Yeni Arayüze Geçiş Yap

Bahçeşehir Üniversitesi

Üniversite Adı
Bahçeşehir Üniversitesi
Özel

 • Diş Hekimliği Fakültesi
 • Eğitim Bilimleri Fakültesi
 • Hukuk Fakültesi
 • İletişim Fakültesi
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Mimarlık ve Masarım Fakültesi
 • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi
 • Tıp Fakültesi
 • Konservatuvar

 • Yabancı Diller Yüksekokulu
 • Uygulamalı Bilimler  Yüksekokulu

MYO

Sağlık Hizmetleri MYO

Bahçeşehir Üniversitesi Hakkında Genel Bilgiler 

Üniverste Türü: Vakıf

Akademik Kadro:1.351

Lisans Öğrencisi:18.150

Önlisans Öğrencisi:1.369

Lisansüstü Öğrencisi:5.253

Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbulun Bahçeşehir ilçesinde 1998 yılında Uğur Eğitim Vakfı tarafından kurulmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi ülkemizin ve insanlığın yaşam standartlarını yükseltecek bilginin üretilmesi, korunması ve yayılmasına yönelik araştırma ve geliştirmeyi; ülkemizin ve dünya insanlarının refah ve mutluluğunu artıracak öncü ve yenilikçi girişim ve çalışmalarda bulunabilecek eleştirel, yaratıcı ve girişimci insanlar yetiştirmeyi; ülkemizin, insanlarımızın, devlet, sanayi ve sivil toplum kuruluşlarının karşılaştığı sorunlara yaratıcı çözümlerle katkıda bulunmayı hedefleyen bir vakıf üniversitesidir. 

Enver Yücel’in 1998 yılında kurduğu Bahçeşehir Üniversitesi bugün bir dünya üniversitesi olma yolunda çalışmalarını yürütmektedir. BAU Global çatısı altında 5 üniversite; Bahçeşehir Üniversitesi, BAU International University Washinton D.C, BAU International University Berlin, BAU International University Batum, BAU International University Cyprus  vardır.  International Academy of Rome, BAU Global Silicon Valley Incubation Center, BAU Global Hong Kong yine BAU Global çatısı altında eğitim veren kuruluşlardır.

Bahçeşehir Üniversitesi, 9 fakülte, 1 yüksekokulu, 2 meslek yüksekokulu ve 4 enstitüsü ile yükseköğretim hizmetlerini  önlisans, lisans ve  lisansüstü olmak üzere bir dünya markası olma vizyonunu gerçekleştirme yolunda ilerlemektedir  Bünyesinde 18 araştırma merkezi yanı sıra Teknoloji Transfer Ofisi bulunan BAU; İstanbul Beşiktaş’da Güney ve Kuzey Kampüsleri ile Göztepe ve Galata Kampüsleri olmak üzere 4 ayrı kampüste faaliyet gösteren bir “şehir üniversitesi”dir.

Neden Bahçeşehir Üniversitesi?

"Bahçeşehir Diş Hekimliği Fakültesi" Diş Hekimliği (İngilizce) Lisans Programı olarak ağız sağlığının genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul eden “bütüncül hasta tedavisi yaklaşımı” ile güncel teknolojik gelişmeler neticesinde ortaya çıkan “Dijital-Estetik-İmplant Diş Hekimliği” uygulamalarını da içine alarak oluşturduğu Genişletilmiş Eğitim Müfredatı ile diğer Diş Hekimliği Lisans Programları arasında fark yaratmaktadır

Bu amaca uygun olarak; Bahçeşehir Üniversitesi Mezuniyet Öncesi Diş Hekimliği Fakültesi Program Kazanımları; TYYÇ Lisans Düzeyi ve Sağlık Alanı Lisans Yeterlikleri ile anahtar Diş Hekimliği Eğitimi Çekirdek Eğitim Programı (DUÇEP -2016 Versiyon 3.0) yeterlilikleri eşleştirilerek yapılmıştır.

Diş hekimliği eğitim programının ilk iki yılını başarı ile tamamlayan öğrenciye “Temel Diş Hekimliği Bilimlerinde Önlisans Diploması”, beş yıllık diş hekimliği fakültesini bitiren öğrenciye ise “Diş Hekimliği Yüksek Lisans Diploması” ve “Diş Hekimi” unvanı verilir.

Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakülte, öğretmen yetiştirme sistemine yeni bir soluk getiriyor. Öğretmen adaylarını “Okulda Üniversite” sistemi ile yetiştiriyor. Bu sistemde öğretmen adayı, akademisyen ve uygulayıcı öğretmeni ile etkileşim içinde öğretmenliği yerinde sınıfta öğreniyor. “Okulda Üniversite” sürecinin önemli öğelerinden biri olan öğretmen adaylarının deneyimli bir uzman öğretmenle sürekli etkileşim içinde bulunarak yetiştirilmesi öğretmen yetiştirmeye getirdiği özgün katkılardan sadece birisidir. Eğitim fakültesi öğretmen adayının eğitimini asıl mekânı olan okula taşıyor. Bahçeşehir üniversitesi yurt içi ve yurt dışında anlaşmalı olduğu okullarda öğretmen adayı öğrencilerini alanlarına göre uygulayıcı öğretmenlerle eşleştirerek sınıfta aktif olarak yaparak yaşayarak öğrenmesini sağlıyor. Öğretmen adayı öğrenciler aynı zamanda akademisyenlerden teorik dersleri de alacak. 

Uluslararası bilgi ve deneyimlerinin artırılması amacıyla öğretmen adaylarının öğrenimleri süresinde farklı ülkelerdeki okullarda deneyim kazanmalarına yönelik destek verilmektedir. Amerikan üniversiteleri ile kapsamlı eğitim anlaşmaları sağlamıştır. Bu amaçla Bahçeşehir Üniversitesi eğitim bilimleri Fakültesi dünyanın önde gelen öğretmen yetiştirme kurumları, Columbia Üniversitesi Teachers College, New York Üniversitesi (NYU) Steinhardt Eğitim fakültesi, Wheelock College, Bank Street College ile birlikte çalışmalar yürütmektedir. Fakültenin öğretim dili İngilizcedir.

"Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi" Hukuk fakultesi ile hukuk eğitimini yeniden şekilllendiriyor alaninda uzman akademisyen kadrosu erasmus olanaklari ve ulurlararasi baglantiları olan  kutuphaneleri ve uygulamali siniflariyla alaninda uzman eğitimli ve  donanimli hakim ve avukatlar yetistiriliyor. Türk hukuk sisteminin yanisira evrensel hukuk ilkelerinide kapsayan bir eğitim sunuyor. ögretim  programi kapsaminda ingilizce  hukuk terminolojisine yönelik dersler bulunuyor Secmeli ders olarak alinan sanal mahkeme ve klinik derslerde ulusal ve uluslararsi egitmenlerin gözetmenliği eşliğnde sanal mahkemeler yaratiliyor co-op  programı ile ögrencilere sektör tecrübesi kazandırılıyor.

"Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi" Her biri kendi alanında deneyimli ve söz sahibi öğretim üyelerinin yer aldığı akademik kadro ise fakültenin en önemli değerlerinin başında gelmektedir. Fakülte, kuram ve uygulamayı bir arada sunan eğitim anlayışı, en ileri teknolojiyle donatılmış araştırma laboratuarları, profesyonel televizyon, radyo ve animasyon stüdyoları ve temel tasarım atölyeleriyle iletişim eğitiminde fark yaratmayı sürdürmektedir.

"Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi"ekonomi, işletme ve sosyal bilimler alanlarında eğitim ve araştırma yapmaktadır.  Avrupa birliği İlişkileri,Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İşletme,Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler, Ululararası Finanas, Ululararası Ticaret ve İşletmecilik,Lojistik Yönetimi, Sosyoloji, Psikoloji, Amaerikan Kültür ve Edebiyatı bölümleri bulunktadır.

YÖK tarafından yetkilendirilen Türk Psikologlar Derneği'nin "Psikoloji Programları Akreditasyon Birimi" tarafından gerçekleştirilen inceleme sonucunda, Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü Lisans Programı 23.03.2017 tarihinden itibaren akredite edilmiştir.

"Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi" Ocak 2018 tarihi ile başlayan süreç sonucunda 13 Mart 2020 tarihli raporda belirtildiğince Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Lisans Programı Mimarlık Akreditasyon Kurumu (MİAK) tarafından "3 Yıllık Akreditasyon"a hak kazanmıştır. uluslar arası bilim dünyasında  kendini kanıtlamış bir egitim kadrosunu Son teknoloji ekipmanlara sahip labaratuvarlarda birleştiren BAU mühendislik ve doğa bilimleri fakültesi analitik düşünme  yeteneğine sahip araştırmacı sorunlara yaratıcı çözümler üretebilen mühendisler eğitiyor. Son beş yılda 1350 den fazla akademik yayına 48 projeye imza atan akademisyenlere sahip mühendislik  Fakültesi  Öğrencileri Vashıngton D.C ,Berlin ,Hong kong ve silikon vadisinde egitim alabilmekteler.

Ulusal ve uluslararası teknik gezi, seminer, söyleşi, konferans, mesleki ve sanatsal sergi aktiviteleri ile desteklenmiş müfredat dışına taşan “entegre bir eğitim anlayışı” öğrencilerimizin mesleki süreçlerini desteklemenin yanı sıra kültürel ve entelektüel düzeylerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Berlin International University of Applied Sciences ile değişim programları, her yıl Japonya, İspanya, Avusturya ve İtalya’da gerçekleştirilen uluslararası yaz/kış atölye çalışmaları ile Erasmus/World Exchange bağlantılarımız bu bağlamda değerlendirebileceğimiz önemli eğitim faaliyetlerimizden bazılarıdır.

"Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi" İstanbul’un merkezi Beşiktaş/Yıldız’daki her yere yakın olan yerleşkede konum avantajı bir yandan bağlamsal açıdan tarih ve kuram derslerinin işlenişini desteklerken, diğer taraftan tasarım stüdyosu derslerinde kentin ihtiyaç ve sorunlarına odaklanan proje konularının işlenmesine ilham kaynağı olmaktadır. BAU Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, CO-OP uygulaması ile öğrencilerine erken dönemde eğitim hayatının müfredatına entegre edilmiş sektörel deneyim imkanı sunmayı önemsemektedir.

Ulusal ve uluslararası teknik gezi, seminer, söyleşi, konferans, mesleki ve sanatsal sergi aktiviteleri ile desteklenmiş müfredat dışına taşan “entegre bir eğitim anlayışı” öğrencilerin mesleki süreçlerini desteklemenin yanı sıra kültürel ve entelektüel düzeylerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Berlin International University of Applied Sciences ile değişim programları, her yıl Japonya, İspanya, Avusturya ve İtalya’da gerçekleştirilen uluslararası yaz/kış atölye çalışmaları ile Erasmus/World Exchange bağlantılarımız bu bağlamda değerlendirebilen  önemli eğitim faaliyetlerinden bazılarıdır.

"Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi" BAU TIP anlayışında eğitim ve araştırma alanı, tıp dünyasında yaratılan bilgi ve organizasyon ağıdır. Bu anlayışta, İstanbul'daki Temel Bilim ve İleri Tıp Araştırmaları Merkezleri ile Bahçeşehir Üniversitesi Özel Göztepe Medical Park Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nden oluşan bilim ve tıp kampüsü, BAU TIP bilgi ve organizasyon ağının çekirdeğini oluşturuyorr. 

BAU Global sistemi dahilinde üç kıtada kampüsleri ve akademik merkezleri olan, her on öğrencisinden biri uluslararası olan Bahçeşehir Üniversitesi’nin yurt dışı eğitim ve çalışma imkânlarına sahip olurlar. Öğrenciler eğitim süreleri boyunca Harvard Tıp Fakültesi, Yale Üniversitesi, Cenevre Üniversitesi, Tokyo Riken Araştırma Merkezi gibi ABD, Avrupa, ve Uzak Doğu’nun önde gelen hastaneleri ile laboratuvarlarında eğitim alma ve araştırma yapabilme imkânlarına sahip olurlar.

BAU TIP’ta Türkiye'de tıp alanında ilk defa hayata geçirilen aynı sene içinde “Bilim İnsanı/Hekim” yetiştiren ve Hekim yetiştiren eğitim programı bulunmaktadır. İlk yıldan itibaren öğrenciler, başarı ve hedeflerine göre bu 2 programdan birine yerleştirilir. Çok iyi bir hekim olarak yetişmek, Türkiye veya yurt dışındaki hastalara kaliteli sağlık hizmeti sunmak isteyen öğrencilerimiz Hekim yetiştiren program dahilinde, araştırma odaklı iyi bir hekim olarak bilim mentörleri ile birlikte yetişmek ve uluslararası dergilerde makale yayınlayarak mezun olmak isteyen öğrenciler ise Bilim insanı hekim yetiştiren program dahilinde tıp eğitimlerine devam ederler.

BAU TIP, dünyada ve ülkemizde geçerli olan önemli akreditasyon ve uzmanlık sınavlarında, fakülte bünyesinde hazırlık imkânları sağlar; öğrenciler USMLE, FLEX ve TUS gibi sınavlar için kampüsten ayrılmadan gerekli desteği alabilirler.

Bahçeşehir Üniversitesi & Kampüs olanakları

BAU’nun kapısından girdiğinizde gözünüze ilk çarpan şey üniversitemizdeki yabancı öğrenci sayısının fazlalılığı olacak. Amerika Birleşik Devletleri’nden Çin’e, Fransa’dan Güney Kore’ye kadar uzanan geniş bir coğrafyadan bini aşkın yabancı öğrencimiz okuyor BAU’da. Niçin BAU’yu tercih ettiklerini sorduğunuzda ise yanıtlar aynı: “Merkezi konumu ve uluslararası gücü”. BAU’nun konumu ortada. Uluslararası tanınırlığı olan, bilgi ve teknoloji üretiminde öncü seçkin bir araştırma üniversitesi konumda.

 • Beşiktaş Güney Kampüsü
 • Beşiktaş Kuzey Kampüsü
 • Şişli Kampüsü
 • Galata Kampüsü
 • Göztepe Kampüsü
 • Bursa Kampüsü
 • Berlin Kampüsü
 • Washington D.C. Kampüsü
 • Toronto Kampüsü
 • Roma Kampüsü
 • Hong Kong Kampüsü
 • Silikon Vadisi Kampüsü

Bahçeşehir Üniversitesi’nde öğrencileri, ilgi alanları ve hobilerine göre kendilerini ifade edebilecekleri ve etkin bir görev alıp, sorumluluk yüklenebilecekleri 74  öğrenci kulübü ve öğrenci topluluğu ile akademik gelişim yanında sosyal kültürel sanatsal ve sportif alanda kendilerini geliştirecekleri her türlü alt yapı hazırlanmıştır

Öğrenci Yaşam Merkezi Kompleksi

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU)  ve Republika Academic Aparts işbirliği olan ‘BAU & Republika Ortaköy’, Ortaköy’ün en merkezi yerinde BAU öğrencilerine hem yurt hem de sosyal aktivite merkezi olarak kullanabileceği eşsiz bir yaşam alanı sunuyor.

Öğrencilerin hobileriyle ilgilenebileceği, spor yapabileceği ve sınavlarına konsantrasyonu bozulmadan hazırlanabileceği bir alan olarak tasarlanan yaşam merkezi; hobi odası, ücretsiz internet, otopark, 7/24 güvenlik, revir, çamaşırhane, havuz gibi öğrencilerin tüm ihtiyaçlarına yönelik imkanlarıyla BAU öğrencilerini bekliyor.

BAU & Republika’nın öğrencilere sağladığı imkanlardan bazıları ise şöyle:

 • Fitness ve spor salonu
 • Ücretsiz temizlik
 • 7/24 güvenlik ve resepsiyon
 • Yemek pişirebilecekleri ve tv izleyebilecekleri lounge alanları
 • 35 kişilik sinema odası
 • Depo imkanı
 •  Sabah, öğle , akşam açık büfe yemek hizmeti
 •  Kuaför
 •  Playstation/oyun odası
 •  Çalışma odası ve kütüphane

 Barınma Olanakları

 • Yurtlar 2020-21 girişli BAU Hazırlık sınıfı öğrencileri için
 • 4000 m2’yi aşan kapalı alan.
 • 1-3-4 kişilik odalar Banyolu odalar
 • Kız ve Erkek yurtları
 • Kişi başı aylık 1.500TL’den başlayan fiyatlarla (Fiyatlara KDV dahil, yol ve yemek ücretleri hariç)
 • Yurt odalarında dinlenme alanı ve buzdolabı mevcut
 • Yurt binalarında çamaşırhane, mutfak ve ortak alan
 • Ücretsiz Wi-fi
 • Kütüphane, spor tesisleri, yemekhane ve cafeler, market ve dükkanlarla canlı bir üniversite kampüsü deneyimi.

İzleme Raporuna Ulaşmak İçin Tıklayınız

Prof. Dr. Şirin Karadeniz Oran

Yıldız, Çırağan Cd., 34349 Beşiktaş/İstanbul
PaylaşYorumlar Yorumlar   
Yorum Formu