Yeni Arayüze Geçiş Yap

Antalya Bilim Üniversitesi

Üniversite Adı
Antalya Bilim Üniversitesi
Özel

 • Diş Hekimliği Fakültesi
 • Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
 • Hukuk Fakültesi
 • İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
 • Mühendislik Fakültesi
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi
 • Turizm Fakültesi

 • Yabancı Diller Yüksekokulu
 • Sivil havacılık Yüksekokulu

 • Adalet MYO
 • MYO
 • Sağlık Hizmetleri MYO

 

Antalya Bilim Üniversitesi Hakkında Genel Bilgiler

 • Üniversite:Türü: Vakıf
 • Akademik Personel Sayısı: 298
 • Öğrenci Sayısı: 5524
 • Eğitim Dili: İngilizce & Türkçe 

Antalya Bilim Üniversitesi Gaye Eğitim Sağlık Spor ve Çevre Vakfı tarafından 2010 yılında kurudu. Antalyada kurulan ikinci üniversite ilk vakıf üniversitesidir. Ülkemizin ilk ve tek uluslararası üniversitesidir. Yenilikçi ve uygulama odaklı bilimsel araştırmaları ve eğitimi sayesinde girişimcilikte öncü, uluslararası platformda rekabet edebilen bir üniversite olmayı hedefleyen üniversite.ilk öğrencilerini  2012-13 eğitim öğretim döneminde almıştır  

Gaye Eğitim Sağlık Spor ve Çevre Vakfının amacı, herhangi bir kar amacı gütmeden ülkemizin eğitim hizmetlerine katkı sağlayacak yatırımlar yaparak ileri teknolojileri ülkemize kazandırmak, eğitim alanında halkımızı bilinçlendirmek ve bu alanda Türkiye’deki kalifiye insan açığının giderilmesine katkı sağlayacak eğitim kurumları açmaktır. Antalya Bilim Üniversitesi, akademik ve idari kadrosu ile tüm enerjisini eğitim alanında bilim üretmeye ve araştırma yapmaya odaklamıştır. 

Dünyadaki pek çok farklı kültür, inanç ve yaşayışın izlerini beraberlerinde şehrimize getiren yabancı uyruklu öğrenciler, Antalya Bilim Üniversitesi'nin öğrenci kontenjanının % 35’ini oluşturuyor. Türkiye’nin en yüksek yabancı uyruklu öğrenci kontanjanına sahip üniversitede farklı kültürden gelen yabancı öğrencilerle birlikte eğitim almak,öğrencilerin  mesleki ve sosyal hayatlarına farklı bakış açıları kazanmalarını sağlamaktadır. 

Neden Antalya Bilim Üniversitesi

Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında ilk 200* içerisinde yer alan üniversitelerde doktoralarını tamamlamış, nitelikli akademisyenlerden derse alma imkanı sahip Öğrencileri “office hours” sayesinde öğretim üyelerine ulaşabilir ve aklına takılan soruları sorabilmektedirler.

Antalya Bilim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde lisans eğitimi ilk 3 yıl klinik öncesi temel eğitim, 4.yıldan itibaren ise ağırlıklı olarak klinik eğitim olmak üzere toplam 5 yıldır.  Klinik öncesi teorik eğitim, temel tıp eğitimi ve diş hekimliği mesleki teorik dersleri yanında Pratik laboratuvar eğitimlerini kapsamaktadır. Fakültede her pratik ders için ayrı bir laboratuvar mevcut olup her türlü teknolojik ve fiziki imkanla donatılmıştır. Fantom laboratuvarında her öğrencinin hizmetine tek bir fantom maketi sunulmuştur, böylece öğrencinin pratik tecrübesi klinik öncesi maksimum düzeye çıkartılarak kliniğe hazır hale gelmesi amaçlanmaktadır. 

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi’nde, birbiri ile bütünlük ve uyum içinde çalışan Mimarlık ve İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinde insan-bilim-sanat ve mekan üzerine odaklanmış disiplinler  arası bir tasarım eğitimi uygulanmaktadı 

Hukuk Fakültesi, 2017 yılından beri her yıl mezunlarını hukuk camiasına kazandıran, donanımlı akademik ve idari kadrosu ile yeni başarılara imza atan, müfredatında yer alan temel hukuk alanları haricinde yeni ortaya çıkan hukuk alanlarında ve yabancı dilde hukuk dersleri ile öğretim yapan seçkin bir hukuk fakültesidir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,bünyesinde 3 bölüm faaliyet göstermektedir; Ekonomi, İşletme ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler. Lisans programlarının eğitim dili İngilizce olup; fakülte müfredatı Avrupa Kredi Transfer Sistemi ile uyumludur. 
ABU Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak ise İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz-MBA) ve Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programlarının (Tezli ve Tezsiz) programları ile hizmet verilmektedir.

Mühendislik Fakültesi, sanayi bölgesine çok yakın bir yerde kurulmuş ve akademik müfredatı endüstri ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirmek için programlar oluşturmaya başlamıştır. Bu, yetenekli mühendislik öğrencilerine günümüz dünyasında talep edilen geniş teknolojik ve uygulamalı eğitim türünü vermek  üniversiteyi benzersiz bir nitelik kazandırmaktadır.

Sağlık Bilimleri Fakültesine  bağlı her biri dört yıllık lisans programı olan bölümlerin öğretim programlarının,  ülkemizin  epidemiyolojik gerçekleri ile örtüşmesine özen gösterilmiş  ve  ulusal- uluslararası akreditasyon kuruluşlarının  öngördüğü  ölçütler  doğrultusunda  hazırlanmıştır.  Öğretim dili Türkçe’dir.

Turizm Fakültesi, teorik bilgi ile pratik uygulama arasında bir denge oluşturarak, donanımlı akademik ve idari personele sahip olan fakülte, Turizm İşletmeciliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümleri ile eğitim vermektedir.Fakültenin ayrıca, sektör paydaşlarıyla geliştirmiş olduğu ilişkiler sayesinde, sektörün önde gelen işletmelerinde staj yapma ve iş imkânı sağlayarak, kariyer gelişimlerine önemli katkılar sağlamaktadır.

Burs olanakları

Üniversite, öğrencilerine tam (%100) veya kısmi burs (%75, %50 ve %25) imkanları sunmaktadır. ÖSYM tarafından belirlenir ve bu burslar karşılıksızdır.

Finansal Burs olanakları

Tercih Bursları (%15-%10-%5)
Tercih bursu Üniversiteyi ilk 10 sıra arasında tercih eden öğrencilere verilen burslardır. Öğrenim ve Tercih burslarının süresi, öğrencinin kayıtlı olduğu programın ÖSYM kılavuzunda belirtilen süresi kadardır.
Derece Bursu
Üniversiteyi Merkezi yerleştirme puan türüne göre Türkiye genelinde ilk 10 bin içerisinde yer alma başarısı göstererek kazanan ve kayıt yaptıran öğrencilerden öğretim ücreti alınmaz. Derece bursunun süresi hazırlık sınıfı dâhil olmak üzere toplam 5 (Beş) yıldır. Derece bursunu hak eden öğrencilerin, bursun devamlı olarak verilebilmesi için her yarıyıl sonunda GNO’larının en az 2,5 olması ve ilgili yarıyılda öğretim planında gösterilen tüm dersleri almış olması gerekir.
Hazırlık sınıfının başarı ile geçemeyen veya yarıyıl genel not ortalaması 2.50 nin altına düşen öğrencilerin derece bursu kesilir. Eğer öğrencinin, bursun kesildiği yarıyıl sonunda yarıyıl genel not ortalaması 2.50 ve üzerine çıkar ise bir sonraki yarıyıl için bursu devam eder.

Antalya Bilim Üniversitesi & Kampüs

300 bin m² arazi uzerine inşa edilen Antalya Bilim Üniversitesi Kampüsü, Selçuklu mimarisinin en şık unsurlarının, modern binalardaki mimari detaylara yansıtılmasıyla oluşan bir tasarıma sahiptir.

Kampüste konuşulan 44 dünya dili 74 ülkeden öğrenci 19 ülkeden öğretim elemanı ile İngilizce konuşulan kampüs Mezuniyet sonrası geniş sosyal ağ ve uluslararası bağlantılar olanağını sağlıyor.

Barınma

Kampüs içinde ( Kız öğrenci yurdu) ve kampüs dışında yer alan (Erkek öğrenci yurdu) yurtları) standart öğrenci yurdu anlayışından uzaklaşarak öğrencilerine tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri şekilde otel konforunda ve ev sıcaklığında hazırlanmıştır.

Sportif olanaklar

Spor Kültür ve Sanat Müdürlüğü; 03.02.1984 tarih ve 18301 sayılı resmi gazetede yayınlanan Yüksek Öğretim Kurumları, mediko- sosyal,  sağlık , kültür ve spor daire uygulama yönetmeliği gereğince  öğrencilerin sosyal, kültürel, sağlık ve sportif etkinlik gereksinimlerini karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim ve öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama müdürlüğüdür.

Öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, hasta olanlara ayakta tedavi hizmeti sunmak, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlayarak gerek sağlık gerekse sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazandırmaktır.

Üniversitenin öğrenci toplulukları çalışmalarını Spor, Kültür ve Sanat Müdürlüğü’nden destek alarak yürütürler. Üniversite bünyesinde kurulan toplulukların yapacakları faaliyetlere destek vermek, üniversite içi ve üniversiteler arası katılımı sağlamak  SKS Müdürlüğünün başlıca amaçları arasındadır.

 

.

İzleme Raporuna Ulaşmak İçin Tıklayınız

Rektör Prof. Dr. İsmail YÜKSEK

Çıplaklı, Akdeniz Blv. No:290/A, 07190 Döşemealtı/Antalya
PaylaşYorumlar Yorumlar   
Yorum Formu