tpuan.combeta

İskenderun Teknik Üniversitesi

İskenderun Teknik Üniversitesi
İskenderun Teknik Üniversitesi
Üniversite Türü
Devlet
Üniversite Fakülteleri

 • Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi
 • Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi
 • Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
 • İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
 • Mimarlık Fakültesi
 • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
 • Turizm Fakültesi

Üniversite Yüksekokulları

 • Yabancı Diller Yüksekokulu
 • Konservatuvar

Üniversite MYO

 • Denizcilik Meslek Yüksekokulu
 • Dörtyol Meslek Yüksekokulu
 • Dörtyol Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 • Erzin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Meslek Yüksekokulu
 • İskenderun Meslek Yüksekokulu

Üniversite Genel Bilgiler

İskenderun Üniversitesi Hakkında Güncel Bilgiler

 • Üniversite Türü: Devlet Üniversitesi
 • Akademik Personel Sayısı: 362
 • Öğrenci Sayısı: 13.686 (143'ü yabancı uyruklu)
 • Öğrenim Dili: Türkçe & İngilizce

İskenderun Teknik Üniversitesi 2015 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesinde kurulmuş bir Devlet üniversitesi'dir. İskenderun Teknik Üniversitesi'ni oluşturan fakültelerin çoğu Mustafa Kemal Üniversitesi'nden ayrılarak yeni üniversiteye bağlanmıştır. İskenderun Teknik Üniversitesi olarak temel hedefi kendine özgü bir eğitim/öğretim ve araştırma modeli oluşturarak, inovasyonu ve girişimciliği önceleyen ve teknolojiye odaklanan "özgün" bir üniversite olmak için çalışmaktadır.

Neden İskenderun Teknik Üniversitesi 

İskenderun Teknik Üniversitesi güncel bilgilere göre bünyesinde şu an için; 7 Fakülte, 1 Yüksekokul, 1 Devlet Konservatuvarı (Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı), 7 Enstitü, 5 Meslek Yüksekokulu 7 Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunmakta olup, bu birimlerde toplam 13.686 öğrenci eğitim-öğretime devam etmektedir.

İskenderun Teknik Üniversitesi  hedefleri doğrultusunda, teknolojiyi takip eden veya tüketen değil üreten, heyecanını hiçbir zaman yitirmeyen ve özgüveni yüksek bireylerin kendisini yetiştirebileceği ve geliştirebileceği, herkesin kendini bilebileceği ve bulabileceği, proje odaklı bir “ekosistem” oluşturmak arzusunu taşımakta olup Daima “Üniversite-Sanayi-Kamu-Toplum” dörtlü sarmal işbirliği ve sosyal inovasyon çerçevesinde çalışarak; yerel, ulusal ve evrensel problemlere kalıcı çözümler üretmek için çalışmalarını sürdürmektedir

İskenderun Teknik Üniversitesi Ülkemizde bulunan 11 teknik Üniversitesinden biri olarak öğrencilerine Teknoversite vizyonu ile ayrıcalıklar sunmaktadır. Sanayinin gelişmiş olduğu bölgede bulunmasının avantajlarını öğrencilerine yansıtmak adına sunduğu olanaklar ile mezuniyet sonrası istihdam sorunu yaşamak istemeyen öğrenciler tarafından tercih edilebilirliliğini arttırmaktadır.

İskenderun Teknik Üniversitesi kısa adı (İSTE)nin öğrencilerine sağladığı olanaklar

İSTE İş Dünyası İle Entegrasyon (İDE)

İş Dünyası ile Entegrasyon (İDE), Lisans ve Önlisans programlarına kayıtlı, alttan dersleri olmayan ve başarılı öğrencilerinden İş Dünyasını tercih edenlere mezuniyetlerinin hemen öncesinde kendi vizyon ve amaçlarına uygun tam zamanlı çalışma deneyimi sunan bir programdır.

Bu kapsamda Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi, Denizcilik Meslek Yüksek Okulu, Dörtyol Meslek Yüksek Okulu ve İskenderun Meslek Yüksek Okulu olmak üzere dört Fakülte ve üç Meslek Yüksek Okulunda başarı ile yürütülmektedir.

Lisans veya önlisans hayatının son döneminde öğrencilerin kendi vizyon ve amaçlarına uygun bir iş dünyasına entegre edilmesi ve tam zamanlı çalışma esasına dayalı bir sistemdir.
Öğrencilerin İDE dışında hiçbir dersten sorumlu olmadığı böylece entegratörlük sürecinde derse veya sınava girmek gibi sorumlulukları olmadan tam zamanlı çalışabilecekleri bir dönemi kapsar.
Bu program öncelikle bir dönemini iş dünyasında geçirerek çalıştığı kurumun ihtiyaçlarını belirleyen öğrencilerin bu konuları projeye dönüştürerek üniversitenin sanayiye destek olmasını amaçlamaktadır.
İDE bir staj programı değildir.
İDE kulvarını seçmiş alttan dersi olmayan, entegre olmak istediği sektörün bilincine varan başarılı öğrenciler program kapsamındadır.

Entegratör

En son öğretim dönemini iş dünyasında uygulamalı olarak geçirecek mühendis, uzman ve tekniker adayıdır.
Entegratör öğrencinin ders geçme başarı notunun %50’si akademik danışman, %50’si ise çalıştığı birim amiri tarafından verilecektir.
Entegratör öğrencilerin sigortaları İSTE tarafından yapılacaktır.

Teknologluk

İSTE’yenlere TEKNOLOGLUK Sertifikası ile İş Dünyasına Bir Adım Önde Başlama Fırsatı Sunmaktadır

TEKNOVERSİTE vizyonu ile İskenderun Teknik Üniversitesi’nde tüm bölümlerinin birinci sınıf müfredatlarına Türkiye’de ilk kez “TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞI” dersi (zorunlu) yerleştirilmiştir.

Bu ders ile öğrenciler; teknoloji ve teknoloji literatürü ile tanıştırılmakta, böylece bilginin nasıl teknolojiye dönüştürülebileceğini, teknolojinin mesleklere ve topluma nasıl nüfuz ettiğini ve edeceğini erken evrede öğrenebilmekte ve kendisini geleceğe hazırlayacak bilgileri edinebilmektedir.

Öğrencileri bu vesile ile  İSTE Teknoloji Transferi Ofisi (İSTE-TTO) tarafından yönlendirilen “Yenilikçilik ve Girişimcilik Ekosistemi” hakkında bilgilere de sahip olabilmektedir. Öğrenciler, kendi bölümlerindeki eğitim ve araştırma sürecini de sürekli olarak bu teknoloji yoğun ekosistem içerisinde değerlendirerek, kendilerini mezun olana dek “TEKNOLOG” olarak yetiştirebilme fırsatını yakalayabilmektedir. İSTE olarak; bu değerli çalışmaların ve sürecin sonundaki birikimlerin katma değerini de ölçerek, “TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞI” düzeyinden “TEKNOLOJİ YÖNETİCİSİ” düzeyine geçen Türkiye’nin geleceğine yön verecek mezunlarına “TEKNOLOGLUK SERTİFİKASI” verilmektedir.

Üniversitenin, Mevcut durumda havacılıktan turizme, demir çelikten lojistiğe bir çok farklı sektörden 750'den fazla firma ile İDE İş Birliği Protokolü bulunmaktadır. Öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdam olanakları oldukça genişletilmiştir.

İSTE' de  Değişim programları uygulanmaktadır

Mevlan Değişim Programı: Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilmekteler.
(İSTE), 2017/2018 akademik yılından itibaren ,Mevlana Değişim Programı kapsamında, dünya genelinde 9 Üniversiteyle protokol imzalamıştır.

Erasmus Değişim Programı: Yükseköğretim Öğrenci ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği
Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylemi (Key Action 1, KA1) altında yer alan bu faaliyet ile yükseköğretim öğrenci ve personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, yüksek öğrenimine devam eden kişilerin yurtdışı eğitim fırsatlarını arttırmaya, eğitim-öğretimden iş hayatına geçiş yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları becerileri kazandırmaya; yükseköğretim personelinin ise, iş pratiği bilgisi elde etme veya pedagojik becerilerini artırmaya yönelik olarak faaliyetler desteklenmektedir.
(İSTE), 2017/2018 akademik yılından itibaren ,Erasmus Değişim Programı kapsamında Avrupa'da 6 Üniversiteyle anlaşma imzalamıştır. Üniversitenin proramı genişletme çalışmaları devam etmektedir.

Farabi Değişim Programı: Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.
(İSTE), 2016/2017 akademik yılından itibaren programa dahil olmuştur. Farabi Değişim Programı kapsamında, şimdiye değin 47 Üniversiteyle protokol imzalayan Üniversite (İSTE), YÖK'ün aldığı kararlar çerçevesinde, giden - gelen öğrenci hareketliliğine devam etmektedir.

Burs Olanakları

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından burs, öğrenim kredisi ve kyk yurt bursu ile TSO (İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası) tarafından verilecek “eğitim bursu” olanakları mevcuttur.

İskenderun Teknik Üniversitesi & Kampüs'te Yaşam

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) merkez kampüsü Hatay iline bağlı İskenderun,merkezinde yer almaktadır Hızla büyüyen ve gelişen fiziki mekanlar. İnsan odaklı, insana saygılı yemyeşil bir kampüs. Yapımı devam eden fakülte ve kütüphane sıradışı bina tasarımlarıyla dikkat çekmekte olup; Türkiyenin en inovatif Kampüsü olmaya adaydır. (İSTE) her geçen gün artan eğitim kalitesi Teknoversite vizyonuna yakışaçak bir şekilde artmaktadır.

İSTE Hacı Mehmet Karatoyuk camii inşaatı İSTE kampüs girişinde devam ederken, diğer yandan tamamlandığında yalnızca İSTE öğrencilerine değil tüm İskenderun halkına hizmet verecek olan İSTE spor salonunda inşaat çalışmalarında sona geliniyor. Salon tamamlandığında basketbol, voleybol ve hentbol başta olmak üzere birçok spor branşında çok sayıda organizasyona ev sahipliği yapılabilecek kapasitede olacak.

İskenderun Hakkında: Nur Dağlarına sırtını vermiş, yeşil ve dört mevsim sıcak bir turizm merkezidir. Birçok etnik kültürü bünyesinde bulunduran İskenderun, saygı ve sevginin kaynağı konumundadır. Antik çağ ve modern dönemi aynı coğrafyada beraber bulundurması sebebiyle bir medeniyet ocağıdır. Alışveriş merkezleri, sahil şeridi, eğlence&eğitim merkezleri ve tatil beldeleri ile sayılı ilçelerden birisidir. İklim olarak Akdeniz iklimi hakim olmaktadır. Her kesimden insana hitap eden kültürel etkinlikler düzenli olarak yapılmakta ve İskenderun daima tazeliğini korumaktadır. Çalışma saatleri ve sonrasında da dinamikliğini koruyan kent, birçok eğlence ve dinlenme imkanlarını sunmaktadır. Kültürel tur ve teknik geziler, doğa sporları, su sporları, gibi birçok aktiviteye imkan sağlamaktadır. Aynı zamanda geçim kolaylığı ve yaşayanların güvenliliği konusunda da ön planda olan öğrenci dostu bir kenttir.

İSTE öğrencilerinin akademik gelişimi  kadar sosyal gelişimi de desteklenmektedir. Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak Fotoğrafçılık Topluluğundan Robotik Topluluğuna Tiyatro Topluluğu dan Yelken Topluluğu na kadar geniş yelpazede 38 adet öğrenci topluluğu oluşturulmuştur. Ders kayıt döneminde öğrenci tercihlerine göre öğrenciler topluluklara yerleşir. Her öğrenci mutlaka bir toplulukta faaliyet gösterecek şekilde planlama yapılmaktadır.
Her topluluğa ilgili bir Akademik danışman atanarak topluluk faaliyetleri gerçekleştirilir. Bu öğrenci toplulukları; konser, sergi, gezi, gösteri ve konferans gibi kültürel, sanatsal ile sportif etkinlikler başarıyla düzenlenmektedir 

Barınma Olanakları

İskenderun Teknik Üniversitesi, barınma olanakları bakımından birçok imkanı birlikte sunmaktadır. Kiralık evlerin yanı sıra devlet ve özel öğrenci yurtları, stüdyo daireler ve otelleri ile hem ikamet edenleri hem de misafirleri rahatlıkla ağırlamaktadır. Deniz ve dağ manzaralı konutları ile yeşil ve maviyi buluşturmakta ve eşsiz manzaraları ile değer katmaktadır.İskenderun’da barınma olanakları herkese uygun olacak şekilde çeşitlilik göstermektedir. Ekonomik açıdan ise bütün gelir grupları ve öğrencilere kolaylık sağlamaktadır.

İskenderun Teknik Üniversitesi, öğrencilerinin eğitimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için barınma sorunlarına önem vermektedir. Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı ve faaliyette olan aşağıdaki yurtlara ilaveten, Üniversitenin  Merkez Kampüsünün hemen yanında KYK yurtları kız-erkek olarak barınmada büyük kolaylık sağlamaktadır.

İskenderun Yurdu (Kız), Kapasitesi: 310 Kişi
Muhyiddin İbn-i Arabi Yurdu (Erkek), Kapasitesi: 250 Kişi
Gaziye Hatun Öğrenci Yurdu (Kız), Kapasitesi: 290 

Dörtyol Öğrenci Yurdu (Karma), Kapasitesi: 250 Kız 250 Erkek

Ulaşım

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) merkez kampüsü İskenderun şehir merkezinde olup, birçok şehir içi dolmuş ve otobüs güzergâhı üzerindedir. Karayolu ile İskenderun'a kadar otoyol mevcut olduğundan hususi araçlar ile İskenderun’a ulaşmak son derece hızlı ve kolaydır. 2007 yılında hizmete açılmış olan ve İskenderun’a 45 km uzaklıkta bulunan Hatay Havalimanı, “HTY” koduyla uluslararası hizmet veren modern ve büyük bir havalimanıdır. İç hatlarda birçok havayolu firmasının tarifeli uçak seferleri ile rahatlıkla Hatay’a ulaşım sağlanabilmektedir. Hatay Havalimanı ile İskenderun arasında uçak saatlerine uygun olarak hizmet veren, özel sektör tarafından işletilen servis otobüsleri mevcuttur. İskenderun’a uzaklığı 130 km olan Adana Havalimanı da İskenderun’a ulaşım için önemli bir alternatif oluşturmaktadır. Birçok otobüs firmasının Türkiye’nin her yerinden İskenderun’a karşılıklı tarifeli seferleri bulunmaktadır. Ayrıca, İskenderun şehir merkezinde bulunan "İskenderun Liman" isimli istasyondan kalkan günlük trenlerle Dörtyol ilçesi üzerinden Adana aktarmalı Mersin’e kadar demiryolu ulaşımı mevcuttur.

Üniversite YÖK İzleme Raporu
İzleme Raporuna Ulaşmak İçin Tıklayınız
Üniversite Rektörü

Prof. Dr. TOLGA DEPCİ

Üniversite Adresi
İskenderun Teknik Üniversitesi(İSTE), Merkez Kampüs, 31200 İskenderun/Hatay
Üniversite Konumu

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Kullanılan çerez türleri: Zorunlu Çerezler ve Pazarlama Çerezleri. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.