Yeni Arayüze Geçiş Yap

İbn Haldun Üniversitesi

Üniversite Adı
İbn Haldun Üniversitesi
Özel

 • Eğitim Bilimleri Fakültesi
 • Hukuk Fakültesi
 • İletişim Fakültesi
 • İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
 • İslami İlimler Fakültesi
 • Yönetim Bilimleri Fakültesi

İbn Haldun Üniversitesi Hakkında Güncel Bilgiler

 • Üniversite Türü: Vakıf Üniversitesi
 • Akademik Personel Sayısı: 161
 • Öğrenci Sayısı: 1.447 (416'sı yabancı uyruklu)
 • Öğrenim Dilleri: Türkçe & İngilizce & Arapça

İbn Haldun Üniversitesi, 2015 yıllında İstanbul ili, Başakşehir ilçe'sinde Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı tarafında hizmette açılan bir vakıf üniversitesidir. İbn Haldun Üniversitesi, öğrencilerini sosyal bilimlerde araştırma yöntem ve teknikleri konusunda beceri kazandırarak mezun etmektedir, Sahip olduğu araştırma enstitüleri ve merkezleri aracılığıyla da Sosyal bilimler alanında söz sahibi, özgün bilgi ve yaklaşımlar üreten, küresel ölçekte saygın ve etkili bir üniversitedir.

İbn Haldun Üniversitesi bünyesinde 6 Fakülte, 2 Enstitü ve 12 Uygulamave Araştırma Merkezi ile sosyal bilimlerde “araştırma üniversitesi” kimliğiyle Lisans, Yükseklisans, ve Doktora programlarıyla eğitim- öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Neden İbn Haldun Üniversitesi?

Eğitim olanakları

İbn Haldun Üniversitesi'nde Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere 3 dilli bir eğitim verilmektedir.Lisans ve Lisansüstü seviyelerinde İngilizce, Türkçe ve Arapça dillerine (ya da dâhil oldukları program tarafından öngörülen başka bir dile) belirli bir seviyede hâkim olmaları gereken öğrencilere, bu 3 dile ek olarak, dünya medeniyetlerinin birikimlerine kapı aralayacak Japonca, Çince, Farsça ve Malayca gibi Doğu dilleri ile Almanca, Fransızca ve İspanyolca gibi Batı dillerini de isteğe bağlı olarak öğrenme imkânı sunuluyor. İHÜ’nün gerek hazırlık sınıfındaki dersler gerekse bütün diğer dil dersleri 10-15 kişilik sınıflarda, özel ve yoğun bir öğrenme ortamında yapılmaktadır.

İbn Haldun Üniversitesinde  İngilizce ve Arapça hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayan tüm öğrencilerine yurtdışında bir aylık akademik dil eğitimi hakkı sağlanmaktadır.

İbn Haldun Üniversitesi  uluslararası bağlantıları ve iş birlikleriyle “dünya üniversitesi” kimliğini güçlendiriyor. Yurtdışından nitelikli üniversitelerle öğrenci-öğretim üyesi değişim programlarına ve akademik iş birliklerine imza atan Üniversite Japonya’dan ABD’ye, Malezya’dan Ürdün ve Katar’a, Fas’tan İngiltere’ye birçok üniversite ve düşünce kuruluşu ile geleceği şekillendirecek sağlam bir network kuruyor. Başarılı öğrencileri, belli dönemlerde yurtdışında akademik eğitim alırken aynı zamanda küresel rekabet halinde olacakları ülkeleri yerinde tanıma ve yabancı dillerini geliştirme imkânına da sahip oluyorlar.

Lisans ve Lisansüstü programlarında eğitim gören  öğrencilerinin % 30’dan fazlasını uluslararası öğrencilerin oluşturduğu Üniversitede, 54 ülkeden seçme öğrencilerin yer aldığı kültür zenginliği ve bir o kadar da nitelikli bir öğrenme ortamı oluşmaktadır.

İbn Haldun Üniversitesi olarak; iş hayatında, akademide, siyasette ve her konuda küresel ilişkiler kurmanın yolunun daha üniversitedeyken edinilen zengin bir sosyal sermayeden geçtiğine inanıyor ve öğrencilere, Üniversitenin sağladığı bu uluslararası imkânlardan azami ölçüde faydalanmaları için gereken destek verilmektedir.

İbn Haldun Üniversitesinde Çift Anadal programı ve Yandal Programı uygulanmaktadır. Programların amacı amacı, kayıtlı olduğu lisans programını üstün başarıyla yürüten öğrencinin, aynı zamanda ikinci bir programda lisans diploması almak  veya ilgi duydukları başka bir programın gerekli görülen derslerin eğitimi aldıktan sonra o alanda da  yetkinliğini gösteren sertifikaya sahip olmak. Çif Anadal Programı için gerekli şartlar..

 • En erken üçüncü, en geç beşinci yarıyıl başında olmak
 • 4,00 üzerinden en az 2,72 GNO’ya sahip olmak
 • Alınan tüm dersleri başarıyla tamamlamış olmak
 • Sınıfında başarı sıralamasının en üst %20’lik diliminde olmak
 • Başarı sıralaması şartını sağlayamayan öğrenciler için ÇAP yapmak istedikleri programın Üniversite’ye yerleştiği yıldaki taban puanına sahip olmak

Yandal için gerekli şartlar

 • En erken üçüncü, en geç altıncı yarıyıl başında olmak
 • 4,00 üzerinden en az 2,50 GNO’ya sahip olmak
 • Alınan tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olmak

 Hukuk Lisans Programına yapılacak çift anadal başvurularında öğrencinin Üniversiteye kayıt olduğu yıldaki ÖSYM başarı sıralamasının 20.000 ve üstü olması şartı aranmaktadır.

Kütüphane, kampüs girişinde, üç katlı müstakil bir binada hizmet vermektedir. Kütüphanenin giriş katı 7/24 hizmet verecek yaşam alanı şeklinde tasarlanmıştır. 2.220m2 ve 427 kişilik oturma kapasitesine sahip Kütüphane hizmet ve imkânları tüm kullanıcıların gereksinimleri düşünülerek tasarlanmış, kütüphanenin fiziksel yapısı ve kütüphane hizmetleri engelli kullanıcılara uygun olarak planlanmıştır. Ayrıca Kütüphane web sayfası ile elektronik ortamdaki kaynaklar görme engellilerin yararlanabilmelerine imkân sağlayacak alt yapı ile düzenlenmişti. Üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı 31,86 dır

Burs Olanakları

Üniversiteye kayıt yaptıran tüm öğrencilere derslere kayıt olup devam etmeleri halinde; üniversitede öğrenime başladıkları ilk yarıyılda, öğrenimleri süresince kullanabilecekleri dizüstü bilgisayar verilmektedir.

ÖSYS Bursu, KYK Bursu, Derece Bursu, Tercih Bursu Yurt dışı Yüksek Lisans ve Doktora Desteği bursları bulunmaktadır. 

İbn Haldun Üniversitesi lisansüstü öğrencilere Üstün Başarı Bursu (UBB), Tam Burs (TAB), Öğrenim Bursu (OGB), Özel Bütçeli Burs (OBB), Anlaşmalı Kurum ve Proje Bursu (APB) ve Personel Bursu (PEB) başlıkları altında çeşitli burs imkanları sağlamaktadır.

Burslar hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız

İbn Haldun Üniversitesi & Kampüs'te Yaşam

İbn Haldun Üniversitesi: Başakşehir, Süleymaniye ve Bakırköy Taş Mektep Yerleşkeleri’nde devam etmektedir.

Başaksehr Yerleşkesi: Başakşehir’de klasik Türk mimarisi örnek alınarak inşa edilen ve inşaatı tamamlanan ilk etabının açılışının gerçekleştirildiği Külliye ile İHÜ; en yeni teknolojik imkanlarla donatılan modern fakülte binaları ve derslikleri, kongre ve konferans salonları, konforlu yurtları, kütüphanesi, yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla bir “kampüs üniversitesi” kimliğine kavuşmuştur.

Külliye’de 4 adet bilgisayar laboratuvarı ve 1 adet psikoloji laboratuvarı bulunmaktadır. 2 adet 180’er kişilik amfi, daha çok Hukuk Fakültesi öğrencilerinin kullanacağı konsept bir sınıf ve 1 adet 412 kişilik konferans salonu yer almaktadır.

Süleymaniye yerleşkesi: Üniversite tarafından ruhuna uygun ihya edilmiştir. 3 Ekim 2018 tarihinde açılışı gerçekleştirilen Süleymaniye Yerleşkesinde yer alan Mülazimler Medresesi, Darulhadis, Üniversitesi Darulkurra, Salis Medresesi ve İmaret binaları; Üniversitenin çeşitli akademik faaliyetlerine ev sahipliği yapıyor. özellikle islami ilimler alanında birçok çalışmasına mekan teşkil ederek, asıl imar ediliş gayelerine uygun hizmet eder hale getirilmiştir.Süleymaniye yerleşkesi İstanbul'un Fatih ilçesinde yer almakta ulaşımı da son derecede kolaydır.

Taş Mektep Yerleşkesi: Bakırköy’ün merkezi bir noktasında yer alan Taş Mektep, Osmanlı Bankasının kurucularından ve şehircilik uzmanı Fransız asıllı Kont Alléon tarafından yaptırılmıştır. 2014 yılında restore edilen ve İbn Haldun Üniversitesine tahsis edilen tarihî yapı, Üniversitenin Bakırköy yerleşkesi olarak, Sürekli Eğitim Merkeziin (İHSEM) çeşitli eğitimlerine ev sahipliği yapmaktadır.

Külliyede öğrenci kulüplerinin ve öğrencilerin sosyal faaliyetlerinde kullanımı için 837 metrekarelik kapalı bir alan ayrılmıştır. Üniversite, öğrencilerine kaliteli eğitimin yanı sıra kendilerini geliştirebilecekleri sosyal atmosferi de kulüpler ile sunarak öğrencilerin yaratıcılıklarına destek vermektedir. Kulüpler, tamamıyla öğrenciler tarafından bireysel yeteneklerini geliştirmek, takım halinde çalışabilmek, sosyal ve kültürel gereksinimleri karşılamak üzere ders dışı etkinlikleri gerçekleştirmek amacıyla kurulan yapılanmalardır. Öğrenciler kurulmuş olan 16 öğrenci kulübünde istedikleri kulübe üye olabilmekte ya da prosedürler çerçevesinde diledikleri bir kulübün kurulmasında aktif rol alabilmektedir.

İHÜ öğrencileri sadece akademik birikim değil, ülkemize ve dünyaya dair bir kültürel farkındalık kazanmaktadırlar. Gerek kulüpler gerekse akademik ve idari birimler, öğrencilerin taleplerini de dikkate alarak, ders-dışı seminerlerden okuma gruplarına, gezilerden kermeslere birçok kültürel etkinlik düzenlemektedirler.

Sanat kursları da, Üniversitenin ayrıcalıklı özelliklerinden biridir. Ney, ud, bağlama, keman, piyano, hüsn-ü hat, resim, vurmalı çalgılar ve ahşap oymacılık kurslarında halen eğitimler devam etmekte olup; en az 7 kişinin talep etmesiyle yeni bir sanat kursu da İHÜ tarafından açılabilmektedir.

Spor Olanakları

İHÜ, öğrencilerin sportif faaliyetler içinde olmasını da desteklemektedir. Öğrenciler, spor müsabakalarına ve eğitimlere ilgili spor hocası ile birlikte çalışarak hazırlanır. Salon Futbolu, Okçuluk, Güreş, Bilek Güreşi, Kürekçilik ve Dragon Bot, Masa Tenisi; düzenlenen bazı sportif faaliyetler arasındadır. Ayrıca sporcu öğrenciler yurt içinde ve yurt dışında çeşitli müsabakalara ve turnuvalara da takım olarak katılmaktadırlar.

Barınma Olanakları

İbn Haldun Üniversitesi barınma olanakları bulunmaktadır. Külliyesi’nde 361 kişilik kız ve 382 kişilik erkek yurtları yer almaktadır. Yurt odaları 3 kişiliktir. Yurt binalarının içerisinde sosyal alan olarak kızlar için aerobik ve erkekler için fitness salonları, hobi mutfakları, okuma alanları ve dinlenme alanları bulunmaktadır. Yurt binalarının kuzeyinde 1 adet halı saha, 1 adet basketbol sahası ve 1 adet tenis kortu bulunmaktadır.

Yurtlar bölgesinden fakülte bölgesine uzanan ve fakülte bölgesi çevresini dolanan bisiklet yolu, Türkiye’nin en uzun bisiklet yoluna sahip olan Başakşehir Belediyesi’nin bisiklet yoluna entegre olup, halihazırda Külliye’de 100 kadar bisiklet parkı bulunmaktadır.

İzleme Raporuna Ulaşmak İçin Tıklayınız

Prof. Dr. Atilla Arkan

Ordu cad. F-05 Blok No 3, 34480 Başakşehir
PaylaşYorumlar Yorumlar   
Yorum Formu