tpuan.combeta

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi
Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi
Üniversite Türü
Özel
Üniversite Fakülteleri

 • Edebiyat Fakültesi
 • Eğitim Fakültesi
 • Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Hukuk Fakültesi
 • İslâmî İlimler Fakültesi
 • Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
 • Mühendislik Fakültesi

Üniversite Yüksekokulları

 • Yabancı Diller Yüksekokulu

Üniversite MYO

 • Güzel Sanatlar MYO
 • Meslek Yüksekokulu

Üniversite Genel Bilgiler

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Hakkında Genel Bilgiler

 • Üniversite Türü: Vakıf Üniversitesi
 • Akademik Personel Sayısı: 334
 • Öğrenci Sayısı: 6760 (800'ü Uluslararası öğrenci)
 • Öğrenim Dilleri Türkçe, İngilizce, Arapça

Fatian Mehmet Vakıf Üniversitesi, 2010 yılında Fatih Sultan Mehmet Han, Sinan Ağa Bin Abdurrahman, Nurbanu Valide Sultan, Hatice Sultan ve Hacı Abdülaziz Ağa Mazbut Vakıfları tarafından İstanbul'da kurulmuş bir vakıf üniversitesidir.Üniversite, Üniversitenin kurucu vakıflarından birisi olan Fatih Sultan Mehmet Han Vakfiyesinin kuruluşu ile ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivlerinde yer alan matbuu vakfiyeye göre vakfın kuruluş yılı 1471 tarihidir. Bu nedenle üniversitenin kuruluş yılı olarak yer alan 2010 ibaresi, 2014 yılında 1471 olarak değiştirilmiştir.

Neden Fatih Sultan Mehmed Üniversitesi?

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi bünyesinde 7 Fakülte, 1 Yüksekokul, 2 Meslek Yüksekokulu, 19 Uygulam ve Araştırma Merkezi bulunmaktadır.Akademik dünyayı ve pratik sahayı uzun yıllar deneyimlemiş yüzlerce öğretim elemanı üniversitenin ilgili bölümlerinde yetişecek genç, donanımlı ve uzman teknik elemanlar ile vakıfların ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü oluşturmak için çalışmaktadır.

Fatih sultan Mehmed Üniversitesi Eğitim Olanakları: Üniversitede eğitim dili %30 İngilizce olan programlarda hazırlık eğitimi zorunlu olup; eğitim dili Türkçe olan programlarda ise hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır. İngilizce Hazırlık Programında kayıtlı olan öğrenciler, akademik yıl sonunda İngilizce dil becerilerini geliştirmek üzere yurt dışına dil eğitimine gönderilirler. Yurt dışı yaz okuluna gönderilen öğrencilerin uçak bileti, eğitim ve barınma masrafları üniversite  tarafından karşılanır.Yurt dışı yaz okulu eğitimine katılmaya hak kazanan öğrencilere; İngiltere, Amerika gibi ülkelerin saygın okullarında beş haftalık bir dil eğitimi alma imkânı sağlanır.

Fatıh Sultan Mehmed Üniversitesinde ingilizce hazırlık programının yanısıra arapça hazırlık programı da var Temel İslam Bilimleri Lisans Programı ve Arapça Öğretmenliği Lisans Programı için zorunludur.

Öğrencileri Çift anadal programlarıyla iki bölümü aynı anda okuyup iki diploma sahibi olabilmekteler. ilgi alanların doğrultusunda seçtikleri  bölümde yan dal yapıp çift lisans tamamlama diplomasına sahip olabilmekteler Çift Anadal programı üniversitenin önlisans programları ile diğer önlisans programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları veya önlisans programları arasında yapılmaktadır.Anadal programında akademik başarı sağlayarak Çift Anadal (ÇAP) veya Yandal eğitimi almaya hak kazanan öğrencilerden ikinci Anadal ve Yandal eğitiminde öğrenim ücreti alınmaz.

Yan dal Olanakları: Anadal programında öğrenimlerini sürdüren başarılı öğrencilerin, öngörülen şartları taşıması kaydıyla aynı kurum içinde ilgi duydukları başka bir lisans programında bilgi sahibi olmak amacıyla belirlenen dersleri aldıkları öğretim programı sonunda sertifikaya sahip olmaktalar.

 Kütüphane Olanakları: Merkez Kütüphanesi, Yenikapı Mevlevihanesi Yerleşkesi’nde hizmet vermektedir.Merkez kütüphaneye bağlı, beş yerleşkede de kütüphaneleri bulunmaktadır. 100.000'i aşkın basılı kitap, 300.000' yakın e-kitap, 40.000'in üzerinde e-dergi, 40'ın üzerinde veritabanı, güncel İngilizce, Arapça ve Türkçe gazeteler, 200'ün üzerinde basılı dergi aboneliği ile hizmet verilmektedir.

Haliç Kampüsü'nde bulunan Kariyer Merkezi, proje ve ortaklıkları koordine ederek kariyer gelişimi, kişisel gelişim, staj ve istihdam konularında kapsamlı kaynaklar, programlar, eğitimler, seminerler ve danışmanlık sağlayarak öğrencilerin, mezunların gelecekleri hakkında bilinçli kararlar almalarına yardımcı olunmaktadır

Burs Olanakları

Üniversiteye Giriş Bursu: ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınav sonucuna göre YKS Kılavuzu’nda yer alan kontenjanlara yerleştirilen öğrencilere verilen burslardır.Tam Burs: Öğrenim ücretinin tamamını,
% 75 İndirim: Öğrenim ücretinin dörtte üçünü,
% 50 İndirim: Öğrenim ücretinin yarısını,
% 25 İndirim: Öğrenim ücretinin dörtte birini kapsar.

Teşvik Bursları: YKS Derece Bursları (ilk 1.000E, 3.000'e, 6.000'e ile10.000'e girenlerin tercih edenler arasında derecelereine göre farklılık gösteren miktarlarda burs verilmektedir), Akademik Başarı Bursu (sınıf başarı sıralamasında ilk 3 sırada yer alan öğrenciler sonraki yıl burs alma hakkı kazanırlar)Hafızlık Bursu (İslami İlimler Fakültesine kayıt yaptıran ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nca verilen Hafızlık Belgesine sahip öğrencilere normal öğretim süresi içinde %100 Hafızlık Bursu İndirimi uygulanır.), Tercih Bursları(tercih ettikleri bölümde 1. tercih ise %30 indirim 4.ve 5. tercihi ise %25 indirim bursu kazanmaktadır.Tercih bursu, öğrencinin kayıtlı olduğu ön lisans, lisans programının normal öğrenim süresince not ortalaması veya ders geçme gibi başarı şartları aranmaksızın devam eder. Burs, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfının normal öğrenim süresini kapsar.)

Spor Bursu, Sanat, Proje, Yarışma ve Temsil Bursu, Kardeş İndirimi Bursu, Şehit Yakınları İle Gazi ve Gazi Yakınlarını Destekleme Bursu gibi burs olanakları da mevcuttur.

Fatih Sultan Mehmed Üniversitesi & Kampüs'te Yaşam

Üniversite 5 yerleşkede eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Topkapı Yerleşkesi, Yenikapı Mevlevihanesi Külliyesi binalarından oluşmaktadır. Bina 2005'ten 2009'a kadar yenilenmiştir. Yenileme sonrasında FSMVU'nun kullanımına tahsis edilmiştir. Üniversite, ayda iki kez halka açık derviş ayinleri düzenleyerek tasavvuf geleneğini sürdürmektedir. Bu Kampüste: Arapça Hazırlık Okulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mühendislik ve Fizik Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ve FSMVU Türk Hava Yolları merkez kütüphanesi ev sahipliği yapmaktadır.

Fatih Yerleşkesi, 2017-2018 akademik yılından itibaren İslami İlimler Fakültesi olarak hizmet vermektedir

Küçük Çamlıca Kampüsü: Yabancı Diller Yüksekokulu olarak hizmet vermeye başlamıştır. Kampüs, İstanbul trafiğinden uzakta ideal bir konumdadır ve eğitim faaliyetlerini sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütmek için uygundur. Toplu taşıma araçlarına ve Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy gibi merkez ilçelere yakın, kampüsü yürüme mesafesinde birçok öğrenci yurdu bulunmaktadır. 

Haliç Kampüsü:Yerleşke, Beyoğlu ilçesine bağlı Halıcıoğlu adı verilen bir bölgede yer almaktadır. Külliyede yürütülen farklı eğitim faaliyetleri nedeniyle Mühendishane ve Hendesehane olarak da anılıyor. Bu Kampüste: Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Meslek Yüksekokulu, ALUTEAM, KURAM, Kariyer Merkezi ve TÜMER ev sahipliği yapmaktadır.

Haliç Kampüsü'nde bulunan Kariyer Merkezi, proje ve ortaklıkları koordine ederek kariyer gelişimi, kişisel gelişim, staj ve istihdam konularında kapsamlı kaynaklar, programlar, eğitimler, seminerler ve danışmanlık sağlayarak öğrencilerin, mezunların gelecekleri hakkında bilinçli kararlar almalarına yardımcı olur.

Kandilli Kampüsü: Galerileriyle halka açık bir güzel sanatlar merkezi olarak da işlev görüyor. Bu bina 2012 yılında Üsküdar Belediyesi tarafından Sanat Merkezi olarak inşa edilmiş olup, FSMVU sanat ve kültür etkinlikleri düzenlemek için Üsküdar Belediyesi ile ortaktır. Bu Kampüste: Güzel Sanatlar Fakültesi, Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu ve Güzel Sanatlar Enstitüsü ev sahipliği yapmaktadır.

Üsküdar Kampüsü: Üsküdar'da kendi adını taşıyan bir mahallede bulunan külliye, bir cami ve bir medreseyi çevreleyen bir grup binadan oluşuyor. Kervansaray, Hadis Okulu, Kuran ezberleme okulu, mutfak, misafirhane, ilköğretim okulu, hamam ve hastane gibi tarihi bölümleri ile oldukça benzersizdir. Bu Kampüs Edebiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültesi ev sahipliği yapmaktadır.

Öğrencilerin istek ve teşvikleri doğrultusunda üniversite bünyesinde 40 aşkın öğrenci kulübü kurulmuştur. Öğrenci kulüplerin aktif görev aldığı Konserler, konferanslar, paneller, tiyatrolar, kültür gezileri, sanat etkinlikleri vb.kültürel etkinlikler  organize edilmektedir

Ayrıca öğrencilerin boş zamanlarını iyi değerlendirmelerine yardımcı olmak için sanat, fotoğrafçılık, müzik, el sanatları vb. İçin kişisel gelişim kursları ve çalışma grupları düzenlenmektedir.

Spor Olanakları

Futbol, ​​basketbol, ​​voleybol, masa tenisi, satranç vb. Çeşitli spor ve spor etkinlikleri, hem öğrencilerin hem de akademik / idari personelin boş zaman geçirmek, fiziksel sağlığı korumak, fiziksel beceriler geliştirmek ve çalışma alışkanlığı kazanmak amacıyla kampüslerde düzenlenmektedir. Üniversite, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, belediyeler ve özel kuruluşlar tarafından çeşitli branşlarda düzenlenen spor müsabakalarına katılmaktadır.

Barınma Olanakları

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmamaktadır. Tercih ve kayıt dönemlerinde, şehir dışından tercih ederek gelen öğrenci adayları için yerleşkelerine yakın yurtlar ile ilgili gerekli alan çalışması yapıp, kurumsal yapısına uygun olan yurtlara öğrenci yönlendirmeleri yapılmaktadır.

 

 

 

 

 

 

Üniversite YÖK İzleme Raporu
İzleme Raporuna Ulaşmak İçin Tıklayınız
Üniversite Rektörü

Prof. Dr. MUHAMMED FATİH ANDI

Üniversite Adresi
Kandilli Mah., Rasathane Cd., Hıdrellez Sk., 34684 Üsküdar/İstanbul
Üniversite Konumu

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Kullanılan çerez türleri: Zorunlu Çerezler ve Pazarlama Çerezleri. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.