İstanbul Gelişim Üniversitesi

Üniversite Adı
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Özel

 

 • Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
 • İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
 • Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Diş Hekimliği Fakültesi
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

 • Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
 • Yabancı Diller Yüksekokulu
 • Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu

 • Meslek Yüksekokulu
 • İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu
 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İstanbul Gelişim Üniversitesi Hakkında Güncel Bilgiler

 • Üniversite Türü: Vakıf Üniversitesi
 • Öğrenci Sayısı: 23.700 (686'i uluslararası öğrenci)
 • Eğitim Dili: Türkçe ve İngilizce’dir.

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Gelişim Eğitim ve Kültür Vakfı ile Abdülkadir Gayretli tarafından Avcılar/İstanbul'da kurulan bir vakıf üniversitesidir.‘Yılın Uluslararasılaşma Stratejisi’ kategorisi değerlendirmesi, kurumsal ortaklıklar, yürütülen uluslararası faaliyetler, uluslararası personel ve öğrenci alımına yönelik stratejik bir yaklaşım oluşturmada elde edilen başarıya göre yapılmaktadır. 21 ülkeden toplamda 80 Asya üniversitesi arasından finale kalan İstanbul Gelişim Üniversitesi ‘uluslararasılaşma’ alanında attığı adımlarla yakaladığı başarıyı tescillemiş oldu.

Yükseköğretimin, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli aracı olduğunu savunan İGÜ, bugün ulusal ve uluslararası öğrencilerine; 5 fakülte, 3 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kapsamında 79 lisans, 64 ön lisans gündüz programı, 37 ön lisans gece programı 32 tezli / 30 tezsiz lisansüstü programı ve 6 doktora programı ile eğitim ve öğretim olanağı sunuyor. 100’ün üzerinde dünya üniversitesi ile iş birliği içerisinde olan İstanbul Gelişim Üniversitesi; ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini uluslararası olma yolunda da motive etmektedir.

Neden İstanbul Gelişim Üniversitesi ?

Çünkü İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğrenci odaklı eğitim içinde önemsendiğini hissettirmekte. Öğrencilerine sağladığı olanaklar; Üst düzey teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarda uygulamalı eğitim almak, Dünyanın farklı üniversitelerinde bir dönem veya bir yıl yurt dışında okumak için geniş seçeneklere sahip olamak, Uluslararası kuruluşlar tarafından akredite edilmiş porgramlardan mezun olup dünyanın her tarafından lisansüstü eğitime devam etme fırsatı yakalamak veya iş başvurularında bulunmak, İş hayatına hazırlanmak için güçlü bir eğitimin yanında anlaşmalı kurumlarda staj yapmak, Araştırma ve girişimcilik olanakları sayesinde öğretim üyeleri ile çalışıp dünya çapında projelere imza atmak İstanbul Gelişim Üniversitesinin öğrencilerine sunduğu olanaklardan bazıları..

Eğitimde uluslararasılaşmaya büyük önem veren İstanbul Gelişim Üniversitesi, uluslararası akreditasyon ve yabancı üniversitelerle imzaladığı protokoller ile öğrenci ve mezunlarına dünyanın her yerinde eğitimine devam etme ve işe yerleşme imkânları sunmaktadır. “Saygın Dünya Üniversitesi” olma yolunda fiziki kapasitesine, insan kaynaklarına ve öğrencilerine sağladığı imkânlara önemli yatırımlar yapan İGÜ, 2017 yılında çok iddialı bir atılım süreci başlatmıştır.

Alman, İngiliz ve ABD’li akreditasyon kuruluşlarına başvuru yaparak sağlık bilimlerinden spor bilimlerine, sosyal bilimlerden mühendislik bilimlerine kadar toplam 87 bölümünü akreditasyon değerlendirmesine kendi isteği ile dahil etmiş, değerlendirme sonucunda da Türkiye’nin akredite edilmiş en fazla programa sahip üniversitesi olmuştur.

Kalite güvence denetimleri sonucunda bahar 2018 itibariyle İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin toplam 54 programı AQAS, AHPGS ve PEARSON gibi kuruluşların görevlendirdiği uluslararası uzmanlar heyeti tarafından ayrıntılı incelenmiş ve şartsız akredite edilmeye uygun bulunmuştur.

Öğrenciler Ön lisans okurken ücretsiz DGS Kursu alarak DGS’de başarılı olan öğrenciler lisans tamamlama imkanın yanı sıra İGÜ’de devam ettiği takdirde ücretli kontenjanlarda %50 burslu okuyabilmekteler.

İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencileri akademik bilgilerini genişletmek, disiplinler arası çalışabilmek adına ücretsiz çift anadal yaparak iki diploma ile mezun olabilmekte ve ilgi alanları doğrultusunda ücretsiz yandal imkanı ile sertifika alabilmekteler

Türkçe bölüm okuyan lisans ve önlisans öğrencilerin yabancı dillerini geliştirmeleri için istedikleri herhangi bir yabancı dil kurslarına gidip kurs bitiminde YÖKDİL sınavına girerek en az 70 puan aldıklarında gitmiş oldukları kursa ödemiş olduğu ücreti üniversite tarafından karşılanmak,

Kütüphane Olanakları: 5 yerleşkede, 5 ulaşılabilir kütüphane ve toplam 6.000 m2’den fazla okuyucu çalışma alanı ile toplamda 1025 kişinin aynı anda çalışabileceği okuyucu salonları ve çok sayıda grup çalışma salonu bulunmaktadır. 51.500’den fazla basılı kitap, 184.000’den fazla elektronik kitap,  25.000 elektronik süreli yayın, 31 basılı dergi aboneliği, toplamda 11.300’den fazla basılı dergi,  4.8 milyondan fazla elektronik tez koleksiyonuna sahiptir.

Burs Olanakları

ÖSYM tarafından burslu programlara yerleştirilen %100, %50, %25 burslu öğrenciler için sağlanan burs, eğitim ücretinin tamamını kapsamaktadır. Bunun dışında kalan barınma, yemek, ulaşım, kitap vb. konular burs kapsamı dışındadır. Burslar karşılıksız olup, normal eğitim-öğretim süresince kesilmez. Normal eğitim süresinin aşılması ve bir disiplin cezasının alınması hallerinde, disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geçerli olmak üzere ilgili burslar kesilmektedir.

ÖSYM tarafından ücretli programlara yerleştirilen öğrenciler, yıllık eğitim ücretinin tamamını öderler.
İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencilerine sağladığı çeşitli destek bursları mevcuttur.

Tercih Bursu: İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin ücretli kontenjanlarını ilk 5 tercihten herhangi birinde yazıp kazanan öğrenciler, %30 tercih bursu imkanından yararlanır ve yıllık eğitim ücretini %30 indirimli olarak öderler. Normal eğitim süresinin aşılması ve bir disiplin cezasının alınması hallerinde, disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geçerli olmak üzere ilgili burslar kesilir.

Başarı Bursu: İstanbul Gelişim Üniversitesi, eğitim-öğretim süresince başarılı öğrencileri Başarı Bursu ile ödüllendirmektedir. Ayrıca maddi durumu yetersiz olan başarılı öğrencilere Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen oranda burs imkanı sağlanmaktadır.

Kardeş İndirimi: Üniversite de birden fazla kardeşin öğrenim görmesi halinde her bir kardeşe, yatıracağı öğrenim ücreti üzerinden %5 oranında indirim uygulanır. Bu indirim öğrenim gördüğü sürece geçerlidir.

Mütrvelli Heyet Bursu: ÖSYS’deki sıralamada üniversitenin burslu programlarını kazanarak kayıt yaptıran öğrencilere;
Derece Bursu İlk 10’a girenlere İlk 100’e girenlere, İlk 500’e girenlere, İlk 1000’e girenlere derecelerine göre farklılık gösteren miktarlarda aylık burs verilmektedir. Bu burs Dil puanı ile yerleşen öğrencileri kapsamaz. “DERECE BURSU” olarak 9 ay süresince ödeme yapılır. Devamsızlık, başarısızlık ve disiplin cezası hariç; kesintisiz, ön lisans programlarında 2 yıl, lisans programlarında 4 yıl süreli geçerlidir.

İstanbul Gelişim Üniversitesi & Kampüs'te Yaşam

İGÜ kampüsü Şehirle iç içe, modern binası ile dikkat çekmektedir. Gelişim Tower, ferah lobisi ve bahçeleri ile canlı bir üniversite yaşamına ev sahipliği yapmaktadır. Kütüphane, Konferans Salonları, Yemek Salonları, Barınma, Cep Sineması, Okuma Salonları, Spor Tesisler bulunan kampüs öğrencilerin her türlü ihtiyacı düşünülerek düzenlenmiştir Şehir üniversitesi” olduğu için geniş bir kampüsü yoktur.

Üniversitesi olarak Kültürel hedefi öğrencilerii ve personeli kültürel faaliyetlere teşvik etmek, kültürel faaliyetlere ilgi duyan kişileri kültürel etkinliklere yöneltmek ve ilgi duydukları faaliyetlere katılımlarını sağlamaktır.  Öğrencilerin istedikleri imkan, eğitmen, mekan ve zaman ayarlamalarının üniversite tarafından sağlamak ve desteklemek, sadece İstanbul Gelişim Üniversitesi değil kurum dışı gerçekleşen etkinliklere ev sahipliği yapmak, etkinliklere öğrencilerin katılımlarını sağlamak ve kurum içerisinde gerçekleşen etkinliklerin duyurularını planlamaktır.

Sinema, tiyatro, müzik ve gezi kulüplerinin de aralarında olduğu 78 öğrenci kulübü ile sosyal sanatsal sportif ve kültürel etkinlikler düzenlenmektedir akademik gelişimin yanı sıra öğrenci yaşamına renk katmaktadır.

Spor Olanakları

Üniversite kampüsünde bulunan spor salonu uluslararası ölçülerde basketbol, voleybol ve futbol sahasına sahip olmanın yanında fitness center alanı ile kullanım açısından öğrencilere kolaylık sunmaktadır. Üniversite takımlarının antrenman ve maçlarının yapıldığı spor salonunda tüm öğrenciler istedikleri her an öğretim görevlileri ve antrenörler nezaretinde çalışma olanağı bulmaktadırlar. Akademik yıl boyunca ve her biri kendi branşında uzman eğitmenler nezaretinde düzenlenen, basketbol, voleybol, halk oyunları ve modern dans branşlarındaki kurslarla öğrencilere serbest zamanlarını değerlendirme ve becerilerini geliştirme olanağı sağlamaktadır.

Kampüsü içerisinde yer alan spor tesisleri; sportif aktivitelerle İGÜ’lü gençlerin ders dışı zamanlarını değerlendirmeleri ve sportif yeteneklerini ortaya çıkarmaları amacıyla oluşturulmuştur. Basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortu, kapalı spor salonu öğrenci ve personelin kullanımı için her gün açık durumdadır.

Beslenme

İstanbul Gelişim Üniversitesi yemekhanesi, kantinleri ve kafeteryaları, kaliteli ürünlerle, günlük kalori ihtiyacını göz önünde bulundurarak öğrencilerine hizmet vermektedir. Tüm beslenme noktaları üniversite yönetimi tarafından temizlik, hiyen koşullarına uygunluk ve fiyat dengesi açısından sürekli olarak denetlenmektedir. Üniversitede ayrıca Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çekmek için açtığı sağlıklı yaşam kafesi (Fit Cafe) bulunmaktadır. El yapımı organik yiyecek ve içeceklerin yer aldığı kafede, her öğün için ayrı menü bulabilmek mümkündür. Kampüs hayatında ev yemeğini aratmayan kalitede, günlük ve taze yemekleri, bol çeşitleriyle bulunabilmektedir

Barınma Olanakları

İstanbul Gelişim Üniversitesi kendi bünyesinde yurt bulunmamaktadır ancak il dışında gelen öğrencilerine yurt imkanları sağlamaktadır. Öğrencilerin ihtiyaçlarını yurt imkanları konusunda anlaşmalı olduğu yurtlardan Enis Çebi Yurtları, Yeni Nesil Kız Öğrenci Yurdu karşılamaktadır.

Yeni Nesil Kız öğrenci yurdunun İstanbul Gelişim Üniversitesine ücretsiz servis imkanı olduğu gibi yurt ve üniversite arası metrobüs ile 1 durak mesafededir.

İzleme Raporuna Ulaşmak İçin Tıklayınız

Prof. Dr. Bahri Şahin

Cihangir, Şehit Jandarma Komando, J. Kom. Er Hakan Öner Sk. No:1, 34310 Avcılar/İstanbul
PaylaşYorumlar Yorumlar   
Yorum Formu