tpuan.combeta

Süleyman Demirel Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Üniversite Türü
Devlet
Üniversite Fakülteleri

 • Diş Hekimliği Fakültesi
 • Eczacılık Fakültesi
 • Eğitim Fakültesi
 • Fen Edebiyat Fakültesi
 • Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Hukuk Fakültesi
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • İlahiyat Fakültesi
 • İletişim Fakültesi
 • Mimarlık Fakültesi
 • Mühendislik Fakültesi
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi
 • Spor Bilimleri Fakültesi
 • Teknik Eğitim Fakültesi
 • Tıp Fakültesi

Üniversite Yüksekokulları

 • Devlet Konservatuarı
 • Sivil Havacılık Yüksekokulu
 • Yabancı Diller Yüksekokulu

Üniversite MYO

 • Adalet MYO
 • Atayalvaç Sağlık Hizmetleri MYO
 • Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO
 • Isparta Sağlık Hizmetleri MYO

Üniversite Genel Bilgiler

Süleyman Demirel Üniversitesi Hakkında Güncel Bilgiler

 • Üniversite Türü: Devlet Üniversitesi
 • Akademik Personel Sayısı: 2.280
 • Öğrenci Sayısı: 41.045 ( 1138 uluslararası öğrenci)
 • Öğrennim Dilleri: Türkçe & İngilizce

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ),[3] Isparta'da 1992 yılında kurulan devlet üniversitesi.Üniversite, bugün sahip olduğu akademik birimleri, öğretim elemanı, öğrenci sayısı, fiziki kapasitesi ve bilimsel araştırmalarıyla; sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleriyle ülkemizin yükseköğretim kurumları arasında seçkin bir yere sahiptir

Ispartalı 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in adını taşıyan üniversite, Isparta şehir merkezinden yaklaşık 10 km uzaklıkta ve D 685 kara yolunun iki tarafında Doğu Yerleşkesi ile Batı Yerleşkesi olmak üzere iki yerleşkeye sahiptir

Üniversitenin lisans eğitimi veren 14 fakültesi, 2 yüksekokulu, 1 devlet konservatuvarı, ön lisans eğitimi veren 4 meslek yüksekokulu, lisansüstü eğitim veren 6 enstitüsü ile 48 araştırma ve uygulama merkezi bulunmaktadır. Üniversite binalarının büyük bir kısmı Isparta’daki merkez yerleşkededir.

Üniversitenin eğitim-öğretim dili Türkçe olmasına rağmen yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bölüm ve programları tercih etmişseniz Yabancı Diller Yüksekokulunda 1 yıl süre ile ağırlıklı İngilizce hazırlık eğitimi alırsınız. Ayrıca Yaşam Boyu Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinde, İngilizce, Almanca, Fransızca ve Japonca dil eğitim programlarında farklı dönemlerde kurslar açılmaktadır. 

Yürütülen ilsans programalarında yeterli başarıyı gösterdiğiniz  takdirde çift anadal ve yandal programlarına başvurarak kendi lisans programların yanı sıra diğer alanlarda da eğitim alma olanağına sahipsiniz. Çift anadal yapmışsanız ikinci bir diploma, yandal yapmışsanız bitirdiğiniz yandal programının sertifkasını alabilirsiniz. Çift anadal programına en erken 3. yarıyıl, en geç 5. yarıyılın başında GNO’nuz en az 2,70 ise; yandal programlarına en erken 3, en geç 6. yarıyılın başında GNO’nuz en az 2,35 ise başvurabilirsiniz.

Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin uluslararasılaşmasını önemsemekte ve başarılı bir şekilde uygulayan kurumlar arasında. Erasmus, Mevlana ve Farabi programları ile Türkiye ve dünya genelindeki üniversitelerle yaptığı anlaşmalar doğrultusunda sizleri belirli dönemler dâhilinde eğitim alma hareketliliğinden faydalandırır. Bu çerçevede, 22 Avrupa Birliği ülkesindeki seçkin üniversitelerle yapılan 300’ü aşkın anlaşmayla öğrencilerine ayrıcalıklı bir eğitim olanağı sunulmaktadır. Erasmus programı ile farklı kültürleri ve ülkeleri tanıyarak yurt dışı deneyimine sahip olabilirken, Mevlana ve Farabi programları ile de Türkiye’deki farklı üniversitelerin olanaklarından ve kaynaklarından yararlanma fırsatı edinebilirsiniz.

2019-2020 eğitim-öğretim döneminde 138 öğrenci erasmus ile gönderilmiş, 1 öğrenci mevlana ile gönderilmiş  22 öğrenci Farabi ile yurt içinde başka bir üniversiteye gönderilmiştir.

Balkanlar, Kafkaslar, Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetleri’nden  başta olmak üzere bir çok ülkeden yabancı öğrenciyi konuk ederek  uluslararasılaşma yolunda da önemli adımlar atan SDÜ aynı zamanda öğrencilerine akredite olmuş uluslararası dil pasaportu veren bir üniversitedir.

Süleyman Demirel Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi; işverenler, üniversite öğrencileri, mezunlar ve öğretim üyeleri arasında kariyer planlamaya dayalı iletişim ve paylaşımı arttırmayı hedefemiştir. Bu hedef doğrultusunda mezunların istihdam olanaklarını geliştirme, öğrencilere iş başvurusu ve mülakat teknikleri konusunda yardımcı olma, akabinde iletişim içinde olduğu frmalardan gelen talepler doğrultusunda mezunların işe yerleştirilmesi, öğrencilere staj imkanı sunulması ve kişisel gelişim desteği sağlanması konularında hizmet vermektedir. Bununla birlikte öğrencilere, iş hayatına hazırlık bilincini geliştirme olanağı sunma ve planladıkları iş yaşamlarında ihtiyaç duyacakları alanlarda eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar, iş gezileri düzenleme ve mezun takip sistemini gerçekleştirme hizmeti de sunmaktadır.

Süleymen Demirel Üniversitesi Öğrenme Olanakları

Bilgi işlem merkezinde yer alan sunucular ve iş istasyonlarının yanı sıra her fakültede multimedya destekli bilgisayarların yer aldığı öğrenci laboratuvarları da kurulmuştur. Bu laboratuvarlar ihtiyaca ve öğrenci sayısına yetecek kapasitedir. Merkezde tüm akademik ve idari birimler için eğitim, mail, web, ftp hizmetlerinin yanı sıra çeşitli kurslar da verilmektedir. Üniversite bilgisayar alanında önemli yatırımlar yapmıştır. İlk olarak merkez kampuste yüksek kapasitede ve hızla, büyümeye açık ve denetimi kolay, ses ve görüntü taşımaya el verişli etkin bir ağ kurulmuştur. Üniversitemiz ULAKNET (Ulusal Akademik Ağ) omurgası üzerinden sürekli internet bağlantısına sahiptir. 

Üniversitenin Merkez Kütüphanesinde bilgi ve bilgi kaynaklarını sağlayıp, belli bir düzen içinde Üniversiteden ve dışarıdan gelen araştırmacılara sunarak, teknolojinin tüm imkanların ile hizmet vermektedir. Öğrencileri gör-işit bölümünde bulunan modern teknolojik aletlerle branşlarına göre eğitim kasetleri izleyip dinleyebilir, kapalı devre müzik yayını yapılan müzik odasında, bir yandan CD ve kasetleri dinleyip bir yandan da ders çalışma imkanı bulabilmektedir.

Kütüphanede 182.000 basılı kitap, 270.898 elektronik kitap, 8783 süreli yayın, 46.188 elektronik dergi, 16.975 CD-DVD ve bilimsel araştırmalar için temel oluşturan 72 online veri tabanından oluşan zengin bir koleksiyon bulunmaktadır. Bilgi Merkezinde bulunan bütün yayınlar OPAC (Online Public Access Catalog) üzerinden taranabilmektedir. Süleyman Demirel Üniversitesi’nde yapılan tezler elektronik ortamda 2001 yılından itibaren Internet üzerinden kullanıma açıktır.

Süleyman Demirel Üniversitesi Burs Olanakları

 Üniversitesi maddi dumunun yetersiz olduğunu belgeleyen ğrencilere kamu ve özel sektör kuruluşları, farklı dernek, vakıf ve şirketler tarafından karşılıklı veya karşılıksız olmak üzere burs veya kredi sağlanmaktadır. Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından üniversiteye ayrılan kontenjan sayısında öğrencilere nakit olarak öğretim yılı boyunca burs verilmektedir. Bunun yanında; TEV, ISVAK gibi kuruluşlardan öğrencilerin burs alma imkanları bulunmaktadır.

Üniversite her yıl 700’ü aşkın öğrencisine, akademik birimlerden idari birimlere, yemekhaneden kütüphaneye çeşitli alanlarda kısmi zamanlı çalışma imkânı sunmaktadır. Böylelikle öğrencileri derslerden artakalan zamanlarında hem gelir elde edebilmekte hem de alanlarında kendilerini geliştirebilmektedirler
Ayrıca, Üniversitede öğrenim gören başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilere beslenme yardımı da yapılmaktadır

Süleyman Demirel Üniversitesi & Kampüs'te Yaşam

Isparta “Güller ve Göller Şehri” olarak tanınmakta ülkemizde yaşanabilir kentler sıralamasında hep üst sıralarda yer bu ilimizde bulunan ve şehre artı değer katan Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta şehir merkezinden yaklaşık 10 km uzaklıkta ve D 685 kara yolunun iki tarafında Doğu Yerleşkesi ile Batı Yerleşkesi olmak üzere iki yerleşkeye sahiptir.

SDÜ, sizlere zengin eğitim programlarının yanı sıra, sosyal dünyası geniş bir yerleşke atmosferi de sunmaktadır. Doğu ve Batı yerleşkeleri; kültür merkezleri, sanat evleri, yemek salonları, kafeteryaları, spor üniteleri, bankaları, iletişim ve ulaştırma ofsleri, yurtları, eğlence mekânları, öğrenci meydanı ve şenlikleriyle gündüz ve gece canlı bir yaşam alanıdır. 20.000’e yakın öğrencinin üyesi olduğu öğrenci toplulukları ile alan farkı gözetmeksizin sizlerin hobilerine ve isteklerine geniş bir yelpazede cevap veren topluluk çalışmaları ve etkinliklerine dâhil olabilirsiniz.

SDÜ Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi her yıl çok sayıda kültürel etkinliğe ev sahipliği yaparak; eğitime yeni bir ivme kazandırmaktadır. Süleyman Demirel Üniversitesi’nin yerleşke içinde ve dışındaki kültür merkezlerinde, kongre ve sergi salonlarında ünlü tiyatro oyunlarını izleyebilir; ebru, resim ve fotoğraf sanatının inceliklerini gözlemleyebilir, kendi oyunlarınızı sahneye koyup, resim ve fotoğraflarınızı meraklılarıyla paylaşabilirsiniz. SDÜ’ de alanlarında ünlü kişilerle söyleşilere katılabilir, ulusal çapta beğeni toplayan bazı radyo ve televizyon programlarına katılım imkânı bulabilirsiniz. Ayrıca SDÜ’de düzenlenen Kültür Sanat Günleri ve Tiyatro Festivaline katılarak hayatın yoğun trafiğine yeni renkler katabilirsiniz.

SDÜ Spor Olanakları

Spor faaliyetleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı kapsamında Spor Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Futbol, basketbol, plaj voleybolu, masa tenisi, hentbol, güreş, badminton ve trekking gibi spor faaliyetleri bulunmaktadır. Ana kampüste yıl boyunca saat 10:00 ile 18:00 arası açık olan 3 futbol sahası, 5 tenis kortu, açık ve kapalı basketbol sahaları, voleybol sahaları ve spor merkezi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, üniversitemizin Binicilik Kulübü mevcuttur ve ücretsizdir.     

Her yıl öğrenciler ve Spor Şube Müdürlüğü tarafından geleneksel turnuvalar, çeşitli yarışmalar ve “Sağlık Sporları” programları (step, aerobik, vücut geliştirme vs…) düzenlenmektedir.   

Kampüs spor olanaklarına ek olarak, Isparta’nın 20 km kuzeyinde Davraz Kayak Merkezi bulunmaktadır. Merkez’de kayak ekipmanları kayak sporu yapmak isteyenlere uygun fiyatlarda kiralanabilmektedir.

SDÜ Beslenme Olanakları

Üniversitenin merkez kampüsünde, Isparta ve Burdur il merkezleri ile diğer ilçelerdeki Fakülte ve Meslek Yüksekokullarda öğle yemeği hizmeti verilmektedir. Isparta dışındaki birimlerde değişik işletmeler tarafından verilen bu hizmet; Isparta içinde merkez mutfakta, diyetisyen tarafından planlanarak yapılmaktadır. Öğrencilerin ev yemeği ile tek öğünde yeterli ve dengeli beslenmesi amacıyla düzenlenmektedir. Ayrıca öğrencilerin beslenme gereksinimlerine seçenek oluşturmak ve boş zamanlarında gidebilecekleri mekanlar yaratmak amacıyla merkez kampüs ve kampüs dışındaki Fakülte ve Yüksekokullarda kantin ve kafeteryalar hizmet vermektedir.

Barınma Olanakları

Şehir dışından gelen öğrenciler çoğunlukla Merkez Kampüs’teki YURT-KUR Genel Müdürlüğü’nün yurtlarında barınmaktadır.Bu yurtlarda öğrenciler 4 kişilik odalarda barınmaktadır. TV odası, Bilgisayar Laboratuarları gibi olanaklardan faydalanabilmektedir. YURT-KUR Genel Müdürlüğüne bağlı Sabancı Yurdu kız öğrencilere hizmet vermektedir. Ayrıca şehir merkezinde özel yurt ve pansiyonlar da bulunmaktadır. Değişim öğrencileri için YURT-KUR yurtları, Üniversite Konukevi, özel yurt gibi seçenekler bulunmakta olup, Dış İlişkiler ve Sokrates Ofisi tarafından tercihleri doğrultusunda yönlendirilmektedirler. 

Ulaşım Olanakları

Isparta, Ege ve Akdeniz bölgelerinin kesişim noktasında bulunması nedeniyle önemli merkezlere konforlu ve kolay bir şekilde kara ve hava ulaşımının sağlandığı bir ildir. Türkiye’deki tüm illere karayolu ile devamlı ulaşım sağlandığı gibi İstanbul 593 km, Ankara 387 km, Eskişehir 293 km, Konya 250 km ve Antalya 127 km’dir. Bu büyük illere de günde birkaç kez otobüs kalkmaktadır.

Isparta’ya hava yolu ulaşımı İstanbul - Isparta arasında düzenlenen uçak seferleri ile sağlanmaktadır. 

Üniversitede yerleşke içi ulaşım ise Doğu-Batı yerleşkeleri arasında hafta içi hizmet veren ücretsiz ring seferleri ile sağlanmaktadır

Üniversite YÖK İzleme Raporu
İzleme Raporuna Ulaşmak İçin Tıklayınız
Üniversite Rektörü

Prof. Dr. Mehmet Saltan

Üniversite Adresi
Çünür, Süleyman Demirel Cd., 32260 Merkez/Isparta
Üniversite Konumu

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Kullanılan çerez türleri: Zorunlu Çerezler ve Pazarlama Çerezleri. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.