Yeni Arayüze Geçiş Yap

Dokuz Eylül Üniversitesi

Üniversite Adı
Dokuz Eylül Üniversitesi
Devlet

 • Buca Eğitim Fakültesi
 • Denizcilik Fakültesi
 • Diş Hekimliği Fakültesi
 • Edebiyat Fakültesi
 • Fen Fakültesi
 • Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Hemşirelik Fakültesi
 • Hukuk Fakültesi
 • İktisadi ve İdari Bililmler Fakültesi
 • İlahiyat  Fakültesi
 • İşletme Fakültesi
 • Mimarlık Fakültesi
 • Mühendislik Fakültesi
 • Turizm Fakültesi
 • Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi
 • Tıp Fakültesi
 • Veteriner Fakültesi

 • Devlet Konservatuarı
 • Fizik Tedavi ve RahabilitasyonYüksekokulu
 • Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
 • Yabancı Diller Yüksekokulu

 • Adalet MYO
 • Bergama MYO
 • Efes MYO
 • İzmir MYO
 • Sağlık Hizmetleri MYO
 • Torbalı MYO

Dokuz Eylül Üniversitesi Hakkında Genel Bilgiler

Üniversite Türü: Devlet Üniversitesi

Akademik Personel Sayısı: 3.506

Öğrenci Sayısı: 80.000

Dokuz eylül Üniversitesi 1982 yılında İzmir'de kurulan Bir Devlet Üniversitesidir. Kuruluşunda; Ege Üniversitesi`nden, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Tıp Fakültesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, Adalet Yüksekokulu,  Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı`ndan, Buca Eğitim Fakültesi, Denizli Mühendislik Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Demirci Eğitim Yüksekokulu, Denizli Eğitim Yüksekokulu, İzmir Meslek Yüksekokulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı`ndan, İzmir Devlet Konservatuarı, Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi`nden, Muğla İşletmecilik Yüksekokulu Dokuz Eylül Üniversitesi`ne geçmiştir.

Neden Dokuz Eylül Üniversitesi?

Üniversitenin  kuruluşunda yeni açılan Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu, Eğitim Yüksekokulu, Sanat Eğitimi Yüksekokulu ile birlikte toplam 24 birimle eğitim-öğretim çalışmalarına başlamıştır Dokuz Eylül Üniversitesi bugün; İzmir’in dört bir yanında; 10 Enstitü, 18 Fakülte, 3 Yüksekokul, 1 Konservatuar, 6 Meslek Yüksekokulu, 1 Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve 61 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile bilimsel araştırma ve yükseköğretim görevini, kaliteli toplumsal hizmet anlayışı ile sürdürmektedir.

Üniversite eğitimin olmazsa olmazlarından bir tanesi de modern, bilimsel, teknolojik altyapı olanaklarını öğrencilerine sunmuş olmasıdır. Öğrencinin çağın gereklerine göre eğitim alması, sürekli yenilenen ve geliştirilen alt yapı olanakları ile mümkün olmaktadır. Ayrıca eğitimini üniversite kampüslerinin dışına örneğin Teknoparklara, farklı ARGE merkezlerine taşıyabilen ve öğrencilerine oralarda imkân sunabilen üniversiteler bir adım daha önde tercih edilmelidir. Dokuz eylül Üniversitesi  çağdaş eğitim metotlarını benimsemiş, bir kurumdur. Bu yönüyle üniversite adayları tarafından tercih edilebilirliliği artmaktadır.

DEPARK AŞ / DETTO / BAMBU Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi – DEPARK İzmir bölgesi için stratejik öneme sahip teknoloji geliştirme bölgelerinden biri olan Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi (DEPARK); Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde iki farklı yerleşkede yer almaktadır. Mevcutta 100’un üzerinde Ar-Ge firmasına, 1000’i aşkın Ar-Ge personeline ev sahipliği yapmaktadır. DEPARK, İnciraltı Yerleşkesi’nde bulunan DEPARK Zeytin Binası ve Nar Kompleksi ile Tınaztepe Yerleşkesi’nde bulunan Alfa ve Beta binalarından oluşmaktadır.

Ar-Ge ve inovasyon tabanlı projeler ve işbirlikleri ile yerel ve ulusal kalkınma hedefli girişimciliğin gelişimine katkı sunan DEPARK farklı sektörlerden şirketlere ait Ar-Ge projelerini, girişimci ve girişimci adaylarının ön-kuluçka ve kuluçka süreçlerini, sektörel projeleri geliştirerek şirketleşme/uluslararasılaşma yolunda teknopark ortamının avantajlarını bünyesinde barındırmaktadır. Ayrıca, ulusal ve uluslararası girişimcilik ekosistemini kapsayan etkinlikler yoluyla güçlü bir iletişim ağı içerisinde yer almaktadır.

Öğrencileri DEPARK’ta faaliyet gösteren firmalarda staj ve iş imkânına sahiptir ve Ar-Ge ve inovasyon projelerini Bambu Hızlandırma ve Ön Kuluçka Merkezi’nde geliştirerek şirketlerini teknopark avantajları ile DEPARK’ta kurabilmektedir. Ayrıca, DEPARK tarafından düzenlenen veya paydaşı olunan proje maratonlarına (Hackathon), ulusal ve uluslararası etkinliklere ve yarışmalara (Startup Weekend, Global Game Jam, Fishackathon vb.) katılabilirler ve projelerine finansman desteği sağlayabilirler. DEPARK, öğrencileri geleceğin girişimcileri olarak görmekte ve onlara ihtiyaç duydukları girişimcilik etkinlikleri (eğitim, mentorluk, danışmanlık, vb.) ile katkıda bulunmaya devam etmektedir.

DETTO Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO), bilginin ve yeniliğin üretilip toplumun faydasına yönelik teknolojik ürün ve hizmetin ticarileşmesi için çalışan ve etkin bir Üniversite -Sanayi işbirliği mekanizmasının oluşturulması için katkı sağlayan bir oluşumdur. DETTO, 2014 yılında TÜBİTAK’ın 1513 No’lu TTO Programı kapsamında destek almaya hak kazanmış, 10 yıl boyunca sürecek bu destek ile daha etkin hizmet sunma imkanını yakalamıştır. Fikir aşamasından şirketleşme aşamasına kadar geçen süreçte öğrencilerine, araştırmacılarına ve sanayiye hizmet vermektedir.

 Ar-Ge, yenilik, girişimcilik ve ticarileşme alanlarında Dokuz Eylül Üniversitesine kaynak ve altyapı desteği sunmaktadır. DETTO, ulusal ve uluslararası destek , Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO) bünyesinde 2017 yılında faaliyete başlamıştır. Bambu, girişimci ve yenilikçi üniversite hedefine yönelik olarak faaliyet göstermekte olup önemli bir marka değerine sahiptir. Bambu, girişimcilerin şirketleşme yoluyla hayata geçirmek istedikleri projelerini geliştirebilmeleri için iş modellemesi ve iş planı oluşturma, pazarlama, finansman, hibe ve destek programları, fikri mülkiyet hakları ve şirketleşme gibi konularda eğitim, rehberlik ve teknik destek sağlayan bir merkezdir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi, DEPARK Alfa Binasında faaliyet gösteren Bambu Hızlandırma ve Ön Kuluçka Merkezi nano teknoloji, nesnelerin interneti, ileri malzeme teknolojileri, giyilebilir teknolojiler, akıllı şehirler ve bilişim teknolojileri gibi farklı alanlardaki girişimleri desteklemektedir. bambu.depark.com adresinden detaylı bilgiye ulaşılabilir.

Dokuz eylül Üniversitesi kütüphane Olanakları İzmir içinde ve çevre illerde çok sayıda fakülte ve yüksekokuldan oluşan üniversitenin bilgi hizmetleri Tınaztepe Yerleşkesi’nde yer alan Merkez Kütüphane ve diğer fakültelerdeki kütüphanelerden oluşmaktadır Toplam basılı kitap sayısı 358.443’dür; elektronik tam metin kitap sayısı 479.028 olup; toplam basılı ve e-kitap sayısı 837.471’dir. Elektronik bilgi erişim sistemlerindeki gelişmelerden yararlanabilmek için üniversitenin 51 adet elektronik veritabanına aboneliği mevcuttur.  Üniversitede ki görme engelli kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Merkez Kütüphane bünyesinde Görme Engelliler Birimi” hizmet vermektedir. Görme Engelliler Birimi, sahip olduğu donanımsal ve yazılımsal teknolojileri kullanarak görme engelli kullanıcılarına bilgi hizmeti sunmaktadır

Üniversite seçim kriterlerınden birisi de yurtdışı olanakları Dokuz Eylül Üniversitesi öğrenci harekekliliği kapsamında yurtdışı-yurtiçi değişim programaları seçenekleri sunmaktadır. Erasmus+ Değişim Programı kapsamında; ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, öğrenim ve staj hareketliliğinden; öğretim üyeleri ders verme hareketliliğinden; idari personel ise eğitim alma hareketliliğinden faydalanabilmektedir. 2020 yılı itibariyle Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 30 farklı ülke ile 397 adet kurumlar arası anlaşması bulunmaktadır. 

Mevlana Değişim ProgramıMevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren anlaşmalı yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan ve YÖK tarafından yürütülen bir programdır. Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az 1, en fazla 2 yarıyıl öğrenim görmek üzere; YÖK tarafından belirlenmiş ülke ve öğrenim alanı kriterlerine uygun olarak, Dokuz Eylül Üniversitesi ile anlaşması bulunan yükseköğretim kurumlarına giderek programdan faydalanabilirler.

Farabi Değişim Programı Farabi Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim - öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişimini kapsamaktadır. Farabi’nin eğitim ve öğretim sürecini farklı merkezlerdeki bilgi, beceri ve yetkinlikleri arttırmayı hedeflemektedir”. Farabi Değişim Programı, öğrencilerin 1 veya 2 yarıyıl süresince farklı bir üniversite ve şehirde eğitimlerini sürdürmelerini sağlamaktadır. Bu programdan yararlanan öğrenciler, güz yarıyılı için dört ay karşılıksız burs almaktadırlar.

Burs Olanakları

Üniversite öğrenimi boyunca aşağıda belirtilen bursların yanı sıra pek çok kurum ve kuruluşlardan  başarılı öğrencilere burs imkanı sağlamaktadır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Bursları Dokuz Eylül Üniversitesi’nde okuyan ve ihtiyacı olan öğrencilere her yıl Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yemek bursu verilmektedir.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Bursları

 • Öğrenim Kredisi (Karşılıklı)
 • Burs (Karşılıksız)

Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun burs ve öğrenim kredisi için ÖSYM sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet üzerinden müracaat edebilirler

.Öğrenciler akademik eğitimleri ile eş zamanlı olarak üniversite bünyesindeki değişik departmanlarda kısmi zamanlı olarak çalışma imkanı sunulmaktadır. Burada amaç, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, bir işte çalışarak kişiliklerini ve becerilerini geliştirmek ve iş disiplini edinmiş, üretken bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır. Kısmi zamanlı çalışmak isteyen öğrenciler, yıl içinde üniversitenin resmi internet sayfası üzerinden duyurulan iş ilanlarına çevrimiçi başvuru yapabilirler.

Dokuz Eylül Üniversitesi & Kampüs'te Yaşam

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük binası Alsancak Yerleşkesinde bulunmaktadır.

Tınaztepe Yerleşkesinde, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü, Adelet Meslek Yüksekokulu, Denizcilik Fakültesi, Devlet Konservatuvarı, Edebiyat Fakültes, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Fakültesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Birimlrei bulunmaktadır

İnciraltı Yerleşkesinde, Diş Hekimliği Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Hemodiyaliz – Transplantasyon Enstitüsü, Hemşirelik Fakültesi, Onkoloji Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Spor Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi birimleri bulunmaktadır

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kültür ve Spor Şube Müdürlüğü ile Üniversitemiz öğrenci topluluklarının ortaklaşa çalışmaları sonucunda “Geleneksel Öğrenci Şenlikleri” düzenlenmektedir. Bu kapsamda Üniversitenin desteği ile 90'nın üzerinde kurulmuş öğrenci toplulukları tarafından; Üniversitelerarası Tiyatro Şenliği, Kaya Tırmanış Şenliği, Halk Oyunları Şenliği, Üniversitelerarası Dans Festivali, Capoeira Festivali, Go Şenliği düzenlenmektedir. Bunun yanı sıra; her yıl düzenlenen Bahar Şenliğinde profesyonel konserler, öğrenci toplulukların performansları, sergiler, fuarlar, sosyal sorumluluk projeleri yer almaktadır

Öğrencilerin boş vakitlerini değerlendirmek adına, Kültürel Sanatsal ve Sportif alanlara teşvik etmek için ücretsiz olarak Opera-Tiyatro-Konser etkinliklerine bilet temin edilmekte ve öğrencilerin bu etkinliklere katılımı sağlanmaktadır.

Spor Olanakları

Üniversite yerleşkeleri içinde 5 kapalı spor salonu, 2 Futbol sahası, 2 açık tenis kortu, 2 kapalı dans salonu ve 3 aletli kondisyon salonu bulunmaktadır. Spor Tesisleri öğrenci ve mensupları ders programları dışında ve öğle tatillerinde kullanabilmektedir. Spor Tesisleri arasında Tınaztepe Yerleşkesi Spor Salonu yanında 22.737 m²’lik alana kurulu “Sentetik Atletizm Pistli Futbol Sahası” da yer almaktadır. Bununla birlikte İnciraltı Sağlık Yerleşkesinde yarı olimpik yüzme havuzuzu  mensupların hizmetindedir. Bu havuzu ek olarak Tınaztepe Yerleşkesinde yarı olimpik yüzme havuzu da hizmet vermeye başlamıştır.

Sportif alanlarda da öğrencilere ücretsiz yüzme kursları düzenlenmektedir. Öğrenciler talepleri doğrultusunda sportif etkinlikler çeşitlilik kazanmaktadır. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı ana sayfasından güncel duyuruları takip edebilir etkinliklere katılım sağlayabilirler. Ayrıca, spor faaliyetleri kapsamında, her yıl çeşitli branşların yer aldığı Rektörlük Kupası müsabakaları koordine edilmekte, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu müsabakalarına katılım sağlanmakta, müsabakalara katılan sporcuların lisansları temin edilmekte, öğrenci ve üniversite mensuplarının talepleri doğrultusunda kurslar düzenlenmektedir.

Barınma Olanakları

Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerine hizmet vermek üzere, 3 adet öğrenci yurdu bulunmaktadır.

 • Buca Kız Öğrenci Yurdu, Buca Eğitim Fakültesi içinde yer almakta olup; güçlendirme çalışmaları sebebiyle hizmet verememektedir,
 • DEÜ Kız Öğrenci Yurdu, Buca Şirinkapı Mahallesinde yer almakta olup; 178,
 • DEÜ Erkek Öğrenci Yurdu, Buca Şirinkapı Mahallesinde yer almakta olup; 564,
 • DEÜ Bergama Öğrenci Yurdu, İzmir ilinin Bergama ilçesinde yer almakta olup; 51 yatak kapasitesi ile öğrencileri hizmet vermektedir.

 

İzleme Raporuna Ulaşmak İçin Tıklayınız

Prof. Dr. FATMA SENİHA NÜKHET HOTAR

Alsancak, 1464. Sk., 35220 Konak/İzmir
PaylaşYorumlar Yorumlar   
Yorum Formu