Yeni Arayüze Geçiş Yap

İstanbul Aydın Üniversitesi

Üniversite Adı
İstanbul Aydın Üniversitesi
Özel

 • Tıp Fakültesi
 • Tıp Fakültesi İngilizce Programı
 • Diş Hekimliği Fakültesi
 • Eğitim Fakültesi
 • Fen Edebiyat Fakültesi
 • Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Hukuk Fakültesi
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • İletişim Fakültesi
 • Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
 • Mühendislik Fakültesi
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi
 • Spor Bilimleri Fakültesi

 • Yabancı Diller Yüksekokulu
 • Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

 • Adalet Meslek Yüksekokulu
 • Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İstanbul Aydın Üniversitesi Hakkında Güncel Bilgiler

Üniversite Türü: Vakıf Üniversitesi

Akademik Personel Sayısı:1.500 

Öğrenci Sayısı: 35.000 ( 6.500 Uluslararası Öğrenci)

İstanbul Aydın Üniversitesi, 2007 yılında Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından İstanbul'da kurulmuş vakıf üniversitesidir. YÖK istatistiklerine göre 2007-2016 yılları arasında aday öğrencilerin en çok tercih ettiği vakıf üniversitesi olurken, 2015-2016 yılında da en fazla uluslararası öğrencinin öğrenim gördüğü vakıf üniversitesi olmuştur

Türkiye'nin en büyük vakıf üniversitelerinden biri olan İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ), dünya üniversitelerini bilim alanlarına göre sıralayan 8 kurumdan biri olan URAP'ın (University Ranking by Academic Performance) gerçekleştirdiği ve 100 ülkeden 2 bin 500 üniversitenin değerlendirildiği "2019-2020 Dünya Alan Sıralaması"nın "Eğitim" kategorisinde büyük başarı elde etmiş.  İAÜ, söz konusu kategoride Türkiye'deki üniversiteler arasında ikinci, dünya üniversiteleri arasında ise 255'inci sırada yer alarak başarı çıtasını sürekli olarak yükseltmektedir.

‘Uluslararası QS EECA 2020’ sıralamasında ilk 300 üniversite arasında ve ‘Uluslararası Öğrenci’ kategorisinde Türk Vakıf Üniversiteleri arasında 1.sırada yer almıştır.

Neden İsyanbul Aydın Üniversitesi?

İstanbul Aydın Üniversitesi, uzman akademik kadrosundan akreditasyona sahip programlara, geniş burs yelpazesinden, uluslararası işbirliklerine son teknolojiyle donatılan altyapısından, sosyal, kültürel ve akademik aktivitelere, mezunlarının iş bulma olanaklarına kadar tüm üniversite adaylarını cezbedecek özelliklere sahip

"Aydınlık Bir Geleceğe" sloganıyla yola çıkan İstanbul Aydın Üniversitesi güncel bilgilere göre geldiği noktada 13 Fakülte, 3 Meslek Yüksekokulu, 2 Yüksekokul 1 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 35 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ülkemizde ve dünyada yaptıkları bilimsel çalışmalarla ün kazanmış deneyimli akademik kadrosu, İstanbul'un merkezinde yer alan yerleşkeleriyle, tam bir şehir ve kampüs üniversitesidir

Ön lisans programlarından başlayarak doktoraya kadar eğitim alma imkânları mevcuttur. İnşaat Mühendisliği, Diş Hekimliği, Gıda Mühendisliği, Moda Tekstil Tasarımı, Çocuk Gelişimi, Lojistik, Bilgi Teknolojileri, Hukuk, Enerji Hukuku, Ağız ve Diş Sağlığı, Sağlık Bilimleri gibi alanlar üniversitenin en çok öğrenci alan bölümlerini oluşturmaktadır.

Sağlık alanında eğitim almayı düşünen öğrencilere büyük bir kompleks sunuyor. Üniversite; Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi (Dentaydın), Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile vakıf üniversiteleri arasında Türkiye'nin en büyük sağlık eğitimi kampüsü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor

Mezun Yerleştirme Koordinatörlüğü bünyesinde yürütülen başarılı çalışmalarla adeta "iş garantili üniversite" özelliğine sahip. Üniversiteden mezun olan öğrencilerin işe yerleşme oranı yüzde 85'lere ulaşmış durumdadır.

İstanbul Aydın Üniversitesi Uluslararası kalitede eğitimini Akredite edilmş programları ile sağlamktadır. Mühendislik Eğitim Programlarında  (MÜDEK) Akteditasyon kriterleri uygulanmaktadır.

Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan programlarda FEDEK Akreditasyon kriterleri uygulanmaktadır.

Gazetecilik, Görsel İletişim Tasarımı, Reklamcılık, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı, Radyo Televizyon ve Sinema Programları 07.04.2023 tarihine kadar geçerli olmak üzere İLAD Akreditasyon sertifikası almaya hak kazanmıştır.

Eğitim Fakülteleri Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği, eğitim fakültelerinin kalitesini yükseltmek ulusal ve uluslararası alanda daha nitelikli öğretmenler yetiştirmek amacıyla EPDAD kriterleri uygulanmaktadır.

Farklı disiplinlerdeki sağlık bilimleri eğitim programlarına yönelik akreditasyon değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yapılarak Türkiye'de sağlık bilimleri eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi için Sağlık Bilimleri Fakültesinde SABAK kriterleri uygulanmaktadır.

İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ADEE ( Avrupa Diş Hekimliği Eğitim Birliği ) üyesi olup 2018' den itibaren sertifika almaya hak kazanmıştır. Öğrenciler Avrupa Birliği ülkelerinin diş hekimliği eğitim standartlarına uygun eğitim almaktadır.

Bunun yanı sıra Dünyanın en prestijli akreditörü; JCI (Joint Commission International)'dan akredite fakülte hastanesi ''İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte Hastanesi'' kabul edilmiştir.

İstanbul Aydın Üniversitesi, mezun olan tüm öğrencilerine diploma eki vermektedir. Diploma Eki (DE), uluslararası platformda akademik ve mesleki tanınırlık sağlamayı (diploma, derece, sertifika vb.) amaçlayan, öğrencilerin yükseköğretim diplomalarına ek olarak verilen tamamlayıcı nitelikte bir belgedir. DE' nin içeriği, Avrupa Komisyonu ve UNESCO/ CEPES tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu sayede İstanbul Aydın Üniversitesi mezunlarının, Avrupa Birliği ülkelerinde eğitim ve çalışma olanakları her geçen gün artmaktadır.

İstanbul Aydın Üniversitesi ERASMUS programı dâhilinde 28'i Avrupa ülkesi, olmak üzere toplam 49 ülkeden 266 üniversite ile Erasmus+ ikili anlaşmasına sahiptir. Bu bağlamda, yurt dışından da birçok öğrenciye ev sahipliği yapmanın yanı sıra birçok öğrencisine de yurtdışı eğitim fırsatı sunmaktadır.Aynı zamanda Mevlana Değişim Programı ile Ülkemizin bütün Üniversiteleri ile Farabi Değişim Programı uygulanmaktadır.

Türkiye’nin  tek bir alanda kurulu en büyük teknoloji merkezine sahip olması gibi daha birçok özelliği ile öğrenciler için en iyi imkânları sağlayarak farklılık yaratan bir üniversitedir.Bilimsel araştırma ve gelişmenin üstün teknoloji ile mümkün olduğunun bilinci ve "Teknolojik Üniversite" ilkesiyle adım atarak ileri teknolojiyle donatılmış toplam 165 uygulama laboratuvarı bulunuyor. Ayrıca Türkiye'nin en seçkin multidisipliner üniversite teknoloji merkezlerinden: PROF. DR. AZİZ SANCAR TEKNOLOJİ MERKEZİ 'nde uygulama ağırlıklı bir mühendislik eğitim hizmeti sunulmaktadır.

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Çift Anadal ve Yandal programları ücretsiz uygulamaktadır.Çift Anadala başvuracak olan öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar ana dalında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması ve öğrencinin başvuru sırasında anadal diploma programındaki genel not ortalamasının dörtlü sistemde en az 3.00 olması ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması açısından en üst % 20 içinde yer alması gerekmektedir. (Anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20'sinde yer almayan ancak genel not ortalaması 3.00 ve daha yukarı olan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere aynı türden puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.)

Yandala başvuracak olan öğrencinin başvurduğu döneme kadar lisans programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması ve öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 2,50 olması gerekmektedir.

Kütüphane Hizmetleri 2014’ten itibaren P Blok’ta 7 katlı binasıyla 7/24 ve 365 gün hizmet vermeye başlamıştır. 42 MAC Bilgisayar, 14 İkili çalışma alanı, 6 Grup çalışma odası, 1000 kişilik oturma kapasitesi ile 53550 basılı kitap 16550 basılı dergi, 182000 e-kitap 1.000.000’dan fazla makale 28195 e-dergi 33 Veritabanı koleksiyonuna sahiptir.

İstanbul Aydın Üniversitesi Burs Olanakları

İstanbul Aydın Üniversitesi geniş burs seçenekleri ile eğitime tam destek vermektedir. Mütevelli Heyet Bursu, Tercih Bursu, Onur Bursu, Akademik Başarı Bursu, Milli Sporcu Bursları, Okul Birinviliği Bursu, Şehit-Gazi Bursu, Kardeş İndirimi ve Çalışma Bursu gibi pek çok burs imkanları bulunuyor.

Her 100 öğrencisinin 86'sına burs imkânı sunuyor. Normal öğrenim süresi boyunca burslarını kesintisiz devam ettiren üniversite, sadece kayıt esnasında değil, yükseköğretime devam ederken öğrencisine burs vermeye başlayan bir sisteme de sahip. İstanbul Aydın Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler, çift anadal ve yandal programlarından ''Tam Burslu'' olarak faydalanırlar. Üniversite ayrıca, belli şartlara sahip öğrencilerine nakdi eğitim desteği de vermektedir.

İstanbul Aydın Üniversitesi & Kampüs'te Yaşam

İstanbul Aydın Üniversitesi, iki kıtaya yayılmış İstanbul’un her iki yakasında kurulu beş kampüse sahiptir. Bahçelievler ve Florya Yerleşkeleriyle, öğrencilerinin beklentilerini eksiksiz karşılamakta, sahip olduğu akademik birimler ve araştırma merkezleri ile "Dünya Üniversitesi" olma idealiyle, her geçen gün öğrencilerine yepyeni imkânlar sunarak aydınlık bir gelecek yolunda hızla büyümeye devam etmektedir. Ana kampüs, kurulduğu tarihten bu yana sürekli gelişen ve genişleyen fiziksel yapısıyla, bulunduğu çevreyi bir üniversite bölgesi haline getirmiş, modern yurtlar, alışveriş ve kültür merkezleri gibi sosyal tesislerin bu bölgede konumlanmasında önemli rol oynamıştır

Üniversite çatısı altında faaliyet gösteren öğrenci kulüplerinin gerçekleştirdiği pek çok aktivite, düzenledikleri kariyer günleri, toplantılar, konserler ve sosyal sorumluluk projeleri, kişisel gelişimlerine, iş yapma ve yürütme cesaretine, “ben de yapabiliyorum” duygusunun gelişmesine büyük katkı sağlamaktadır. Aktif olarak çalışmalarına devam eden 66 öğrenci kulübü pek çok proje ve etkinliğin düzenlenmesinde rol almaktadır. Düzenlenen etkinlikler öğrencinin kişisel gelişimine katkı sağlarken aynı zamanda kampüs yaşamını hareketli ve renkli kılmaktadır. 

Florya yerleşkesinde 10, Bahçelievler yerleşkesinde 3 adet olmak üzere aynı anda 5000 kişinin yemek ihtiyaçlarını karşılayacağı kantin bulunmaktadır. Üniversitede 50 den fazla organizasyon ve öğrenci kulübü vardır. Üniversitede aktif bir öğrenci hayatı bulunmaktadır. Tiyatro, sinema gibi kültürel etkinliklerin gerçekleştirilebileceği, teknik donanımı çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde dizayn edilmiş konferans, toplantı ve görüşme salonları bulunmaktadır. 

Üniversitenin açık alanlarının geniş bir kısmını kapsayan ve dinlenme mekânları olarak tasarlanmış yeşil alanlar bulunmaktadır. Yeni insanlarla tanışıp yeni diller öğrenmek isteyen öğrenciler için, kampüs de tüm dünyadan insanlar görmek ve onlarla tanışmak mümkündür.

Kapalı ve acık spor salonlarında, öğrencilere, basketbol, voleybol, hentbol ve futbol gibi sporları yapabilme imkânları sağlanmaktadır. Sporun her alanında kendini hissettiren İstanbul Aydın Üniversitesi özellikle bilek güresi, bowling ve basketbol alanlarında Türkiye şampiyonluklarına sahiptir.

İstanbul Aydın Üniversitesi Barınma Olanakları

Beş yıldızlı otel konforuna sahip olan toplam 640 yatak kapasiteli İAÜ Kız Öğrenci Yurdu ve Yaşam Merkezi'nde, kablosuz internet erişiminden dijital TV yayınına kadar, gereksinim duyulabilecek her türlü olanak mevcut. Güvenliğin ön planda tutulduğu kompleks, giriş ve çıkışlarda kullanılan yüz tarama sisteminin yanında, 24 saat gece görüşlü kamera sistemi ile izleniyor ve profesyonel güvenlik ekibiyle korunmaktadır. Üniversite ayrıca, konumu itibarıyla öğrencilerine birçok özel ve devlet yurdundan yararlanma imkânı da sunmaktadır. 

İzleme Raporuna Ulaşmak İçin Tıklayınız

Prof. Dr. YADİGAR İZMİRLİ

Beşyol, İnönü Cd. No:38, 34295 Küçükçekmece/İstanbul
PaylaşYorumlar Yorumlar   
Yorum Formu