizcilik Fakültesi ve Denizcilik Meslek Yüksekokulu’nun yanı sıra sosyal tesisler ve üniversite lojmanı, bu kampüste yer almaktadır. 

İlçelerdeki Yerleşkeler: 

Erdemli ilçe merkezinde, Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu ve Erdemli Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. Mersin’e 35 km uzaklıkta. 

Silifke ilçesinde, Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu ile Silifke Meslek Yüksekokul bulunmaktadır. Mersin’e 85 km uzaklıktadır.

Gülnar ilçesinde, Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu, bulunmakta, Mersin’e 148 km uzaklıktadır. 

Mut ilçesinde, Mut Meslek Yüksekokulu bulunmakta, Mersin’e 160 km uzaklıktadır.

Anamur ilçesinde, Anamur Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu ile Anamur Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. Mersin’e 223 km uzaklıktadır.

Mersin Üniversitesi’nde eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanında, bu faaliyetleri destekler nitelikteki sosyal etkinlikler zengin bir program dâhilinde uygulanmaktadır. Öğrencilerin, bilimsel, kültürel ve sportif anlamda kendilerini geliştirebilecekleri, mesleki anlamda güncel gelişmeleri takip edip, diğer üniversitelerdeki akademisyenler ve öğrenciler ile bilgiyi paylaşabilecekleri ortamlar yaratılmaktadır 

Kültürel ve sosyal yaşama katkı sağlamak amacıyla her yıl Nisan-Mayıs aylarında düzenlenen Kültür ve Spor Şenliği, öğrencilerin etkin katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Şenliklerde, spor karşılaşmaları, konferanslar, paneller, tiyatro ve dans gösterileri, konserler, film gösterileri gibi etkinlikler yer almakta; açılan stantlar, düzenlenen yarışma, stand-up şov ve turnuvalar öğrencilerin gönüllerince eğlenmesine olanak sağlanmaktadır.

Üniversitede spor, bilim, sanat, doğa, tarih, kültür ve benzeri alanlarda kurulan ve projelerini hayata geçiren 50'yi aşkın öğrenci topluluğu bulunmaktadır. Toplulukların düzenlediği etkinlikler, hem sosyal yaşamı hareketlendirmekte hem de öğrencilere etkileşim, paylaşım ve doğru iletişim kurma şansı yaratmaktadır. Öğrenci toplulukları tarafından günü birlik geziler düzenlenmektedir.

Mersin'de gezilecek görülecek çok yer var. Genel anlamda ucuz ve yaşanabilir bir şehir. Mersin’in eşsiz sahilleri, mağaraları, şelaleleri ve tarihi eserleri ile oldukça zengin bir şehirdir. Göksu Nehrinde rafting yapabilir, “anamurium”un “rüzgarlı yer” i gezebilir. Silifke’de bulunan Uzuncaburç kalıntılarında tarihi kalıntıları inceleyebilir, Astım Mağarasının gizemli dünyasını keşfedebilirsiniz. Erdemli İlçesinde bulunan şeytan Vadisinde bulunan Antik kenti gezebilirsiniz. Mersin ayrıca yeme içme olarak oldukça lezzetli yiyeceklerin yapıldığı zengin bir mutfağa sahip illerimizden biridir.

Mersin Üniversitesi Spor Olanakları

Mersin Üniversitesi’nde, geniş katılımlı sportif ve sosyal etkinliklere ortam sağlayan çok sayıda spor tesisi mevcuttur. Mevcut spor alanları; beş bin seyirci kapasiteli stadyum, yarı olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonları, jimnastik salonları, tenis kortları, aletli kondisyon salonları, futbol, basketbol ve voleybol sahaları, atletizm pistleri, rekreasyon alanları ve mini golf alanından oluşmaktadır.

Spora ve sporcuya destek vermeyi ödev sayan Mersin Üniversitesi, dünya ve ülke çapında çok sayıda başarıya da imza atmıştır. Öğrenci ve öğretim elemanları; tekvando, basketbol, futbol, voleybol, badminton, tenis, okçuluk, atletizm, step, salsa gibi değişik spor dallarında elde ettikleri derecelerle üniversite adını ülkemizde ve dünyada duyurmaktadırlar.

Barınma Olanakları

Mersin Üniversitesi il dışından gelen öğrencilerin barınma ihtiyacını kampüs içinde, 4500 kişi kapasiteli yurt ile karşılamaktadır. Ayrıca Ünversite caddesinde pek çok öğrenci yurdu bulunmaktadır. özel yurtların da üniversite caddesi boyunca sıralanışı öğrencilerin okula gidiş-gelişlerini kolaylaştırmaktadır.

Beslenme

Üniversitenin bütün kampüs ve birimlerinde, her gün düzenli olarak en az üç farklı yemekten oluşan öğle yemeği verilmektedir. Çiftlikköy Kampüsü’ndeki merkezi mutfakta üretilen yemeklerin ilçelerde bulunan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına dağıtımı sağlanmaktadır

Mersin Üniversitesi Ulaşım

Üniversite kampüslerine ulaşım, çeşitli toplu taşıma vasıtaları ve üniversite araçları ile sağlanmaktadır. Günün hemen her saati üniversitenin tüm kampüslerine, şehir merkezinden ve çeşitli semtlerden tek vasıta ile ulaşmak mümkündür; toplu taşıma araçları, kampüs içerisinde ücretsiz taşımacılık yapmaktadır.

Üniversiteye ait toplu taşıma araçları; şehir içi taşımacılıkta kullanıldığı gibi öğrenci topluluklarının şehirlerarası ulaşımında da hizmet vermektedir.

 Eğitim-Öğretim dönemleri içerisinde Üniversite kampüs girişi ve kız öğrenci yurdu güzergahında 08:15 – 09:00 saatleri arasında durmaksızın, 09:00 – 17:00 saatleri arasında ise 20 dakika aralıklarla ring seferleri düzenlenmektedir.

 

Üniversite YÖK İzleme Raporu
İzleme Raporuna Ulaşmak İçin Tıklayınız
Üniversite Rektörü

Prof. Dr. Erol Yaşar

Üniversite Adresi
Çiftlikköy, Mersin Ünv., 33110 Yenişehir/Mersin
Üniversite Konumu

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Kullanılan çerez türleri: Zorunlu Çerezler ve Pazarlama Çerezleri. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.