Yeni Arayüze Geçiş Yap

Ankara Üniversitesi

Üniversite Adı
Ankara Üniversitesi
Devlet

 • Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
 • Dil ve Tarih -Coğrafya Fakültesi
 • Diş Hekimliği Fakültesi
 • Eczacılık Fakültesi
 • Eğitim Bilimleri Fakültesi
 • Fen Fakültesi
 • Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Hemşirelik Fakültesi
 • Hukuk Fakültesi
 • İlahiyat Fakültesi
 • İletişim Fakültesi
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi
 • Siyasal Bilgiler Fakültesi
 • Spor Bilimleri Fakültesi
 • Tıp Fakültesi
 • Uygulamalı Bilimler Fakültesi
 • Veteriner Fakültesi
 • Ziraat Fakültesi

 • Yabancı Diller Yüksekokulu
 • Devlet Konservatuvarı

 • 1. Organize Sanayi Bölgesi MYO
 • Adalet MYO
 • Ayaş MYO
 • Beypazarı MYO
 • Elmadağ MYO
 • Gama MYO
 • Haymana MYO
 • Kalecik MYO
 • Kızılcahamam Sağlık Hizmetleri MYO
 • Nallıhan MYO
 • Sağlık Hizmetleri MYO

Ankara Üniversitesi Hakkında Genel Bilgiler

Üniversite Türü: Devlet 

Akademik Kadro: 3.753

Öğrenci Sayısı: 70.221

 Ankara Üniversitesi, Üniversite Kanunuyla birlikte bu kanunla kurulan ilk üniversite olma unvanını taşır. Ankara Üniversitesinin en eski ve köklü fakülteleri 1842 yılında kurulan veteriner fakültesi ve Siyasal Bilgiler Faakültesi; 1859 yılında İstanbul’da bir meslek okulu olarak kurulmuş ve kuruluşundan itibaren bir dizi değişikliğe uğramıştır. Kuruluşunda Mekteb-i Mülkiye-i Şahane adıyla İçişleri Bakanlığına bağlı bir kurumken, 1918 yılında adı Mekteb-i Mülkiye olarak değiştirilmiş ve Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra, 1936-1937 Eğitim-Öğretim Yılında, Atatürk’ün isteğiyle Ankara’ya taşınarak adı Siyasal Bilgiler Okulu olmuştur. 23 Mart 1950 tarihinde 562 sayılı Yasa ile de Ankara Üniversitesinin çatısı altına girerek Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi adını almıştır. Ankara Üniversitesi, Atatürk İlke ve İnkılapları'nın dayanaklarını oluşturmak, bu ilke ve inkılapları yurt geneline yaymak, kökleştirmek ve çağdaşlığın, bilimin ve aydınlığın ifadesi olan bu değerlerin savunuculuğunu yapmak üzere, temellleri yüce Atatürk tarafından atılmış bir üniversitedir. Ankara üniversitesinden mezun olmuş kişiler, günümüzde siyaset alanında, hukuk alanında, bilim alanında, sinema sektöründe kısacası hayatın her alanında var olmuş ve sosyal yaşama olumlu katkı sunmuşlardır.   

 Ankara Üniversitesi; yaklaşık 4.000 öğretim elemanı, 70.000’e yakın; ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencisi ile başta Ankara merkezli 15 Büyük Yerleşke içinde eğitim vermeyi sürdürmektedir. Çevre ilçeler Ayaş, Beypazarı, Elmadağ, Haymana, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan’da bulunan Meslek Yüksekokulları ile 7 İlçe Yerleşkesinden birimleri var .19 fakülte, 1 Devlet Konservatuarı, 1 Yüksekokul, 10 Meslek Yüksekokulu, 14 Enstitü, 43 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Türkiye’nin en büyük ve önde gelen üniversitelerinden biridir.

Kampüsler 

"Tandoğan kampüsü" Ankara Üniversitesinin en kapsamlı ve en büyük kampüsüdür. Bünyesinde rektörlük binası, Fen-Edebiyat Fakültesi,Biyoteknoloji ve Nükleer Bilimler Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi, Eczacılık Fakültesil, Diş Fakültesi,İlahiyat Fakültesi bulunmaktadır. 24 saat hizmet veren kütüphane ve kapalı olimpik yüzme havuzu bulunmakta, Kampüs adını bir dönem Ankara valisi olan Nevzat Tandoğan’dan almıştır. Kampüs metronun karşısında, öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu ünlü 7.caddeye yürüme mesafesinde, Kızılay’a yakın konumda yer almaktadır. , 

"Cebeci kampüsü "Yerleşkeye inşa edilen en eski bina Siyasal Bilgiler Fakültesidir. Fakülte 1859 yılında İstanbul’da, “Mekteb-i Mülkiye-i Şahane” adıyla bir meslek okulu olarak kurulmuştur. 1936-1937 öğretim yılında, Mustafa Kemal Atatürk’ün isteğiyle Ankara’ya taşınmış, 23 Mart 1950 tarihinde çıkarılan bir yasayla da Ankara Üniversitesi çatısı altına girerek Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi olmuştur.

Yerleşkedeki en eski binalardan bir diğeri Hukuk Fakültesi binasıdır. Hukuk Fakültesi, ‘Ankara Adliye Hukuk Mektebi’ adıyla 5 Kasım 1925 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından törenle açılmıştıİletişim Fakültesi 1965yılında,Eğitim Bilimleri Fakültes,Eğitim Bilimleri Enstitüsü’,Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu’

Yerleşkede birçok araştırma uygulama merkezi olmakla birlikte kendi adıyla bir yapıya sahip tek merkez, Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi’dir (ATAUM). ATAUM, 1987 yılında Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini geliştirilebilmesi ve sürdürülebilmesi amacıyla kurulmuştur. ATAUM, alanında Türkiye'nin ilk kurulan araştırma ve uygulama merkezidir.

Bu yerleşkede bulunan Öğrenci evi restorant market vb. öğrencilerin günlük ihtiyacına cevap verebilecek düzeyde ayrıca   Ankara Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na (SKS) bağlı spor salonu ve hemen yanında bir de halı sahası bulunmaktadır. 

"Sıhhiye Yerleşkesi " 1935 yılında Atatürk’ün emriyle kurulmuş Dil ve Tarih-Coğrafya  Fakültesi ,Tıp fakültesi Morfoloji Binası,İbn-i Sina Hastanesi Ankara Tarihi binası ön ve arka bahçesi ve 3 binadan oluşup  Ankara’nın göbeğinde yer almaktadır. Kızılay’a yalnızca 5 dakika yürüme mesafesinde, Sıhhiye parkına 2 dakika yürüme mesafesindedir. Otobüs, dolmuş ve metro güzergahında olduğu için fakültenin ulaşım sorunu yoktur.

"Dışkapı Kampüsü" Ziraat Fakültesi ve Veterinerlik Fakültesini kapsar. Devlet Konservatuarı da Dışkapı’da bulunur ve Gümüşdere Yerleşkesi olarak geçer. Ziraat ve Veterinerlik Fakülteleri’nin pratik çalışmaları da bu alanda yapılır. Veterinerlik Fakültesi’ne okul dışından insanlarda evcil hayvanlarını getirebilir ve tedavi ettirebilir. Ziraat Fakültesi için de çeşitli uygulama alanları bulunur. Yerleşke içinde spor salonu, yemekhane, kafeterya gibi imkanlar öğrencilere kolaylık sağlar.

"Gölbaşı 50.Yıl Yerleşkesi ":Yabancı Diller Yüksekokulu, Ankara Üniversitesi öğrencilerine çağdaş düzeyde yabancı dil eğitimi ve öğretimi sağlamak için kurulmuştur. Hazırlık eğitimi ve fakülte/yüksekokul/konservatuar lisans programlarında İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde verilen “Zorunlu Temel Yabancı Dil” dersleri  öğrencilerin düzeylerine uygun gruplarda Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanları tarafından verilir. Hazırlık sınıflarında öğretilen yabancı diller; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve Rusçadır. Hazırlık sınıfında eğitim-öğretim süresi bir akademik yıldır. Bununla birlikte farklı devlet kurumları ve üniversiteler ile ortak projeler de Yüksekokulunca yürütülmektedir.

Neden Ankara Üniversitesi?

 2006 yılında Avrupa ve civarında yerleşik 800 üniversitenin üyesi olduğu Avrupa Üniversite Birliği’nin incelemesinden ve 2011 yılında izlenmesinden başarıyla geçmiştir. Gerçek bir Avrupa Üniversitesi olduğu tespit edilmiştir

Öğrencilerine IAESTE ve AISEC kanalı ile ayrıca dünyanın her tarafında  imzalamış olduğu ikili değişim programları ile Japonya’dan ABD’ye, Güney Afrika Cumhuriyeti’nden Rusya’ya kadar geniş yurt dışı staj ve öğrenim görme olanağı sunulmaktadır.

Öğrencileri, “Çift Anadal” uygulaması ile kendi fakültelerinin yanı sıra başka fakültelerden de ders alarak ikinci bir lisans diplomasına sahip olabilirler ve Yan Dal” uygulaması ile de kendi lisans programlarına ek olarak, başka bir programı izleyip sertifika alabilirler.

9 Ülkeden  36 Üniversite ile ikili değişim programı, 51 üniversite ile Farabi değişim programı, 15 üniversite ile Mevlana değişim programı, 149 Üniversite ile Erasmus Değişim Programı var.

Burs Olanakları

Gereksinim Destekleri, Ankara Üniversitesi öğrencisi olup, eğitim-öğretim dönemi içerisinde yemek ve barınma desteği gereksinimi olduğu Birim Burs Komisyonları ve SKS Koordinatörlüğü tarafından belirlenen öğrencilere ücretsiz öğle yemeği,  %50 indirimli barınma desteği verilme şeklindedir.

Vakıf ve Derneklerce  sağlanan burslar, Üniversitenin öğrencilerine özel hukuk tüzel kişilerince sağlanan geri ödemeli/geri ödemesiz nakdi destek, ücretsiz ders kitabı, ücretsiz yabancı dil eğitim kursu vb. şeklinde verilen desteklerdir.

Öğrenimine devam edebilmek için ekonomik desteğe gereksinim duyan öğrenciler arasından, nesnel kriterlere göre belirlenen öğrencilere Fakültelerinde/Yüksekokullarında ya da Üniversitenin  diğer birimlerinde kısmi zamanlı çalışma karşılığı katkı sağlanmaktadır. Ayrıca Üniversite de Giysi Bankası bulunmakta olup; öğrencileri ihtiyaç duydukları giysileri buradan ücretsiz alabiliyorlar.

Barınma olanakları

Ankara merkezinde 3 kız, 2 erkek öğrenci evi ve Keçiören Yerleşkesinde de ön lisans, lisans ve Yükseköğretim yasasının 35. maddesi kapsamında diğer üniversitelerden gelen araştırma görevlileri ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin barınabildikleri 1 öğrenci evi olmak üzere toplam 6 öğrenci evi bulunmaktadır.

Milli Piyango Öğrenci Evi bünyesinde Üniversitenin misafirlerine hizmet vermek üzere misafir odaları da bulunmaktadır.

Ayrıca Gölbaşı’nda Milli Piyango Öğrenci Evi Ek Hizmet Binası bulunmaktadır.

Spor olanakları 

Ankara Üniversitesi bünyesinde üç ayrı spor salonu (Cebeci Spor Salonu, Fen Fakültesi Spor Salonu ve Eczacılık Fakültesi Spor Salonu) öğrencilerin kullanımına açıktır. Cebeci Spor salonu, voleybol, basketbol, hentbol, badminton sahası olarak kullanılabilmektedir. Her üç spor salonunda egzersiz (fitness, aerobik) seansları yapılmaktadır. Tandoğan kampüsü içerisinde bulunan, Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) standartlarına uygun 10 kulvarlı olimpik yüzme havuzundan ve havuz binası içerisinde bulunan egzersiz salonundan (koşu bantları, yatay-dikey-eliptiak bisikletler ve kuvvet makinaları bulunan) öğrenciler yararlanmaktadır. Yine kampüslerde bulunan halı saha ve tenis kortları öğrencilerin kullanımına açıktır. Öğrenciler için yüzme ve tenis kursları düzenlenmektedir.

Ankara Üniversitesinin sunduğu olanaklara ek olarak, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası bahçesinde bir adet açık tenis, bir adet açık basketbol/voleybol sahası bulunmaktadır. Ayrıca Morfoloji kantininde öğrenciler masa tenisi, langırt, play station oynayabilmektedir.

Ankara Üniversitesinin Manavgat ve Ilgaz’da bulunan Öğrenci Eğitim, Spor Uygulama ve Rehabilitasyon merkezleri (ÖRSEM) öğrencilere spor ve dinlenme olanakları sunmaktadır. Öğrencilere yönelik olarak Manavgat ÖRSEM’de Manavgat Su Sporları kampı; Ilgaz ÖRSEM’de yaz aylarında Doğa Sporları Kampı, kış aylarında Kış Sporları Kampı düzenlenmektedir. Öğrencilerin hem ruhsal hem fiziksel gelişimlerine katkıda bulunan spor olanakları sağlanırken, kurulmuş olan basketbol, voleybol, kayak, hentbol gibi spor takımlarının üniversiteler ve fakülteler arası spor faaliyetlerine katılımları sağlanmaktadır.

 

 

İzleme Raporuna Ulaşmak İçin Tıklayınız

Prof.Dr. Necdet Ünüvar

Emniyet, Dögol Cd. 6A, 06560 Yenimahalle/Ankara
PaylaşYorumlar Yorumlar   
Yorum Formu