Yeni Arayüze Geçiş Yap

Beykent Üniversitesi

Üniversite Adı
Beykent Üniversitesi
Özel

 • Diş Hekimliği Fakültesi
 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Hukuk Fakültesi
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • İletişim Fakültesi
 • Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
 • Tıp Fakültesi

 • Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
 • Yabancı Diller Yüksekokulu

 • Meslek Yüksekokulu

Beykent Üniversitesi Hakkında Genel Bilgiler

Üniversite Türü: Vakıf

Öğrenci Sayısı:30.000

Beykent Üniversitesi’ nde eğitim-öğretim dili olarak Türkçe, İngilizce ve Karma (%30 İngilizce) dilleri kullanılmaktadır

Beykent Üniversitesi, Adem Çelik-Beykent Eğitim Vakfı tarafından 09.07.1997 tarihinde 4282 sayılı kanunla, kamu tüzel kişiliğe sahip bir vakıf üniversitesi olarak kurulmuştur. İstanbul 'da kurulmuş olan, Türkiye'nin ilk vakıf üniversitelerinden birisidir. Üniversite adının kısaltması "BU" dur.

Adem Çelik Beykent Eğitim Vakfı 1996 yılında Adem Çelik tarafından eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, kültür, sağlık ve sosyal yardım sağlama amacıyla İstanbul’da kurulmuştur. Vakfın özel amacı bir ülkenin en büyük zenginlik kaynağının, yetişmiş insan gücü olduğu inancından hareketle güvenli, gelişen, güçlü bir Türkiye idealine hizmet etmek;

Adem çelik 1946 yılında Trabzon’un Ofilçesinde doğmuştur. İş hayatına 1963 yılında inşaat sektöründe başlamıştır, Büyükçekmece Belediyesi’nin kat karşılığı arsa ihalesini alarak, Beylikdüzünndeki ilk yatırımcılardan olmuştur. Burada 1.400 konut, 36 tripleks villa, 300 bağımsız bölümlü bir alışveriş merkezi, iki ilköğretim okulu (biri devlete, biri özel), bir de özel lise yapmıştır. İlk zamanlar hastane inşaatına başlamışsa da sonra okula çevrilmiş ve şu anda Beykent üniversitesi'nin olduğu  bina yapılmıştır. Anaokulu, ilköğretim ve liseden sonra Beykent Üniversitesi ile kusursuz bir eğitim zinciri kurmuştur.

Neden Beykent Üniversitesi ?

Beykent Üniversitesi'nin bulunduğu semt Büyükçekmece Gölü'nü kuşbakışı görmektedir.

1997-1998 Eğitim-Öğretim yılında Beylikdüzü Yerleşkesinde öğretime başlayan üniversite bugün, İstanbul’un merkezi konumlarında yer alan, yüksek standartlarda donanıma sahip dört yerleşkede eğitim-öğretime devam etmektedir.Bünyesinde 8 Fakülte,2 yüksekokul, 1 Meslek yüksekokul,10 Uygulama e Araştırma merkezi bulunmaktadır. Sadece Türkiye’nin değil dünyanın her yerinde aranan ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek profesyoneller yetiştirmek amacıyla çıktığı bu yolda, 21. yüzyıl  standartlarında eğitim vermeye ve yeni mezunlarıyla birlikte büyümeye  devam etmektedir

Diş Hekimliği Fakültesi: Beylikdüzü Yerleşkesinde Bulunmaktadır. Öğrencilerine, eğitime başladıkları ilk yıldan itibaren mesleki bilgi ve beceri düzeyini arttıracak nitelikte ve 3 yıl içerisinde klinik uygulamalara geçebilecekleri sistemde bir eğitim verilmektedir. Eğitim dili Türkçe olan fakültede, Erasmus, Mevlana, Farabi uygulamları ile yurt dışında okuma imkanları bulunmaktadır.

Fen-Edebiyat Fakültesi: Beylikdüzü yerleşkesinde Bulunmaktadır. Eğitim dili Türkçe olan fakültenin , Sosyoloji (İngilizce); Mütercim-Tercümanlık (Rusça), Mütercim Tercümanlık (İngilizce) ve İngiliz Dili ve Edebiyatı.bölümleri yabancı dilde eğitim vermektedir. Eğitim dili Türkçe olan bölümlerde isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı okuma imkanı bulunmaktadır. öğrencilerin, çift anadal, yan dal yapma ve Erasmus, Farabi ve Mevlana değişim programına katılma imkanları bulunmaktadır. 

Güzel Sanatlar Fakültesi: Azayağı- Maslak Yerleşkesinde bulunmaktadır. Bölümlerinin eğitim dili Türkçe’dir. İngilizce hazırlık isteğe bağlıdır. Bölümlerde, çift anadal ve yandal yapma; Erasmus, Farabi ve Mevlana değişim programları ile yurt dışında eğitim alma imkanları bulunmaktadır. Grafik Tasarım, Oyunculuk ve Tekstil ve Moda Tasarımı bölümlerine yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır. 

Hukuk Fakültesi Beylikdüzü yerleşkesinde bulunmaktadır. Eğitim, pratik hukuk mantığının ve problem çözme yeteneğinin gelişmesi amacıyla uygulamalı olarak yapılmaktadır.Üniversitede hukuk alanında düzenlenen, sempozyum, seminer, adliyeler  ve meslek örgütleriyle işbirliği ile gerçekleştirilen faaliyetlerle öğrenciler, kariyerlerinin temelini oluşturacak düşünme metotlarını kazanarak, iş hayatlarında faydasını görecekleri bağlantılar kurmaktadırlar. Hukuk Fakültesin'de eğitim dili Türkçedir. Hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi: Hadımköy Yerleşkesinde bulunmaktadır. On beş bölümün yer aldığı fakültede altı bölümün eğitim dili İngilizce, sekiz bölümün Türkçe, bir bölümün de karmadır. Eğitim dili İngilizce olan bölümler; Finans ve Bankacılık, İşletme, İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümleridir.Temel esaslara dayalı eğitimin yanı sıra uygulamaya dayalı eğitimler de alarak mesleki pratik kazanmaktadırlar. Üniversitede Öğrenci Kulüpleri ve Öğrenci Dekanlığı tarafından düzenlenen eğitimler, seminerler, kariyer günleri ile de kendilerini geliştirme ve sosyal ağ kurma şansına sahip olmaktadırlar.

Bölümlerimizde çift anadal, yandal ve Erasmus, Farabi ve Mevlana yapma imkanı bulunmaktadır. Zorunlu staj olan bölümlerde öğrencilere staj yeri bulma konusunda destek verilmektedir.

İletişim fakültesi: Azayağı-Maslak yerleşkesinde Bulunmaktadır. Üniversitenin ileri teknolojik altyapı ile donatılmış stüdyo ve Mac laboratuvarlarında öğrenciler ürettikleri çalışmalar ile yaratıcı taraflarını keşfetmekte, geliştirmekte ve deneyim  kazanmaktadırlar. Etkinlik ve atölyeler ile zengin birikimli bir öz geçmişe sahip olmakta ve kariyer hayatlarını olumlu yönde etkileyecek  bilgiler edinerek, kültürel ve sosyal çevrelerini geliştirmektedirler.Fakültenin genel olarak eğitim dili Türkçe’dir. Yeni Medya bölümünde İngilizce eğitim seçeneği bulunmaktadır.

Mühendislik-mimarlık Fakültesi:Azayağı-Maslak Yerleşkesinde bulunmaktadır. Mimarlık, İç Mimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı öğrencileri kazandığı beceriler, tasarım ve teknoloji stüdyolarında bütünleştirilmekte yazılı anlatım teknik ve sanatsal el becerisi ve yoğun bilgisayar kullanımı ile desteklenmektedir. 

Mühendislik bölümleri, teknolojik ve bilimsel gelişmeler ışığında evrensel düzeyde eğitim-öğretim ile araştırma ve proje uygulamalarına odaklanmıştır. Eğitim programları temel eğitimle birlikte ve meslekle ilgili laboratuvarlar da uygulamalı olarak verilmektedir. 

Bölümlerin Türkçe ve İngilizce öğrenim dilleri mevcuttur. Öğrenciler çift anadal ve yandal yapma;. Erasmus, Farabi ve Mevlana değişim programları ile yurt dışında eğitim alma imkanları bulunmaktadır.

Tıp Fakültesi: Beylikdüzü Yerleşkesinde Bulunmaktadır. 2017 yılında eğitime başlamıştır. Öğrenciler fakültede alacakları tıp eğitiminin yanı sıra, onlara kültürel ve sosyal nitelikler kazandıracak eğitimler de alacaklardır. Üniversitede düzenlenen seminer, sempozyum ve çeşitli kültürel ve eğitsel etkinliklerle tam donanımlı şekilde fakülteden mezun olacaklardır. 2.ve 3.sınıfta entegre eğitim sistemini, 4. ve 5. sınıfta yerleşkede yer alan fakülte hastanesi içinde verilecek klinik eğitim ve teorik dersler takip etmektedir. 6. Sınıfta ise öğrencileri intörn eğitimi ile doktorluğa adım atacaklardır.

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”, “Beykent Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” ve “Beykent Üniversitesi Çift Anadal, Yandal Yönergesi’nin” hükümleri uygulanır. 

Beyket Üniversitesinin yurtdişi Erasmus+ programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülmekte olan bir Avrupa Birliği programıdır. Erasmus + programından yararlanacak ülkeler: Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, İsviçre, Makedonya hariç AB üyesi ülkeler ve Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ Cumhuriyeti, Sırbistan, Ermenistan, Azerbeycan, Belarus, Gürcistan, Moldova, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Libya, Fas, Filistin, Suriye ve Tunus.

Kütüphane: Üniversitenin  bilgi-belge hizmeti kütüphane ve arşiv birimlerinden sağlanmaktadır. Akademik alt yapıya uygun olarak farklı yerleşkelerde kurulan birimlerin koordinasyonu, Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir Kütüphane Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) ve TÜBİTAK-Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) ve Balkan Ülkeleri Kütüphaneler Birliği'ne (BLU) üyedir.

Engelli öğrenciler için Ayazağa Kütüphanesinde erişim için engelli asansörü kurulmuştur. Bunun yanı sıra Ayazağa, Beylikdüzü ve Hadımköy kütüphanelerinde yalnızca görme engelli öğrencilerin kullanımına açık bilgisayarlar ve bu bilgisayarlarda yazılım ve ekipmanlar mevcuttur.

Kütüphanemizin, 34.000'i sesli kitap olmak üzere 40.000 sesli eserin yer aldığı Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji Ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM)'e kurumsal üyeliği bulunmaktadır.

Burs olanakları

2020-2021 Eğitim - Öğretim Yılında Üniversitemizde üniversiteye giriş kontenjan ve yetenek bursu, başarı durumuna bakılmaksızın hazırlık sınıfı hariç; ön lisans programları için 2+1 yıl; lisans programları için 4+1 yıl, Diş Hekimliği Fakültesi için 5+1 yıl; Tıp Fakültesi için 6+1 yıl geçerlidir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Üniversite arasında imzalanan mutabakat metni uyarınca belirlenen spor alanlarında son dört yıl içerisinde başarılı olduğu belgelendirilen milli sporcuların Üniversiteye 2020 - YKS sonucuna göre yerleşmeleri halinde %100 indirim yapılır.Ayrıca Üniversite bünyesindeki sanat ve spor dallarında (son 3 yıl içinde milli olan sporculara) başarı gösteren öğrencilere, %50 - %100 oranında Beykent Üniversitesi Öğrenci Burs, İndirim ve Destek Yönergesi doğrultusunda 1 yıl için indirim yapılmaktadır.

Sanat ve Kültür Bursu yıllık olarak verilir. İlgili şartları sağlayan öğrencilere, öğrenim ücretinden %25 - %50 indirim yapılarak uygulanır. Konservatuvar mezunlarına tüm indirimlere ek olarak öğrenim ücreti üzerinden %10 indirim yapılmaktadır.

Üniversite Öğrenci Burs, İndirim ve Destek Yönergesi uyarınca bölüm/program sınıf birincilerine, bir sonraki eğitim-öğretim yılında geçerli olmak üzere ve 1 yıl süre ile %50 oranında indirim verilmektedir.

2020 - AYT Puan Sıralamasında, yerleşeceği bölümün puan türünde Türkiye genelinde [İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Rusça Mütercim ve Tercümanlık ve İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümleri dışında] ilk 1.000’e giren, burslu veya ücretli lisans bölümlerini tercih eden, üniversitemize ÖSYM tarafından yerleştirilen ve kesin kayıt yaptıran öğrencilere, her yıl 9 ay süreyle 2.000 TL nakit burs, ücretli programları tercih edip ilk 1.000’e girenlere ayrıca %100 indirim uygulanacaktır. 

Beykent Üniversite & Kampüs'te Yaşam

Azayağı-Maslak Yerleşkesinde Hansi Fakülteler var

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Gazel Sanaltlar Fakültesi,İletişim Fakültesi

Ayazağı- Maslak Yerleşkesi Beylikdüzü yerleşkesi, Hadım yerleşkesi ve Taksim yerleşkelerinde eğitim öğretim faaliyetlerinin yanında  sosyal kültürel sanatsal ve sportif faaliyetler alan için de alt yapı oluturulmuştur.

Üniversite de aktif olarak etkinlik düzenleyen çok sayıda ve nitelikli öğrenci kulübü ve topluluğu var. Bu kulüp ve toplulukların her biri kendi alanlarında çok önemli projeler üretiyor ve büyük başarılara imza atıyorlar.

Etkinlikler ile şirket yöneticileri, sanatçılar ve önde gelen medya grupları öğrenciler ile buluşturulurken, sosyal sorumluluk projeleri ile birçok ilde eğitime destek projeleri hayata geçiriliyor.

Barınma Olanakları

Beykent Üniversitesi Ayazağa - Maslak Yerleşkesinin yer aldığı Ayazağa’da bulunan modern yurt binamız 6000 m2 kapalı alana sahiptir.Ayazağa – Maslak Yerleşkisine yürüme mesafesinde olan yurdu, 121 adet odaya sahiptir. TV salonu, Fitness Salonu, etüt odası, oyun odası ve çamaşırhane ortak kullanım alanı olarak düzenlenmiştir.

Spor Olanakları

Ayazaği- maslak Yerleşkesinde Futbol sahası ve spor salonu bulunmaktadır Önceden Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığından randevu almak koşulu ile hafta içi her gün 10.00–17.00 saatleri arasında üniversite öğrencilerinin kullanımına açıktır. Spor salonu ise hafta içi her gün 10.00–17.00 saatleri arasında öğrencilerin kullanımına açıktır. Bu spor salonu içerisinde; masa tenisi bulunmaktadır.

Beylikdüzü Yerleşkesine yürüme mesafesinde bulunan spor tesislerinde, voleybol, basketbol, masa tenisi branşlarında ücretsiz olarak spor yapılabilmektedir.

Spor tesisinde yer alan 25 m. Uzunluğunda yarı olimpik yüzme havuzu hafta içi beş gün öğrencilerin kullanımına açıktır.

Hadımköy Yerleşkesinde bulunan basketbol sahası ve tenis kortu, hafta içi  öğrencilerin kullanımına açıktır. İlgili spor gereçleri, Daire Başkanlığndan temin edilebilmektedir. Hadımköy Yerleşkesinde bulunan fitness salonu da öğrencilerin kullanımına sunulmuştur.

İzleme Raporuna Ulaşmak İçin Tıklayınız

Prof. Dr. Murat Ferman

Ayazağa, Hadım Koruyolu Cd. No:19, 34398 Sarıyer/İstanbul
PaylaşYorumlar Yorumlar   
Yorum Formu